Znovu k NEATu...kometa, nebo nová PLANETA?

Článek přebírám z www.osud.cz , pro který ho přeložil Jirka Wojnar.
 
 
 
James McCanney ve vysílání 27. února prohlásil, že pořadu naslouchá i spousta vědců z NASA. 
V průběhu relace byla kapacita přístupu k serveru přetížena stále rostoucím počtem posluchačů.


Úvodem profesor McCanney vyslovil kompliment "amatérským vědcům, kteří na svých internetových stránkách odhalili skutečnost, že NASA manipulovala fotografie."

Ve shrnutí momentální situace pro nové posluchače profesor McCanney řekl: "V naší sluneční soustavě se právě teď děje něco velkého a týká se to všech planet. Kdykoli se může zformovat nová planeta, a takovou novou planetou zřejmě je NEAT V1."

"Nukleus (skutečné pevné jádro) této ´komety´ má pravděpodobně asi stejnou velikost jako planeta Merkur. Protože se nachází na svislé oběžné dráze (takřka kolmé k ekliptice) nebude působit v gravitačním smyslu, ale pravidlem ve sluneční soustavě je dálkové ovlivňování." 

"Bylo možné pozorovat reakci mezi Zemí a kometou NEAT V1 a NASA zablokovala zveřejnování dat SOHO, protože snímky zjevně neukazovaly to, co se očekávalo. Kometa předváděla věci, které neměla dělat."

"Veškeré informace dodávané satelity o slunečním větru a podobně, vykazovaly odlišné hodnoty. NASA tato data ukrývá. O to se stará skupina vědců, kteří jsou velmi dobrými… lháři. O těchto datech nepadlo ani slovo.“

DEZINFORMACE NA INTERNETU


Profesor McCanney varoval, aby si lidé dávali pozor na internet: "Je tam spousta dezinformací. Existují spousty úředních stránek poskytujících klamné informace. V jedné z takových dezinformací, která se vynořila dnes, se tvrdí, že tuto kometu (NEAT V1) tvoří asi jen šest kilometrů velký kus skály." 

McCanney později zevrubně popsal jinou dezinformaci, zveřejněnou v článku Lee Dye na ABCnews.com


Dye cituje Davida Morrisona - zkušeného vědce, který hodně dlouho pracoval pro NASA, který kdysi prohlásil, že by se se Zemí mohl srazit asteroid a způsobit vážné problémy.


"Morrison je dnes už velmi starý muž - a oni ho zesměšňují. Proč? Vždyť jedinými zodpovědnými pracovišti, vystupujícími v tomto ohledu jménem NASA, jsou JPL a Goddard Space Center - tak proč ABC news, v souvislosti s možnou hrozbou, zneužívají Morrisonovo jméno?" míní McCanney.


"Článek cituje i Lee Clarka - mimořádného profesora sociologie z Rutgers. Jak ten může hovořit o asteroidech? A kde vůbec je zodpovědný tým NEAT?" 

"Píší tam, že už Clarke tvrdil, že k něčemu takovému může dojít v rámci tisíců či miliónů let, pokud taková situace vůbec nastane, ale to, o čem se článek vůbec nezmiňuje, je kometa NEAT!" 


"Oni už dávno věděli, že je to velké - věděli, že to směřuje dovnitř (sluneční soustavy) a mlčeli. Proč? Protože jim bylo jasné, že lidé jsou dost chytří na to, aby se začali vyptávat a pídit po tom, co všechno tam venku ještě je, a co se stane, když se to dostane do blízkosti Země. To přece okamžitě pochopí i průměrný člověk."


"Lidé přes to všechno zjistili, že kometa NEAT byla obrovská. Když můžete za bílého dne pozorovat kometu, která je navíc tak blízko u Slunce, musí být obrovská."

"Dva a půl roku po překonání slunečního maxima Slunce doslova šílí. A jen tento týden tu byly asi čtyři komety, které přišly ze směru od Slunce." 

INFORMACE O "NEAT V1"


Později ve vysílání odhalil profesor McCanney důležité informace o průchodu komety NEAT kolem Slunce.
"Když byla nejblíž u Slunce (těsně po perihelu) byl přesně mezi ní a Sluncem Merkur. 19. února 2003 jsme pozorovali jakýsi mdlý přívěsek - elektronový paprsek spojující kometu s Merkurem. Merkur tehdy byl pravděpodobně tažen k ní a oplátkou přitáhl něco její hmoty."

"Podobně bylo už 14. ledna 1998 v 09:40 UT vidět stopu sahající od Slunce až k povrchu Venuše. Šlo o jakousi rouru, tvořenou pozitivně nabitými částicemi, vyplněnou elektronovou plazmou. Vypadalo to skoro jako kdyby planeta měla chapadlo, podobné rameni chobotnice."

PLANETA X
"Nic z toho, co tvrdí Zetatalk.com o objevení se planety X, neexistuje. Tato stránka byla zřízena jako jeden z hlavních zdrojů totální dezinformace. Cílem je, aby si všichni podvedení lidé, poté, když se všechno ukáže jako nesmysl, řekli: ´Nebudeme přece věnovat pozornost těm tlachům o planetě X. Vyprávějí je jen blázni, kteří údajně hovoří s mimozemštany.´ Připravovaná jarní "párty", která pak zřejmě vypukne v národním i v mezinárodních zpravodajstvích, je od počátku navržena k diskreditaci planety X."

SLUNCE A MODEL JADERNÉ SYNTÉZY 


"Rád bych se teď zmínil o fúzním modelu Slunce a o tom, proč musí být stará verze, hovořící o jaderné syntéze v jeho centru nefunkční. Uvnitř Slunce neprobíhá jaderná syntéza, tedy gravitačně-tlaková tepelná expanze, jako u vodíkové bomby. Musí zde jít o jakýsi druh elektrické separace, o čemž svědčí i to, že Slunce opouští příliš málo neutrin."


"Komety jsou elektrické výboje. Termonukleární reakci uvnitř Slunce popírají i záblesky energie ve sluneční atmosféře. Blesky na Jupiteru a Saturnu vytvářejí nosé kmitočty, v podstatě tak, jako Marconiho oscilátor. (Oscilátor Voyagera přestal fungovat poté, když se přiblížil k Jupiteru a příčinou muselo být elektrické pole - viz. fúze.) Tehdy jsem předpověděl, že Saturn bude vykazovat větší rudý posun těchto oscilací. Saturn je dnes mnohem aktivnější a obě planety vykazují fúzi. Ale fúze v jádru se do tohoto modelu nehodí. Není tam dostatečný tlak. Je tudíž jasné, že k termonukleární reakci dochází ve svrchní vrstvě atmosféry, a že to je elektrický jev. Elektrické proudy se ohýbají a jádra atomů, tavící se v jejich smyčkách, spouštějí termonukleární reakce, které se pak už udržují samy."

POVĚTRNOSTNÍ ÚČINKY


"Odezvou na poruchy vyvolávané cizími tělesy v soustavě jsou rapidní změny pozemského počasí. Sluneční vítr totiž výrazně mění nastavení vzorce stratosférických vzdušných proudů, jet streamů."
"Efekty vyvolávané kometami nás mohou ovlivnovat na ohromnou vzdálenost. Legendy Hopi říkají, že modré komety jsou nebezpečné."

"Ve sluneční soustavě je celá řada různých objektů, včetně jednoho, jemuž se říká ´Enigma´ - jeho průchod zažijeme 10. března."Po zveřejnění celého přepisu pořadu bude tato stránka zaměněna za kompletní verzi.
(Omlouvám se za případné chybky, vzniklé vinou poněkud "horkou jehlou" udělaného překladu ... :-) gewo)

Zdroj: WM Magazín (mimochodem jeho 15. číslo je právě na stáncích)

Původní zdroj: http://homepage.eircom.net/~gulufuture/future/neat_flyby.htm