Podivné počátky starého Egypta

Zrození civilizace ve starověkém Egyptě je čímsi zvláštní. Cílem tohoto článku není vytvářet spekulace o mimozemšťanech či Atlantidě - to však na druhou stranu neznamená, že se v dějinách neskrývá řada podivných nejasností.
Starověký Egypt se na dějinné scéně objevil kolem roku 3100 před Kristem jako právě sjednocená říše. Stalo se tak v době, kdy Mezopotámie naopak vstupovala do éry městských států. Sjednocená říše by mohla být chápána jako známka pokroku, jinak ale egyptská civilizace za tou mezopotámskou spíše zaostávala a před prvními faraóny zde byly zaznamenány pouze jednoduché vesnice pravěkých zemědělců.

Logicky se tedy objevily úvahy, že egyptský stát, zrozený z ničeho nic, byl spíše dílem vnější elity, jaksi "naroubován" na jinak primitivnější společnost. A odkud že ta elita přišla? Pokud pomineme atlantoidní spekulace, pak nejpravděpodobnějším zdrojem egyptské civilizace je právě Mezopotámie (viz např.: Brentjes, Burchard: Zlatý věk lidstva, Orbis, Praha 1973). Mimochodem - mezopotámského původu může být nakonec i staroegyptská výroba piva.
Totéž se pak týká egyptského písma. Hieroglyfy se objevily prakticky najednou, jako věc už hotová. Neznáme žádné předcházející piktogramy, na místě je proto úvaha, že i v tomto případě byla zdrojem inspirace Mezopotámie. Mezi hieroglyfy a klínopisem není ovšem žádná přímá příbuznost, převzata měla být tedy spíše "logika", "idea" písma jako takového.

Dlouho se bralo jako fakt, že první písemné záznamy skutečně pocházejí z Mezopotámie z doby kolem roku 3300 před Kristem a jsou tedy starší než egyptské. V Sumeru se navíc jednalo o klasické "obrázky". Vývoj písma v Mezopotámii se tedy zdál být bezproblémový a egyptské hieroglyfy prostě tak či onak odvozené.

Jenže pak přišel objev hroby krále Štíra ve staroegyptském Abydu, kterýžto nález je datován do doby kolem roku 3300 před Kristem. Nejzajímavější přitom je, že v hrobce byly nalezeny i hieroglyfické nápisy. Pravda, poněkud připomínají obrázky, přesto je však evidentní, že jde o písmo v poměrně pokročilém stadiu vývoje. Kde se v Egyptě tehdy vzalo? Vzhledem k tomu, že vývoj písma v Mezopotámii v té době právě začínal, je hypotéza o převzetí ideje písma z Mezopotámie náhle dosti nepravděpodobná (další podrobnosti v článku Zamotané počátky hieroglyfů - a v březnovém vydání časopisu Vesmír).

A stejné otazníky se pak objevují i u egyptské civilizace jako takové. Řekněme, že byla skutečně zvenku naroubována na místní poměrně primitivní kulturu zemědělských vesnic. Otázkou však zůstává, odkud se vlastně vzala. Role Mezopotámie jako prvotního civilizačního ohniska je v tuto chvíli poněkud nejistá.

Na závěr by se ale snad slušelo dodat, že i v archeologii bychom mohli přijmout jeden argument, který se objevuje v evoluční biologii. Když je řeč o tom, že v mnoha vývojových liniích chybějí spojovací články, je možné takovou logiku otočit: Pokud by se všechny spojovací články podařilo zdokumentovat nálezy, bylo by to vzhledem k pravděpodobnosti, s níž věci podléhají zkáze, spíše podezřelé (a zavánělo by to čímsi na způsob božského záměru). Tudíž i v archeologii je možné vzít v potaz názor, že především v těch nejstarších dějinách máme k dispozici pouze malé střípky. Divná by byla naopak přílišná dokonalost a stav, kdy by všechno do sebe skvěle zapadalo.

Nakonec tedy samotná představa, že egyptská civilizace není tak docela důsledkem vývoje v této zemi, může být mylná. Z předdynastické doby známe nálezy zemědělských vesnic. Může to být náhoda a třeba již v té době existovala i centra městského typu.

V této souvislosti je zajímavé "prázdné období" (tj. bez archeologických nálezů), které v Mezopotámii trvalo asi mezi lety 4300-3500 před Kristem. Lze spekulovat, že by zde byly nalezeny mnohé odpovědi i na záhady spojené se starověkým Egyptem.

A jen úplně na okraj bych v této souvislosti zmínil další z oblíbených klišé, že totiž vznik civilizace a státních útvarů v náplavových říčních údolích souvisel s nutností budovat rozsáhlá zavlažovací zařízení. Určitá vazba zde asi existuje, nicméně právě doklady z Egypta ukazují, že tyto technologie se začaly ve větším měřítku používat až po vzniku států. Tedy těžko říct, kde byla příčina a kde následek...
ZDROJ: Tiscali - Pavel Houser - 28. 6. 2002