Stránku jsem rozšířil o fotografie dalšího agrosymbolu blízko Nymburka, u Vestce. Autorem fotografií je pan J. Řehounek. Lokalizace kruhu je následující:
na silnici mezi Vestcem a Novým Dvorem je zbořenište tzv. mlýn Rozpakov (prostě bývalý mlýn). Kruh byl napůl cesty mezi Vestcem a tímto mlýnem (1,5 km od Vestce) asi 10 metrů od silnice. Kruh měl 6m v průměru. Objeven byl prý v pondělí 28.6.1999, ale vyfocený byl až ve čtvrtek... To už k němu vedly cestičky jak je vidět na fotce. Stébla byla stočena proti směru hodinových ručiček viz detail.V blízkosti vrchu Chotuc (nedaleko Křince u Nymburka) byl 7.6.99 objeven kruh v obilí. Je to první agrosymbol, který se letos v Čechách objevil.

Agrosymbol je zajímavý je hned ze dvou důvodů. Jedním je fakt, že kruh nevykazuje obvyklé znaky falzifikátu. Nevede k němu žádná "stezka" prošlapaného obilí, klasy nebyly zpřelámané, pouze stočené jakoby do víru.
Druhým pozoruhodným faktem je místo nálezu. Vrch Chotuc je bývalým halštatsko-laténským hradištěm. Ještě dnes lze rozpoznat val obkružující vrchol kopce. V minulosti byl Chotuc významným kultovním místem. Od nepaměti lidé z okolí pořádali poutě na vrchol. Je pozoruhodné, že poutě údajně pokračovaly, navzdory křesťanskému vyznání obyvatel, až do 13. století. Tento zvyk v druhé polovině 13. století nakonec přiměl církev postavit na vršku kopce kostelík (či spíše kapli), aby lidé nelezli nahoru klanět se "pohanským modlám" ale kříži. Kruh se nachází na spojnici mezi kaplí Nejsvětější Trojice (Chotuc) a kostelem sv. Václava (Hrubý Jeseník).

Další informace o jevu u Chotuce i s databází agrosymbolů najdete

ZDE


Rozhodně se k Chotuci vrátím na svých stránkách o zajímavých keltských lokalitách.

Hade, 25.7.1999