Prognostický ústav: Inkubátor budoucnosti

celovečerní dokumentární film
Prognostický ústav ČSAV zásadním způsobem ovlivnil české polistopadové dějiny. Přesto je to kupodivu stále zcela nezpracované téma - neexistuje o něm kniha, film, ani hlubší historická studie. Současně to je instituce opředená mnoha mýty, spekulacemi a často až spikleneckými teoriemi. Naším cílem je toto téma prozkoumat, demýtizovat a za pomoci výpovědí pamětníků, pečlivého zpracování dostupných archivních pramenů a ve spolupráci s historiky objasnit, co Prognostický ústav byl, jak fungoval a jak ovlivnil naši současnost. Pracovní název Inkubátor budoucnosti napovídá, že se k němu stavíme jako ke svého druhu think-tanku v době Perestrojky.

V souladu s dobovou celosvětovou módou prognostiky, chystal Prognostický ústav vizi budoucnosti Československa, „Souhrnnou prognózu do r. 2010“, která však byla současně i překvapivým návodem k nenásilné změně systému.

Zaměstnanci Prognostického ústavu budoucnost nejen předpověděli, ale pak ji přímo realizovali. Z Prognostického ústavu vzešla velká část budoucí politické reprezentace (2 prezidenti, 6 ministrů, 2 guvernéři ČNB), která ovlivňuje veřejné dění dodnes.scénář a režie: Honza Šípek
za podpory Státního fondu pro podporu a rozvoj České kinematografie
Honza Šípek - filmy