Satelitní městečka

Jitro kouzelníků, Rádio Akropolis, 21. 2. 2006 - 21:15
Tomáš Potočný vystudoval sociologii na FSS v Brně. Coby své magisterské téma zkoumal sociologii satelitních městeček. Vybral si jediné (jeho jméno nemůžeme prozradit, říkejme mu Městečko), popsal okolnosti jeho vzniku, v rozhovorech zjistil vztahy mezi jeho obyvateli a důvody, proč do Městečka přišli. Závěry práce vyvracejí mnohé mýty, které o podobných místech panují.
[play]záznam pořadu (84 minut / OGG (co to je?) / 67 MB)
[bla!]diskuse k pořadu

Jitro kouzelníků - titulní stránka


prostor poskytuje Eldar.cz radioAKROPOLIS Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.