Křečovice jsme navštívili 1.5.2001 cestou do Hrazan. Před návštěvou vesničky jsem sliboval osádce ELDARU pohoštění zmrzkou (ten den byla vyhlášená a dodržovaná zmrzlinová dieta - eldaři jsou tvrdí jak ledovec), ale jediný otevřený krám byl jakýsi obchod, kde bylo možné zakoupit jakýkoliv klobouk a ještě jaksi zlevněně. Kupodivu nikdo z členů výpravy neměl zájem.
Vesnice je zajímavá ze dvou důvodů. Ten první je její role filmová. Natáčel se zde totiž film "Vesničko má středisková". Dokonce jsme našli onu hřbitovní zeď, u které se odehrává onen slavný dialog o pivu ze sedmého schodu.
S onou hřbitovní zdí částečně souvisí i ten druhý důvod pozoruhodnosti onoho místa. Hřbitov se rozkládá okolo kostela sv. Lukáše. Kostel je velice starý a první zmínka o něm je z roku 1356, předpokládá se ale jeho větší stáří. A právě na severní zdi tohoto kostela je zazděná žulová stéla, z které je dnes však vidět pouze jakýsi reliéf v okénku v omítce.

Plastika znázorňuje lidskou hlavu a obličej s rozevřenýma očima, lehce se usmívajícími ústy. Za hlavou je pozadí vytvořené z kruhu paprsků připomínajících hvězdu. Kruh je tvořen z devíti trojúhelníků.
V literatuře je ona kamenná stéla považovaná za keltskou, ale samozřejmě není tento původ potvrzen.