Moji milí spolutrpící:-)))).Následující stránka se poněkud vymyká obsahu Hadova týdne a proto jsem ji zařadil zcela bokem. Tyto dopisy jsem obdržel mejlem s žádostí o jejich zveřejnění, což samozřejmě s radostí činím. Věřím že obsah zaujme i vás, neb je poněkud alarmující.
Pokud vás text zaujal, můžete odkaz předat svým známým, nebo umístit banýrek z titulky na své stránky:-)))


Charakter finančního geniálka

V minulosti prověřený posluhovač bolševické mafie.
2) V současnosti dosazený posluhovač židovsko-bolševické mafie.
3) Úspěšný výzkumník v zakládání a likvidaci bank. Jeho pokusem se podařilo vytáhnout z kapsy daňových poplatníků 100 miliard Kč. Bohužel několik účastníků pokusu se smyslem pro spravedlnost se již nedožilo nápravy, kterou nařídil parlament.
4) Úspěšný výzkumník v oblasti krátkodobých finančních zákonů a vyhlášek, většina z nich, když splnily svůj krátkodobý účel, byla zrušena, neb se zjistilo, že jsou v rozporu s mezinárodním právem..
5) Úspěšný budovatel památníků financí ze státních peněz za více jak 50 miliard korun. Dokonce za úpravu svého památníku dokázal utratit více jak 5 miliard Kč.
6) Neúspěšný řešitel kritické situace lidí postižených při povodních. Ani v této situaci nedokázal pozastavit výstavbu památníku financí a zajistit pro prosté lidi rychlou finanční pomoc.
7) Zcela nedotknutelný vůči všem trestním oznámením, které ho viní z porušování platných zákonů - tyto zákony přece nemohl porušit, protože musel jednat v zájmu vlasti.
8) I když nese plnou zodpovědnost za průběžnou kontrolu a dostává za to docela slušnou odměnu, v žádném případě nenese zodpovědnost za konečný výsledek. Jinak by totiž musel vše vrátit.
9) Potutelná arogance spojená s arogancí trucovitou a naschválem vůči jinému názoru a to za každou cenu, stála daňové poplatníky 100 miliard Kč. Vždy následovalo hledání toho nejlepšího a nejméně ztrátového řešení, leč až v okamžiku výbuchu.
10) Cílevědomě usiluje o získání největšího zlatého padáku a o vyznamenání, v podobě svého exportu do zahraničí. Buďme přející, zdá se že cíl se nezadržitelně blíží.

S uctivou poklonou služebník Jeho Veličenstva.

 Zařadil Hade, 27.9.2000


V Česku dne 20.2.2000Vážení vytunelovaní spoluobčané,


snad si ještě vzpomenete na dobu kdy jsme hráli kuličky a občas se mezi námi objevil nějaký ten hajzlík,který nám udělal "rabuňk".V současné naší Demokracii tomu říkáme vytunelování,vyvlastnění a také chyby vzniklé nedostatkem odborných znalostí státního úředníka. A protože všechny kuličky s kterými se dnes hraje jsou nějakým způsobem sečtené,tak všechny "rabuňky"následně znovu zaplatíme ve formě zvýšených daní nebo z našich úspor.Toto trvalé přemísťování v ČR se dnes blíží částce 1000 mld Kč a někteří státní experti jej dokonce deklarují jako nejlepší řešení (pro ně??).Asi bychom se měli již zase dát dohromady a přimět své zástupce,aby tento bordel v co nejkratší době napravili.Otázkou je, zda nedodržování zákonů na př.: "Nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku",není vlastně jedna ze skrytých myšlenek "Sametové revoluce" a bude asi nezbytné zamyslet se, zda v ČR je vůbec nutné nějaké zákony dodržovat. Vy všichni, kdo si myslíte,že jste byli svévolně zbaveni svého majetku, žádejte od svých zvolených zástupců nápravu.Věřte ,že když se dáme dohromady bude do konce roku 2000 většina toho co bylo ukradeno vráceno.Řešení je až neuvěřitelně jednoduché.Je zajímavé,že ani na Hradě se vyvlastněný občan nedozví proč v ČR nejsou dodržována práva obsažená v Základní listině lidských práv,což posuďte sami z přiloženého opisu.(možná ,že odpověď z Hradu ztratila Česká pošta).V případě,že souhlasíte s výše uvedenými informacemi pokuste se probudit i své známé.
opisDne13.10.1999

Vážený pane prezidente,

dne 21.2.1997 jsem se na Vás obrátil s prosbou o pomoc při řešení problému,který vznikl v Agrobance Praha.
Dne 5.7.1997 jsem z kanceláře prezidenta ČR obdržel ubezpečení,že se o tento problém živě zajímáte. Bohužel se na Vás musím obrátit znovu,protože Úřad vyšetřování ČR neshledal nic nezákonného na tom,že v Agrobance Praha byly během půl roku dodatečně objeveny nějakým novým zázračným způsobem "skryté ztráty" ve výši okolo 30 mld. Kč ani na tom,že státní úředníci z ČNB tento státem vytvořený zmetek vyřešili pomocí svévolného znárodnění soukromého majetku.
Bohužel neznám přesně Vaše pravomoci, ale jsem přesvědčen , že nesete spoluzodpovědnost za dodržování Všeobecné deklarace lidských práv v ČR .Doufám, že vzhledem k závažnosti problému přerozdělování soukromého majetku v ČR nebude ani výše uvedený problém vyřešen nezávazným úřednickým cvičením některého z  pracovníků Vaší kanceláře,ale že obdržím jednoznačné vysvětlení od kdy v ČR začnou platit také články 8, 17/2 a 29/3 Všeobecné deklarace lidských práv. Jsem přesvědčen ,že dodržování těchto pravidel vzniklých dávno před Sametovou revolucí bude mít za následek, že "blbá nálada"poctivých občanů tohoto státu se přenese na bandu trubců kterým se povedlo převléct za včelí královny.Také doufám , že prosazení dodržování výše uvedeného zákona jsme schopni ještě sami.

S pozdravem


( podpis)


P.S.

Základní listina lidských práv

Článek 8
Každý má právo,aby mu příslušné vnitrostátní soudy poskytly účinnou ochranu proti činům porušujícím základní práva,jež jsou mu přiznána ústavou nebo zákonem

Článek 17/2
Nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku

Článek 29/3
Výkon těchto práv a svobod nesmí být v žádném případě v rozporu s cíli a zásadami Organizace spojených národů

S pozdravem

Jan Blbá Nálada
U Řípu 1
000 01 Říp

   


 Zařadil Hade, 21.2.2000