BAD ASTRONOMY Phila Plaita

Sága o Planetě X : vědecké argumenty v kostce

(ilustrační foto – nad observatoří je zavěšený basketbalový míč s ironickým sdělením, že jde o snímek Planety X…)

Phil Plait píše:

Pojďme si to říci jasně: Nancy Lieder, Mark Hazelwood and ostatní tito „lidé Planety X“ jsou totálně vedle. Žádná zlá obří planeta se nechystá zničit Zemi, ani v květnu 2003 ani později. Webové stránky uvádějí spoustu detailů, ale myslel jsem, že by mohlo být užitečné udělat krátký souhrn argumentů, které uvedou na pravou míru tuto pseudovědeckou hloupost. Níže uvádím hlavní body proti sdělením PXP . Neváhejte a ulevte si s jejich pomocí sami, nebo pomozte někomu kdo to stále vidí černě.

Zecharia Sitchin se mýlí, když uvádí, že známý  sumerský obrázek zachycuje Sluneční soustavu s deseti planetami. Za prvé, Sumerové by museli mít dalekohledy, aby zachytili Uran, Neptun a Pluto. Za druhé, i kdyby jim o jejich existenci řekli mimozemšťané, proč by jim neřekli o Saturnově prstenci a Jupiterových a Saturnových měsících? Za třetí, Slunce ani náš Měsíc nejsou planety, a Sumerové to museli vědět. Za čtvrté, Sumerové používali pro Slunce jiný znak, než jaký je na obrázku. Závěr: Sitchin interpretuje obrázek po svém, jak se mu hodí. Ale žádná desátá planeta ve skutečnosti neexistuje. A všichni, kdo to tvrdí, vycházejí původně právě z teorie Sitchina.

Kdyby tu PX už téměř byla, člověk by očekával hlavní zvýšení seismické aktivity v r. 2002. Překvapením však je, že r. 2002 je v tomto ohledu dokonce lehce pod průměrem. Zdá-li se Vám, že počet zemětřesení stoupá, není to tím, že jich je víc, ale prostě jsme se je naučili lépe detekovat! 

Planeta X neexistuje, nejsme v nebezpečí ze strany žádné hrozné obří planety. Liederová, Hazelwood a ostatní z této skupiny se mýlí. Možná dokonce záměrně lžou, nebo mají zastřené vnímání reality, ale to nic nemění na tom, že se mýlí.

Stránka http://www.planet-x.150m.com/index.html pak uvádí následující závěr, se kterým se můžeme z velké míry ztotožnit i my:

„Květen 2003 je tady. Předpovědi o Planetě X se nevyplnily. Posklizňové nedostatky avizované Zeta Talkem se nekonají. Mobily nadále fungují. Zemětřesení ani sopky neotřásají naší Zemí tak strašlivě, jaké jsme se obávali.

Po většinu minulého roku zasílali fanoušci Zety J. William Dell a Steve Havas na internet snímky zobrazující Planetu X. Neuměli však vysvětlit, proč jde jen o rozmazanou tečku (nebo několik!), když ji údajně měl Havas vidět dalekohledem už před dvěma lety (asi měl tehdy bujnou fantazii). Amatérští astronomové neviděli nic. Také my nyní nevidíme planetu pouhým okem, jak bylo předpovězeno.

Všem, kromě několika skalních, je jasné, že předpovědi Zeta Talku selhaly.

Vezměme si z toho ponaučení – prověřujme si lépe informace různých lidí. Nevěřme věcem, které na první pohled vypadají pravděpodobně. Mnozí přeskakují ze Zeta Talk rovnou k jistému Jamesi McCanneyovi. Je úžasné, že jeho tvrzení jsou falešná na první pohled. Většina jeho sdělení je pouhé konspirační chvástání (které, jak se zdá, mnoho lidí přitahuje). 

Zdá-li se nám, že se něco vážného blíží, nenechme se obalamutit povídačkami. Lidé, kteří mají opravdu zájem hledat pravdu, by měli být velice pozorní. Měli by dvakrát měřit a prověřovat, co jim jiní namluví. Zjistit si, zda skutečně výbuch sopky nebo některé zemětřesení či šlehnutí Slunce na SOHO představují normální stav nebo ne, jestli dochází ke skutečnémů nárůstu těchto aktivit…

Nestyďme se, že jsme tomu všemu věřili. Jen si dejme pozor, abychom neudělali příště stejnou chybu – vždyť se mluví o mimozemšťanech, katastrofách spojených se zlořečenými vládami apod. Někdy se nám takové teorie mohou zdát  správné, a uvěříme něčemu, čemu bychom normálně nevěřili.“