Peklo

Za mnichem Tímatím přišel samuraj a vyhrkl: "Pouč mne o to tom, co je to peklo a co je to ráj!" Mnich odmítl. Samuraj vytasil meč, vrazil mu ho před obličej a zařval celej naštvanej: "Tak ty mi to neřekneš?!"
"Tohle je peklo," pravil mnich.
Samuraj skonil meč a na jeho tváři se rozzářil úsměv a pochopení.
"A tohle je ráj," dodal mnich. --vybavuje se mi, přečtené bůhvíkde

------------------------------