Nahoru ]

Podzim v Lázních Kyselka...

Vítám vás v novém týdnu. Co mne nejvíce zaujalo minulý týden? Patrně šokující projev ministra spravedlnosti Pavla Blažka, z něhož vyjímám největší perly:

"Pokud jde o ochranu demokracie - a teď řeknu něco, co se v galerii nahoře líbit nebude: Budeme se muset vážně zabývat otázkou médií. Teď nemyslím ani tak tištěná, ale myslím internet a podobně, protože to se stává vážnou hrubou hrozbou demokracie ve směru, který je důležitý. Chybí vyváženost svobody slova a ochrany osobnosti. Když toto bude pokračovat dál, řekněte, kdo bude v tomto státě a možná v Evropě za chvilku kandidovat, když kdokoliv se objeví, tak je pošpiněn během jednoho dne a on nemá jeden den, aby se bránil, na to má roky. U starých Germánů se platil za zabití tzv. Vergelt. Nebudeme nikoho zabíjet, ale myslím, že je velmi nutné zamýšlet se nad tím, aby když vás někdo zabije tím, že vás nepravdivě pomluví, abyste měli rychle nárok na tzv. Vergelt. Nechci nikomu omezovat svobodu slova, ale je nutné chránit svobodu osobnosti, protože to je naším hlavním programem. Měli bychom se vážně zabývat tím, že musíme taková soudní řízení, která se týkají ochrany osobnosti, zrychlit a hlavně zpeněžit."

"… To podstatné je ochrana svobody a zejména charakter státu a veřejné moci. Myslím si, že tady je právě naše místo. Řeknu vám příklad, do kterého jsme se zapojili a do kterého jsme se zapojovat neměli, byť je to jakýsi moderní trend, podporovaný všemi možnými více či méně vzdělanými médii. Je to to, čemu v Americe začali říkat sunshine laws, neboli různé typy zákonů, které se snaží neustále něco osvětlovat, pronikat, neustále zdůrazňovat právo veřejnosti na ty či ony informace… A to je levicový sen, že bychom měli žít ve společnosti, kde všichni o sobě všechno víme, a budeme šťastní. Já nebudu šťastný, až o vás budu všechno vědět. A věřte tomu, až budete všechno vědět vy o mě, také šťastní nebudete.... Důsledkem je, že dnes aby se ve vládě málem každý bál, jak hlasovat, protože se to všichni hned dozvědí."

Ministr spravedlnosti, veřejně pohrdající demokratickou společností, je skutečný unikát. V každém normálním státě by zvratky, vypadávající z takového politika, okamžitě vedly k jeho odvolání. Ne tak ovšem v naší zemi. Co už dodat?
To samé komentované Janem Krausem :-)

 


Záhadná kukuřice

Indiáni ji považovali za dar bohů, vědci až donedávna přiznávali, že vůbec netuší, kdo by tak mohl být jejím divokým předkem a jak se vůbec „dopracovala“ do dnešní podoby.


V Itálii vzniká manifest dokonalé pizzy

Řím – Osm desítek věhlasných italských kuchařů a pekařů vytváří manifest, ve kterém stanoví zásady přípravy dokonalé pizzy. Sjeli se do severoitalského města Vighizzolo d'Este, aby tam do posledního detailu definovali, jak má skutečně vypadat italský národní pokrm.


Téměř celé Benátky jsou zaplaveny, deště sužují sever Itálie

Vydatné deště způsobují potíže v severní Itálii. Stovky lidí byly evakuovány. Pod vodou ocitlo 70 procent Benátek a většinu míst v centru nelze projít bez holínek. Hladina vody dosáhla 150 centimetrů nad normální stav hladiny moře a voda může ještě stoupat. Povodňový poplach se v Benátkách vyhlašuje při 110 centimetrech nad normálem.


A jak tento týden ?

 

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 14.11.2012
Jak vypadají jednotlivé aspekty ?

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude nejsilněji působit Pluto a Mars, síla ostatních planet je vyrovnaná.

Mějte se hezky...

Hade, 11.11.2012