Zalomte to VČAS!

Jitro kouzelníků, Rádio Akropolis, 2. 9. 2005 - 18:30
Rozhovor s Jakubem Demlem a Zuzanou Řezníkovou o festivalu VČAS, jenž pořádají v klášteře v Bechyni. O tom, že akce to bude nadmíru zajímavá, svědčí i široká náruč věcí, kterým se Zuzana s Jakubem věnují: učí děti využívat digitální média a uvědomovat si tak konstrukci mediální reality, hledají způsoby jak proměnit vnímání našeho okolí, prolamují bariéry ve výtvarném vzdělávání. Kromě zajímavých workshopů -- jako workshop odpočívání, den dětské literatury či intermediální pískoviště - se na festivalu (běží celé září až do kousku října) bude konat i architektonické sympozium, jakýsi brainstorming odborníků všech možných profesí, kteří se pokusí vymyslet, co s prostorem kláštera dál. Zajímavá bude určitě i prezentace projektu Bohemiae Rosa, který hledá spojení mezi krajinou a lidským tělem.
Povídáme si i o intermédiích a o tom, jak je vtahovat do výuky výtvarky.
[play]záznam pořadu (93 minut / OGG (co to je?) / 69 MB)
diskuse k pořadu

Jitro kouzelníků - titulní stránka


prostor poskytuje Eldar.cz radioAKROPOLIS Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.