Nahoru ]

Fotografie jsou z výletu na Bučický rybník.

Vítám vás v novém týdnu. 

"Camera obscura.
Nikoli přesný obraz, všechno je obrácené vzhůru nohama.
Pokřivené zrcadlem nebo čočkou, kterou to prošlo. Naším omezeným osobním vnímáním. Naší titěrnou sumou zkušeností. Naším hňupským vzděláním.
Tím, že divák ovládá viděné. Tím, že umělec je mrtev. Vidíme, co vidět chceme. Vidíme to, jak to vidět chceme. Vidíme jen sami sebe. Umělec nedokáže nic jiného, než nám dát něco, na co se můžeme dívat."

Chuck Palahniuk, Deník

Náhodná ukázka od mojí maličkosti do nového týdne...


U Hradce padal z nebe podivný sliz

Řidič Jiří Luška z jedné pražské firmy málem utrpěl šok, když se v pondělí 1. července kolem 16. hodiny vracel z Hradce Králové.

Několik kilometrů z Hradcem, nedaleko bývalého motorestu Maják, uviděl náhle před vozidlem z ničeho nic úzký mlhavý sloup deště, který se valil na auto. Vypadalo to jako válec velkých čirých kapek vody o průměru asi 4 metry, řinul se z oblohy s výšky až kam se dohlédlo. Řidič to považoval za zajímavý přírodní úkaz – déšt z „čistého nebe“.


Mysteriózní rádio už 30 let vysílá záhadný signál a teď i tajnou šifru

Třicet let radiostanice UVB-76 nevysílala nic jiného než bzučení. Jednoho srpnového dne však podivný hlas opakovaně přečetl nesmyslnou směs čísel a slov. Nikdo přesně neví, co znamená, ani proč ji stanice vyslala do éteru. Uvedl to server Media Network.


"Konstanta jemné struktury" se ve vesmíru možná mění

Tým astronomů získal studiem kvasarů nové údaje, které ukazují, že údajně neměnná konstanta jemné struktury (Sommerfeldova alfa konstanta), která charakterizuje intenzitu elektromagnetické síly, nabývá v různých částech vesmíru odlišných hodnot. Tento objev může přinést revizi základů fyziky.


Konec světa ….jak ho známe dnes

Britské listy pokládám za nejvíce penetrující zdroj informací v naší republice. Mnoho článků řeší opravdové a nepovrchní současné světové problémy a hledá východiska z nastalých neutěšených stavů. Ale i v BL se většinou jedná o návrhy na nějakou změnu ve společnosti, její struktuře, organizaci nebo o jiné „přeroubování“ prohnilého stromu civilizace, který pak po aplikaci onoho návodu má najednou začít dávat sladké plody, píše Milan Čech.

Pokládám tento pohled za mylný a dokonce nebezpečný, neboť v někom může vyvolat pocit, že změna musí přijít od někud jinud než od něho samého. Proto bych rád obohatil pohled na důvody současného stavu civilizace o nejhlubší pohled, který znám, o pohled člověka co po téhle zemi chodil již před více než 2500 lety, od člověka, který pochopil princip fungování mysli až do její absolutní hloubky, v které mysl dojde k poznání, že Ego je klam a jeho oddělenost od zbytku Světa je pouhou fikcí a zdrojem všech osobních i globálních problémů.


A jak tento týden ?

 

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 15.9.2010
Jak vypadají jednotlivé aspekty ?

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude síla planet vyrovnaná. Silné bude působení Marsu.

Mějte se hezky...

Hade, 12.9.2010