Upozorňujeme,
že z důvodu zkvalitňování našich služeb je rozhovor s imigračním úředníkem
natáčen. Istanbul, 2012