Je vrch na druhé straně Berounky přímo proti Nižboru a Stradonicím. Zdvíhá se nad stejnojmenným potokem ustícím do Berounky. Pokrývají ho valy dávného hradiště, které nebylo dosud prozkoumáno. S největší pravděpodobností má souvislost s protějšími Stradonicemi. Jednalo se patrně o pevnost střežící úsek řeky v těchto místech. Důležitá obchodní tepna - řeka, byla z obou břehů pod stálou kontrolou.

Žlubinec je zalesněný vrch zvedající se přímo za křížem

Hade, 5.5.1999

©Hade,1999