List a
strom v jednom. Fraktál?
------------------------------