Umění emailerské, šperkařské, kovářské a kovotepecké


Vyjmenovaná umění jsou právě ty oblasti lidské činnosti, ve kterých Keltové vynikali nad svými současníky nejvíce a ve kterých předběhli svou dobu o celá staletí. Jejich techniky byly totiž značne pokrokové a výrobky nanejvýše kvalitní. Na prvním obrázku zde totiž vydíme jakousi sponu, kterážto je vyvedena v poměrně značné kvalitě. Poměrně mne mrzí , že vám nemohu říct moc, přesněji nic, o technologii výroby, jelikož to je má slabá stránka. Uvítal bych proto mail nějakého znalce, případně odborníka, aby tato kapitola mohla být doplněna.
Přesto však můžete zatím mít to štěstí alespoň na příklady keltské tvorby.Keltské zbraně


Zpátky na Kelty!