Když máš hlad, najez se. 
Když jsi unavený, jdi spát. 
   -- buddhistické přísloví