Antropologická charakteristika Keltů


Z antropologického hlediska nejsou keltové nijak zajímavý, ovšem jako každý národ mají svá nepřehlédnutelná specifika.