VE HLOUBCE 600 M JSOU PYRAMIDY A SILNICE


Jak informovala agentura Reuters, Havana, kubánští vědci a kanadská firma si myslí, že našli karibskou Atlantidu. 
Tým kubánských vědců a expertů z kanadské firmy ADC se snaží určit, zda by podivná skalnatá formace, objevená v hlubinách Karibiku poblíž Kuby skutečně mohla být záhadným potopeným městem, patřícím doposud neznámé civilizaci.
Kubánský geolog Manuel Iturralde po týdenním průszkumu prohlásil, že jde o velice podivné struktury, pro které by jen těžko hledal geologické vysvětlení. Analýza skalních vzorků v následujících měsících by měla vnést do záhady více světla. Skály tvoří lesklá geometricky utvářená žula. Připomínají pyramidy, silnice a jiné velké stavby a leží v hloubce 600 m na ploše 20 km2. ADC se domnívá, že ruiny by mohly mít cosi společného s civilizací, která kolonizovala americký kontinent před tisíci lety.
Pravděpodobně sídlila na ostrově, který se ponořil do velké hloubky následkem katastrofy, např. zemětřesení. Teorie a její paralely s Atlantidou jsou zpochybňovány mezinárodní vědeckou komunitou. ADC považuje nález za min. 6 tis. let starý. Evropští vědci poznamenávají, že skály, které ADC
objevila v r. 2000, mohou být přírodního původu z ledku. Rusko-kanadská badatelka-oceánografka Paulina Zelitská z ADC však tvrdí, že je možné, že struktury mají inteligentní rozmístění a plánování. Za 30 let své praxe něco takového neviděla, a od prvního okamžiku má dojem, že nejde o přírodní
útvar. Iturralde sice dokázal, že na místě proběhlo zemětřesení, ale nepotvrdil, že by formace nemohla být přírodní. Pokud by se teorie ukázala pravdivou, způsobila by revoluci v chápání historie amerického kontinentu.
Francouzský archeolog nedávno dokázal, že v Jižní Americe se objevil člověk již před 40 tis. lety. Jak říká Iturralde, musíme být stále připraveni na překvapení, která nabourají současný stav nešeho vědění. ADC chce na místo spustit speciálního robota, který by zajistil vzorky a sedimenty. Ty by
mohly prokázat, že místo se kdysi nacházelo na souši. Bude také hledat znaky lidského působení, jako jsou sochy, umělecké předměty a vytesané objekty.
Avšak vrtání žuly v hloubce 600m nebude lehké. Dosud panují rozporuplné teorie o někdejším osídlení amerického kontinentu. Jak uvedla Zelitská, objev ADC může přinést první hmatatelné důkazy o tom, jak to s civilizací Amerik bylo doopravdy. 

Translation (C) 2002. Scott Corrales,
Institute of Hispanic Ufology. Special thanks to Gloria Coluchi.

Překlad z Angličtiny Agrimonrix, 3.4.2002


Zdroj: Lidové noviny, středa 3.4. 2002

Kuba: potápěči nalezli ˝ztracené město˝


Kanadští archeologové objevili v kubánských vodách kamenné struktury

Velké kvádry z horniny připomínající žulu - to byl stavební materiál neznámé civilizace, která asi před 6000 lety vystavěla u západního pobřeží Kuby rozlehlé město. To následně zatopila voda, pravděpodobně kvůli sopečné činnosti.
HAVANA - Tým kanadských výzkumníků se domnívá, že u západního pobřeží Kuby nalezl ruiny města, které bylo vybudováno neznámou civilizací před nejméně šesti tisíci let. To by znamenalo, že tato záhadná kamenná struktura připomínající město s pyramidami, silnicemi a různými budovami, je ještě o 1500 let starší než obdivuhodné pyramidy v egyptské Gíze. Podmořské město se nachází v hloubce 650 metrů a výzkumníci použili k jeho nafilmování speciální sonar. Poprvé ruiny snímali v roce 2000, letošního července se archeologové vrátili s vylepšenou technologií - podmořským robotem, který i ve velké hloubce dokáže natočit vysoce kvalitní filmový materiál. Miniaturní robot nafilmoval oblast o rozloze dvaceti čtverečních metrů. Tým ruské rodačky Pauliny Zelitské v současné době nález analyzuje a v lednu se opět se zdokonalenou technikou chystá potopit.
Karibské moře je rájem archeologů
Podivuhodné město je vytvořeno z obrovských otesaných a vyhlazených kvádrů horniny podobné žule. ˝Budovy˝ mají půdorys pravoúhlých útvarů i kruhu. Bloky měří na délku dva až šest metrů. Některé jsou převrácené, mnoho jich pokrývá bílý písek, charakteristický pro tuto oblast. ˝Je to opravdu nádherný komplex, který mohl být v minulosti rozsáhlým městem,˝ řekla Zelitská, která se svými kanadskými spolupracovníky hledá na dně karibského moře ˝ztracené poklady˝ již několik let. V minulosti se týmu již podařilo nalézt sedm historických španělských lodí, které se potopily v karibském moři nedaleko Kuby. ˝Ztracené město˝ se rozkládá u pobřeží kubánského poloostrova Guanahacabibes. Úchvatný nález posiluje vědeckou hypotézu, podle níž byla Kuba v minulosti součástí Latinské Ameriky. Úzký pruh pevniny údajně spojoval největší ostrov Velkých Antil s poloostrovem Yucatán. Podle Zelitské může být následné zatopení pevniny vysvětleno sopečnou činností.