Nahoru ]

Berounka pod Tetínem


Vítám vás v novém týdnu. Minulý týden jasně dokazuje negativní vliv planet na naši realitu, přesně v tom duchu, jak o tom píši již několik týdnů. Nešťastný konec polské politické reprezentace a mrtví po zemětřesení na Sumatře jsou toho důkazem. Nechci si zase tak moc hrát na úspěšného věštce, ale je dobré si občas připomenout, že náš život je zkrátka a dobře na přírodních vlivech závislý.

Všichni velcí umělci byli invalidi.
Podle Platóna se ničemu neučíme. Naše duše už má za sebou tolik životů, že všechno víme. Učitelé a vzdělávací systém nám mohou jen připomenout, co tak jako tak známe.
Naše bída. Potlačení racionality je zdrojem inspirace. Múza.
Anděl strážný. Utrpení nás zbavuje racionálního sebeovládání a dovoluje božství, aby námi protékalo.
„Dostatečný tlak,“ povídá doktor, „ať už v dobrém nebo špatném, ať už láska nebo bolest, dokáže ochromit náš rozum a přinést nám ideje a nadání, kterých jinak dosáhnout neumíme.“

Palahniuk Chuck, Deník

Náhodná ukázka od mojí maličkosti do nového týdne...


Rok 2012

Předešlé části najdete zde:
http://eldar.cz/hade/archiv2010/4_tyden.htm

http://eldar.cz/hade/archiv2010/5_tyden.htm

http://eldar.cz/hade/archiv2010/6_tyden.htm

http://eldar.cz/hade/archiv2010/7_tyden.htm

http://eldar.cz/hade/archiv2010/10_tyden.htm

http://eldar.cz/hade/archiv2010/11_tyden.htm

http://eldar.cz/hade/archiv2010/12_tyden.htm

http://eldar.cz/hade/archiv2010/13_tyden.htm

http://eldar.cz/hade/archiv2010/14_tyden.htm

http://eldar.cz/hade/archiv2010/15_tyden.htm     


Minulý týden jsme se zabývali teoriemi, které byly různými variacemi na téma vlivu sluneční činnosti na fyzikální děje na naší planetě. Tyto teorie v podstatě pokrývají celou škálu možných katastrof.
V každém případě jsou to vše jen teorie, kterým věřit můžeme, nebo taky nemusíme.
V rámci objektivity bude dobré připomenout ještě jednu souvislost Slunce a roku 2012. V této teorii se neboří hory, nepřelévají oceány a nevyměňují se póly, ale popisuje nebezpečí, které je pro naši technickou civilizací rovnocenné těm výše uvedeným.
Časopis New Scientist (ten myslím nelze obviňovat z bulvární senzachtivosti) uveřejnil článek, v němž rozvíjí myšlenku, kterou jsem se na těchto místech již několikrát zabýval (mimo okruh tohoto seriálu) v souvislosti s novým  slunečním cyklem, jehož maximum má kulminovat v roce 2012.
V tomto článku je popsán průběh Sluneční superbouře, která zasáhne planetu takovou silou, že dojde k opakování situace, ke které došlo v roce 1859. V tom roce došlo k takové ionizaci atmosféry, že elektrické spotřebiče se samovolně zkratovaly a hořely, polární záře byly běžným jevem i daleko na jihu. Pravda je, že elektřina byla v té době v plenkách, stále měla příchuť výstředního zázraku, a tak následky pro lidstvo a techniku byly nulové. Dnes je situace podstatně jiná. Pokud se bude taková sluneční bouře opakovat nyní, budou následky katastrofální.
Dojde k totální destrukci elektrických rozvodných sítí, zničení veškeré počítačové techniky.
Ze začátku to bude jen krásné divadlo nad našimi hlavami. Obloha se promění v obrovský ohňostroj – zelené vlnící se spirály, oranžové pruhy, různobarevné záblesky. Jenže pak…
„Po devadesáti sekundách zhasnou veškeré lampy na světě. Během jedné hodiny bude bez elektřiny většina Evropy. A do půlnoci se zhroutí všechny mobilní a internetové sítě, přestanou fungovat všechny televizní stanice i rádio. Ráno vypukne v civilizovaném světě totální chaos,“ popisuje blížící se katastrofu britský vědecký časopis New Scientist s tím, že nepoteče ani pitná voda.
Konec roku 2012: Ve vyspělém světě vypukne největší hospodářská katastrofa v historii. Dnešní krize je proti ní jen legrácka pro děti.
Rok 2013: Hladem zemře 100 000 Evropanů. Mrtví už se nebudou ani pohřbívat a nemocné nestihnou nemocnice léčit.
Vědci předvídají, že svět se z první slunečné »superbouře« bude vzpamatovávat více než 20 let."
Pokud si chcete článek přečíst, v originále ho najdete >>>ZDE>>>.
Osobně se domnívám, že civilizace by se z takovéto katastrofy nevzpamatovávala 20 let, ale nevzpamatovala by se již nikdy, to je ale věc názoru.
V této souvislosti mne napadá ještě jedna věc. Touto věcí je zajímavý trend současné doby. Je to naprosté a úplné popření jakýchkoliv myšlenek o obrovské míře zranitelnosti naší technické civilizace. Rozumějte, rozhodně si nemyslím, že je v tomto nějaká konspirace, skrývání a utajování faktů a podobně. Vždyť veškeré informace tady uveřejňované má k dispozici úplně každý... Myslím tím úplnou ignoranci těchto faktů. Prostě utnutí se od podobných možností a myšlenek. Místo objektivního přístupu k existujícím datům jakési myšlenkové výpady bokem a vymýšlení za vlasy přitažených teorií (vezměte si ony dva články o klimatických katastrofách níže). Napadá mě velmi zajímavá historická paralela.  Ale o tom zase příště.

Pokračování příště....


Mimozemšťané nám zabíjejí laserem ovce, tvrdí britští farmáři

Farmáři u britského města Shrewsbury tvrdí, že jsou léta svědky toho, jak neidentifikovatelné létající předměty vysílají na ovce světelné paprsky, které je zraňují či zabíjejí. Farmáři navíc informovali i o podivných incidentech, ve kterých byly odstraněny mozky a oči ovcí, které si prý také spojují s podivnými oranžovými světly na obloze. >>>>


Poslední dobu ledovou spustilo bombardování Kanady kusy komety

Vědci přišlo s další hypotézou, proč Zemi před třinácti tisíci lety postihla doba ledová. Zasáhlo ji hodinové krupobití přicházející z vesmíru, které spustilo poslední dobu ledovou. Katastrofu způsobila rozpadající se kometa. Její úlomky, tvořené ledem a prachem, bombardovaly Zemi a tály. >>>>


Biblické pohromy dokládají vliv klimatických změn, tvrdí vědci

Biblických deset ran egyptských, jimiž byl stižen Egypt za to, že vládce nechtěl nechat odejít izraelský lid, nejsou jen mýtem. Podle vědců se skutečně staly a byly důsledkem klimatických změn a sopečné erupce v době vzniku příběhu o Mojžíšovi.

Na základě nových výzkumů vědci podle National Geographic Society tvrdí, že pro deset pohrom existují důkazy o začátku putování do Země zaslíbené popsaném v knize Exodus. Vykreslují řetěz přírodních jevů, které vyústily v katastrofy. >>>>>


A jak tento týden ?

 

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 14.4.2010
Jak vypadají jednotlivé aspekty ?

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude nejsilněji působit Slunce, síla ostatních planet je vyrovnaná. Saturn bude dále velmi silně destabilizovat naši přítomnost na globální úrovni. Myslím, že se ještě dočkáme značných otřesů ekonomických, společenských i přírodních, špatné postavení Saturnu nás bude dál provázet jarem. Výčet problémů a katastrof v minulém týdnu je myslím dostatečným důkazem jeho vlivu.

Mějte se hezky...

Hade, 11.4.2010