Způsob obživy Keltů


To, jak Keltové zajišťovali svoje materiální potřeby, je téměř logické a řekl bych, že to nikoho nepřekvapí. Na rovinu si můžeme říci, že roboty na manuální práce neměli. Všechno byli chudinkové nuceni dělat sami. Jejich obživa záležela hlavně na pěstování žita, ovsa, ječmene a prosa a na chovu skotu, vepřů a ovcí. Vepře chovali hlavně na maso, jelikož ostaní druhy masa (hovězí, skopové) považovali za nechutné a podávali je jen v nouzi. Šlo tedy o klasickou zemědělskou obživu. Co se produktivity práce týče (tohle je dnes v módě) byla u Keltů na značné úrovni, jelikož užívali spousty technicky vyspělých nástrojů. Důkazem toho je například orání pluhem s pohyblivým krojítkem, čímž ve své době předstihli i Římany. Dalším technickým vylepšením bylo používání jednoduchých "kombajnů".
Dozvěděli jsme se tedy, co se v zemědělství pěstovalo, neméně zajímavé jsou však i konečné produkty, jelikož z vypěstovaného obilí vyráběli Keltové nejen velké množství druhů pečiva, ale také i tvz. tekutý chléb, pivo. V teplejších krajích se pak dostalo i na pěstování vinné révy, potažmo výroby vína.
Kromě plodin potravinářských pak také Keltové pěstovali plodiny čistě surovinové, například len, mořen barvířský a jiné.

Zpátky na Kelty!