ZDROJ:http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/2251386.stmAmatérský astronom možná našel další Měsíc Země.


(BBC News, 11 September, 2002, 12:56 GMT 13:56 UK) Nejasnosti obklopují záhadný objekt, pojmenovaný J002E2. Mohl by to být "kus skály" zachycený zemskou zemskou přitažlivostí, nebo by to mohl být i vyhořelý stupeň rakety pohybující se v našem regionu prostoru.
Objekt byl objeven Billem Yeungem z jeho hvězdárny v Arizoně a ohlásil průchod objektu v blízkosti Země. Brzy si ale uvědomil že jeho dráha odpovídá 50-dennímu oběhu kolem Země.
Paul Chodas z oddělení NASA pro výzkum a vývoj proudových motorů v Kalifornii říká že objekt musel být zachycen někdy v současné době jinak by byl objeven již dávno.
Měsíc nebo odpad?
Když byl objekt Billem Yeungem objeven ten kontaktoval Minor Planet Centre v Massachusetts a objekt byl zaregistrován,jako J002E2.
Skutečně se pohybuje na oběžné dráze kolem Země, jeho pohyb má příznaky pohybu vyhořelých částí raket v blízkém vesmíru, ale experti si přesto nejsou jisti co přesně objekt je.
Pozorování uskutečněné T. Beresford v Austrálii signalizují, že pozice objektu neodpovídá jakémukoliv známému kusu vesmírného odpadu. Pozorování v Evropě vyloučily jakýkoliv změny jasu které jsou charakteristické pro kovové objekty.
Paul Chodas říká, že objekt musel "přicestovat" v nedávné době, jinak by byl snadno objeven některým z mnoha automatizovaných pracovišť pro sledování oblohy.
Jeho dráha ukazuje že byl možná zachycený v dubnu nebo květnu tohoto roku, ale i kolem toho stále panuje nejistota.
Jestli bude rozhodnuto že J002E2 je přirozeného původu stane se zemskou třetím měsícem Země.
Druhý měsíc je nazýván Cruithne. Byl objeven v roce 1986.
Astronomové, profesionálové i amatéři, budou provádět další pozorování a určí jestli J002E2 je opravdu další Měsíc ze Země, nebo jen kus vesmírného odpadu. 
NASA na tento článek velice rychle reagovala ústy Donalda Yeomanse, který ujišťuje že se jedná nejpravděpodobněji o kosmické plavidlo, například část rakety zbylé po projektu Apollo. Tvrdí také že do dvou dnů bude v případě tohoto záhadného tělesa jasno.
VIZ: http://www.space.com/scienceastronomy/mystery_object_020911.html  
Překlad: Hade, 12.9.2002

LONDÝN 15. září (ČTK/The Guardian) - V historii se hvězdáři, astrologové, kněží i prostí pozorovatelé hvězdného nebe spokojili s pouze jedním měsícem. To však bylo do 3. září, kdy kanadský amatérský hledač asteroidů Bill Yeung, jehož jméno je spojováno s objevem již několika asteroidů a komet, objevil druhý měsíc Země, napsal britský list The Guardian.

"Je to bizarní - vesmír je zvláštnější, než si dokážeme představit," řekl astronom a expert na asteroidy ze Salfordské univerzity Duncan Steel.

Tento objekt je zatím znám pouze jako J002E3 a je označován jako asteroid. Pro astronomy jsou asteroidy menší planetky nebo kusy skály. Rozdíl je však v tom, že tato malá planetka nebo kus skály leží v oběžné dráze ne okolo Slunce, ale okolo Země. Obíhá okolo Země za každých 49,5 dne po eliptické dráze, která je někdy vzdálená 840.000 kilometrů od země, jindy se dokonce přiblíží na 300.000 kilometrů a je vychýlená 21 stupňů od roviny oběžné dráhy Země okolo Slunce.

Vzdálenost mnohem známějšího Měsíce, který je opěvován milenci a básníky a který již navštívili kosmonauti, je v průměru 380.000 kilometrů a okolo Země obíhá za každých 27,32 dne.

Velikost J002E3 je nejistá: pokud je to kus vesmírného kamene, tak pak podle světla, které kolem sebe odráží, je dlouhý pouhých 50 metrů napříč. Žádný kosmonaut na něm nikdy nepřistane. Jeho složení je též nejisté. Je zde totiž i možnost, že J002E3 je trupem staré pozemské rakety, která zabloudila nepravděpodobně daleko od domova. Pokud ano a pokud byla tato raketa natřena na bílo a dělá to tak z ní dobrý reflektor, tak může být pouze deset až 20 metrů dlouhá. Pokud ovšem tento předmět byl vyroben člověkem, těžko by se s ním počítalo jako s dalším měsícem. Naši planetu obíhají tisíce satelitů vyrobených člověkem.

Pokud je to měsíc, tak se jistě jedná o nový měsíc. Žádný jiný objekt, takto dostatečně jasný, aby mohl být zachycen amatérským teleskopem, by totiž tak dlouho neunikal svému objevení. Vědci z NASA se domnívají, že tento objekt mohl být v některém bodě svého volného pohybu na oběžné dráze "polapen" zemským gravitačním polem. Tímto způsobem získal některé ze svých měsíců i Jupiter.

Jeden z vědců šel ještě dále. Paul Chodas z laboratoře zkoumající tryskový pohon v Pasadeně míní, že toto těleso bylo "pravděpodobně staženo ze sluneční oběžné dráhy v období od dubna do května", když zabloudilo do místa, kde se sluneční a zemská gravitace navzájem ruší.

Pokud bude J002E3 prohlášen za měsíc, pak jeho další jméno nebude pravděpodobně o mnoho vzrušující: bude označen jako S/2002E1. "S" v názvu znamená měsíc a "E1" první měsíc Země objevený v roce 2002.

Steel však nevylučuje ani teorii o ztracené raketě. V roce 1991 byly dva objekty v oběžné dráze okolo Slunce klasifikovány jako asteroidy, avšak pak se ukázalo, že to byly družice vyrobené člověkem.

"Již dříve jsme viděli vracející se kosmické lodě, avšak toto je odlišné. Teprve nedávno to dorazilo do oběžné dráhy okolo naší planety," řekl Steel. "Pokud to je opravdu nový měsíc - asteroid zachycený na oběžné dráze okolo Země - tak to ohlašuje velkou novou éru vesmírného průzkumu. Bude to nejsnadnější nebeský objekt, ke kterému je možné se dostat, a proto i úžasný zdroj surovin. Až začneme stavět hvězdné kolonie, může to být místo, kde získáme kovy a kyslík." 

Nový "měsíc" je pozůstatkem éry Apollo

17.09.2002 - Nedávno objevené těleso, obíhající ve velké vzdálenosti naší planetu, není druhým přirozeným měsícem, ale pozůstatkem pilotovaných letů k měsíci prvnímu.

Když 3. září objevil arizonský astronom Bill Yeung pomocí 0,45m dalekohledu rychle se pohybující těleso, zdálo, že se jedná o další z řady nových planetek. Proto také dostalo předběžné označení J002E3 - podobně jako takové planetky dostávají. První výpočty dráhy tohoto tělesa ukázaly, že se pohybuje ve dvakrát větší vzdálenosti než Měsíc a ve skutečnosti Zemi obíhá jednou za 50 dnů. Mohlo by se tedy jednat o nový měsíc naší planety "získaný" zachycením planetky, která prolétla příliš blízko.

Ovšem tato skutečnost a nízká jasnost tělesa už brzy vedly některé astronomy k podezření, že se nejedná o přirozené, ale umělé těleso. Okamžitě nato vyvstala záhada, proč ovšem nebylo pozorováno už dříve. Počítačové simulace vývoje dráhy tohoto tělesa provedené Paulem Chodasem v JPL nakonec ukázaly nejpravděpodobnější odpověď na otázky spojené s tímto tělesem. Na dráhu kolem Země bylo zachyceno teprve letos, když procházelo v blízkosti Lagrangeova bodu L1 soustavy Slunce-Země. V tomto bodě se gravitační působení obou těles vzájemně ruší. Před okamžikem průchodu v blízkosti bodu L1 se objevené těleso nacházelo na samostatné oběžné dráze kolem Slunce, uvnitř dráhy naší Země.

Další analýza směrem do minulosti ukázala, že na tuto heliocentrickou dráhu se dostalo na přelomu 60. a 70. let 20. století rovněž průletem kolem L1. Je tak velmi pravděpodobné, že se jedná o třetí stupeň některé z nosných raket Saturn V, která vynesly na dráhu k Měsíci lodě Apollo 8 až 12. Další náznaky poté vedou k jeho identifikaci jako posledního stupně Apollo 12, který zůstal na vzdálené oběžné dráze kolem Země po průletu v blízkosti Měsíce 18. listopadu 1969.

Astronom studoval rovněž budoucí vývoj dráhy tohoto tělesa a zjistil neméně zajímavá fakta. Poslední stupeň totiž s 20% pravděpodobností dopadne příští rok na měsíční povrch. V podstatě by tak opožděně připojil ke svým následovníkům, protože stejné stupně raket, které vynesly lodě Apollo 13 až 17, dopadly na Měsíc cíleně v letech 1970 až 72. Cílem tohoto experimentu bylo studium vnitřní struktury našeho nejbližšího souseda. To ovšem stále není všechno - existuje totiž i tříprocentní šance, že v následujících deseti letech se zbytek rakety vrátí tam, odkud původně odstartoval. Vzhledem k velikosti tělesa ovšem žádné nebezpečí nehrozí, s jistotou shoří v zemské atmosféře.

Dráha, po které se poslední stupeň rakety pohybuje, je chaotická, což znesnadňuje jakékoliv dlouhodobější předpovědi budoucího chování. 

Pavel Koten