<%@ Language=JavaScript %> Keltové

Kam odcházíš, když opouštíš oblohu či temnota sestupuje na tvou tvář, máš příbytek jako Ossian, obýváš stín a smutek ?

Zpěv o Ossianovi

Dnes, mnohem více jak kdy jindy, se lidé hlásí k odkazu Keltské civilizace. Jde o módní vlnu, nebo o snahu po nalezení vlastních hlubších kořenů ? Jde o touhu najít styčný bod v dnešní zmatené době? Nebo o skutečnou snahu poznat a hlouběji porozumět zvláštnímu a tajemnému světu keltských božstev, náboženství a ztracených znalostí a fascinujícího umění ? Lidé mívají sklon vylepšovat se ve vlastních očích tím, že se dovolávají vyjímečných předků s tím, že zdědil všechny jejich dobré vlastnosti. Spousta "keltologů" a "moderních Keltů" se s touto zmizelou civilizací ztotožňují a upadají do melancholických stavů, ve kterých často vymýšlí pozoruhodné propletence a konstrukce, kterými se pokouší překlenout propast věků.
Na druhou stranu je pravděpodobné, že velké části z nás koluje v žilách notná dávka "keltské krve". Naše krajina je dodnes poznamenána stopami činnosti historických Keltů, užíváme množství místních jmen zděděných po Keltech, vyprávíme dětem pohádky a místní pověsti téměř nezměněné za dva tisíce let, které uplynuly od pádu jejich civilizace.Konečně i jméno naší země Bohemia jsme zdědili po kmenu Bójů, obývajících kdysi právě toto území.
Na těchto stránkách chci nabídnout svoje zkušenosti s návštěvou míst, která v době před více jak dvěma tisíce lety kypěla životem a formovala dějiny a kulturu evropské civilizace. Na mých fotografiích uvidíte tyto místa tak jak vypadají dnes a zároveň v textech nabízím i průřez současnými znalostmi o historii těchto míst.
Zkusím tedy zdvihnout mlžný závoj věků a poodhalit něco z historie míst, která možná nevšímavě míjíte.

Stránky budu pravidelně aktualizovat a je tedy naděje, že zajímavých míst bude na těchto stránkách přibývat.
Na závěr bych rád upozornil, že na použité fotografie se vztahuje autorský zákon a jsou tudíž majetkem mé maličkosti.

Hade