V okrese Český Krumlov je jedno z nejkrásněji položených keltských oppid - Třísov.
Je prvním (dposud známým) oppidem při trase kupecké stezky z jihu do centra Čech.
Keltové jej údajně nazývali Magdunum (opevněné město). Ale existuje i hypotéza, že by se mohlo jednat o ketské město Abilunon z Ptolemiovy mapy. 
Hradiště o rozloze 26 ha je obtékáno ze severozápadu Křemžským potokem a z jihovýchodu Vltavou, nad kterou se vypíná až 120m vysokými akalisky. Třísov měl unikátní opevnění. Ve zdech vnějších hradeb jsou umístěny do souvislých řad svisle naplocho položené velké kameny. Vzbuzují tak dojem, že jde o stavbu sestavenou z obrovských balvanů. Hradba tohoto typu je známa pouze z Třísova. 

Oppidum Třísov - akropole


Město mělo dvě akropole naproti sobě. Pokud vstoupíte do areálu od vesnice Třísov, máte severní akropoli na návrší po levé straně. V lesíku na jejím vrcholu je nově vybudovaná terasa a na ní kruhová svatyně dnešních druidů s osmi dřevěnými totemy a kamenným obřadním stolcem. 

Oppidum Třísov- novodobá svatyně, celkový pohled

Oppidum Třísov - svatyně

Místo energie (dle badatele Ing. Kozáka) není ve středu kruhu, ale při východním oktraji terasy. Zdá se , že svatyně uchovává nejedno tajemství...

 
©TEXT A FOTO-Vladimír Řepík,2002