Keltské divadlo a literatura


Divadlo

Keltské divadlo je pravděpodobně uměním, které naprosto svým provedením nepřipomíná divadlo dnešní Evropy. Je totiž známo, že Keltové měli sklony k abstrakci a z toho už vyvstává klasické keltské divadelní představení. Pokud je vám známo divadlo japonské, pak vězte, že jistá, byť samozřejmě vzdálená podobnost je zde zachytitelná. Pokud však neznáte japonské divadlo (takových lidí je asi menšina, ale nerad bych se dopustil diskriminace), tak je nutno si povědět, že abstrakce v divadelním umění je dána hlavně tím, že děj, monology a dialogy nejsou hlavním vyjadřovacím prostředkem. Přinejmenším stejně důležité jsou kostýmy, tance a podobné věci.
K ději lze snad ještě poznamenat, že v keltských hrách není zdaleka pravidlem. Pokud se však vyskytuje, je většinou dost složitý a propracovaný.

Literatura

O literatuře máme u Keltů ještě méně zpráv, než o divadle. Víme sice, že Keltové znali písmo, a proto předpokládáme následný rozvoj literárních aktivit, ale nálezy (tedy alespoň ty o kterých vím) k nám zatím příliš štědré nejsou. V podstatě můžeme mluvit pouze o klasických úředních záznamech, což je tedy ovšem "počteníčko".

Zpátky na Kelty