Co je magie

Aleister Crowley

Každý by mohl položit otázku, proč by ji měl studovat a cvičit. Jsou to velmi přirozené a časté námitky těch, kdo k ní přistupují poprvé. Proto zde musí vše jasně a konkrétně vystoupit z mlhavých tušení a tradovaných polopravd.
Přinejmenším nechci ztrácet čas vysvětlováním, co Magie není nebo objasňovat, jak se toto slovo zneužívalo pro kdejaké kejklířské kousky, k hanebným zázrakům, které nyní podsouvají šarlatáni a podvodníci. Pojednání o tomto předmětu je možná příliš technické a rozsáhlé, ale vše je nutné vysvětlit od začátku.


I. DEFINICE

Magie je Věda a Umění způsobit změnu, aby nastala ve shodě s Vůlí.
(Objasnění: Je to můje Vůle formovat svět určitých skutečností za mého vědomí. Beru proto "magické zbraně" - pero, inkoust a papír; píši "zaklínání" - to jsou tyto věty - v "magickém jazyce", to jest to, co pochopí lidé, které si přeji poučit. Evokuji "duchy" tiskařů, vydavatelů a knihkupců atd., a nutím je, aby sdělili mé poselství lidem. Kompozice a distribuce této knihy je tak aktem - MAGIE - kterou způsobuji změny zaujmutím místa ve shodě s mojí Vůlí.)


II. POSTULÁT

Každá požadovaná změna může být uskutečněna aplikací správného druhu a stupně Síly patřičným způsobem prostřednictvím správného média na vhodný objekt.
(Objasnění: Přeji si připravit gram chloridu zlatného. Musím vzít správný druh kyseliny, nitrohydrochlorovou a žádnou jinou, v dostatečném množství a adekvátní síly, a vpravit ji do nádoby, která nebude puklá, rozleptaná nebo rozbitá a rovněž nezbytné množství zlata. V takovém případě bude dosaženo žádoucích výsledků. Každá Změna má své vlastní podmínky.
V současném stavu našeho poznání a našich schopností nejsou některé změny v praxi možné; nemůžeme například způsobit zatmění, nebo transmutovat olovo na cín, nebo stvořit člověka z hub. Ale je teoreticky možné způsobit v každém objektu jakoukoliv změnu, kterou je tento objekt nadán od přirozenosti; a podmínky jsou ve výše uvedeném postulátu.)

III. THEORÉMY


Takže zde končí První Lekce. Člověk může říci "Magie je studium a užívání těch forem energie, které jsou
(a) jemnější než běžné mechanicko-fyzikální druhy,
(b) dosažitelné pouze těm, kteří jsou (v lidském významu nebo jiném) "zasvěcenci" ".
Obávám se, že to může znít poněkud obscurum per obscurius; ale tohle je jeden z těch případů - a my asi budeme během našich bádání na ně narážet - ve kterém rozumíme dosti dobře všem praktickým záměrům toho, co míníme, avšak které nám unikají tím úspěšněji, čím přesněji se snažíme definovat jejich význam.
Ještě hůře pochodíme, jestliže se pokusíme věci vysvětlit tak, že sestavíme seznamy událostí v historii, tradici nebo praxi, a třídíme je tak, že tohle je, a ono zase není pravá Magie.
Tyto mezní případy by nás mohly svádět a mást. Ale - poněvadž jsem měl na mysli historii - myslím si, že může přispět k tomu, abych postupoval správně a podal stručný nástin Magie minulosti, přítomnosti a budoucnosti tak, jak se chápe zvnitřku. Jaké jsou principy těchto "Mistrů" ? O co Jim jde? Co dělali v minulosti? Jaké prostředky používají?

Jistou potíž v tomto pojednání může - a dle mých zkušeností bude - vyvolávat pojem Pravé Vůle, který je často velmi nesprávně chápán a překrucován tak, aby vyhovoval odpůrcům a neznalým. Pravá Vůle nedovoluje člověku konat jak se mu zlíbí, pouze dovoluje být na svém pravém místě. Pravá Vůle neopravňuje nikoho k hulvátství ve jménu magie ani k utlačování druhých nebo sobeckému sebeprosazování se, nemluví o popírání vnějšího světa za každou cenu ... ledaže by člověk věděl, kam sám patří! A to se věru nezjišťuje nikterak snadno.
Pro začátečníky v magii: Na sebepochopení a nalezení Pravé Vůle neexistuje žádný kurs nebo seminář. Každý musí jít sám. Každý ale může žádat radu od toho, kdo už ví kam patří.

Otištěno v Revue Horus, Brno, strana 20 - 28, překladatel neuveden. Vydalo nakladatelství Horus, Brno 1990 e.v.