Nahoru ]

Berounka z Tetína

Vítám vás v novém týdnu. Minulý týden byl pro nás velice příjemný. Byli sme s Polly, Picardem a Kikou na koncertu Brendana Perryho v Přažské Arše. Tak alespoň tři fotečky z koncertu, který byl naprosto fantastický.
 

Dál tady najdete fotečky ze sobotního výletu na Berounku. Účast byla veliká - Polly, Petra, Kika, Lucka, Monika, Erika, Tomáš, Martin, dále  smečka tvořená Bestií, Angie a Suri. Všechny tři fenky se krásně shodly (pouze Bestie tradičně na nádraží před odjezdem hrozila svým kámoškám, že je sežere, pokud nebudou poslouchat), a vytvořily velice akční smečku. Výlet jsem ukončili v mexické restauraci LaPaz v Berouně opulentní obědovečeří (děkujeme tímto Mílovi a Ále za sponzoring, personálu pak za trpělivost se smečkou).


Doplňujeme kalorie v Tetíně...


Petra s Móňou (ta přemýšlí co udělá výlet s jejím kašlem a rýmou)


Na hradě Tetín (Kika fotí a pozooor -nové Steelky :-) )


Polly, Erika, Beba a nové Steelky :) - 20 dírek !!!!


Smečka na Tetíně...


Oraz u Berounky...(Martin relaxuje, Kika a Erika zkoumají bahno na svých rukou, Lucka pozoruje smečku)


Hurá vyválíme se v bahně!!!!


Beba ve svém přirozeném prostředí :)


"Grafologové tvrdí, že když ukazováčkem přejedete po něčím písmu, anebo když třeba vezmete dřevěnou lžíci nebo jídelní hůlku a píšete přes starší písmo, ucítíte přesně to, co při psaní cítil původní pisatel. Musíte prozkoumat tlak a rychlost písma, musíte tisknout ruku stejně silně jako pisatel. Psát stejně rychle, jako podle všeho psal on."

Palahniuk Chuck, Deník

Náhodná ukázka od mojí maličkosti do nového týdne...


Rok 2012

Předešlé části najdete zde:
http://eldar.cz/hade/archiv2010/4_tyden.htm

http://eldar.cz/hade/archiv2010/5_tyden.htm

http://eldar.cz/hade/archiv2010/6_tyden.htm

http://eldar.cz/hade/archiv2010/7_tyden.htm

http://eldar.cz/hade/archiv2010/10_tyden.htm

http://eldar.cz/hade/archiv2010/11_tyden.htm

http://eldar.cz/hade/archiv2010/12_tyden.htm

http://eldar.cz/hade/archiv2010/13_tyden.htm

http://eldar.cz/hade/archiv2010/14_tyden.htm   


Minulý týden jsme si popsali děje, které by s největší pravděpodobností mohly vést ke globální katastrofě provázené tektonickým neklidem, případně k nepříliš dobře odhadnutelným následkům přepólování geomagnetického pole naší planety. 
Na tomto místě bych znovu chtěl zdůraznit již výše uvedená fakta.
Nehledáme žádné imaginární proroctví o konci světa. Mayové, ani ostatní staré národy, nikde neuvádějí konec světa na konci 13. baktunu, či chcete-li, v roce 2012. Jedná se pouze o konec jednoho velkého cyklu, po kterém začíná cyklus nový. Snažíme se tady pouze vystopovat možnou katastrofu, která by mohla ohrozit naši přetechnizovanou civilizaci.
Další logická námitka proti faktům uvedeným v minulé části může znít zhruba takto. Z výše uvedeného vyplývá, že ke změně polarity "zemského dynama" dochází cca jednou za 500 000 let. Kde tedy jsou ty další podstatně mladší katastrofy, kterými zde operuji?
Odpovědí může být teorie M.Cotterella.
Tato pozoruhodná teorie vychází z nepopiratelného faktu, že Mayové znali průměrný synodický cyklus Venuše, který je 584 dní. Venuši tedy používali, aby kvantifikovali cyklus slunečních skvrn, neboť 117 oběhů Venuše po 584dnech dává dohromady 68 328, což je číslo, které téměř přesně odpovídá podle dnešních moderních výpočtů jednomu cyklu slunečních skvrn. 20 těchto cyklů se rovná číslu uvedenému v jedné z mála zachovaných mayských písemností v Drážďanském kodexu: toto číslo v něm uvedené je 1 366 560 (tedy 584x117x20).
Teorie M.Cotterella tvrdí, že: "Po každých dosažených 20ti cyklech o 68 328 dnech mění magnetické pole deformace sluneční neutrální vrstvy svoji orientaci takovým způsobem, že magnetické pole Země má tendenci přizpůsobit se této změněné orientaci. Jako důsledek těchto jevů Zemi pravděpodobně postihnou katastrofické události typu zemětřesení a následných povodní případně změny klimatu".
Otázka tedy zní: Věděli Mayové, co nás čeká v roce 2012 a chtěli nám to sdělit? Zdá se, že ano. Jak to ale byli schopni spočítat? Jejich znalosti a schopnosti tedy musely být na mnohem vyšší úrovni, něž jsme si schopni představit a ochotni připustit. Další pozoruhodná teorie Cotterela říká že: číslo 1 366 560 představuje 5 256 tzolkinů (5 256x260) resp. 3 744 jejich nepřesných 356 dní dlouhých let (bez ¼ dne). Pokud toto číslo počítáme od začátku Dlouhého počtu, tedy 3 114 př.n.l., dostaneme se do roku 627 n.l., a tedy do přesného středu změny slunečního magnetismu a periody nízké aktivity slunečních skvrn – tyto události považoval Cotterell za klíčové faktory pro zmizení mayské civilizace.
To znamená, rozhodně tu máme mnohem kratší cykly, které by nám měly napovědět cosi o tom před čím nás chtěli "staří" varovat.
Další indicií pak mohou být poznatky paleoklimatologie.
Paleoklimatolog Lonnie Thompson z university v Ohiu nás v dokumentu NG seznamuje se zajímavými fakty. Mohla globální změna klimatu před 5200 lety nějak souviset s datováním konce mayského kalenáře do roku 2012? Thompson nás zavádí na největší peruánský vrcholový ledovec v Andách, který se jmenuje Quelccaya a leží ve výšce 5470 m n.m. přímo nad Amazonskou pánví. Je to největší ledovec v tropické oblasti na Zemi. Thompson opakovaně dokázal pomocí hlubinných sond odebraných z tohoto ledovce a následnou radiokarbonovou metodou určit s přesností na roky, že rostliny, které leží pod ledovcem, pocházejí z období před 5200 lety. Datuje tedy tuto klimatickou změnu do období konce posledního mayského světa, který byl podle mytologie zničen katastrofou. Tato klimatická katastrofa na ledovci Quelccaya byla tak náhlá, že pohřbila kdysi bujnou a šťavnatou vegetaci tropické oblasti pod příkrov ledu během velice krátké doby několika desítek dní. Tuto teorii podporují i rozbory z Kilimandžára, které časově přesně korespondují s nálezy z ledovce Quelccaya a podporují tak teorii, že naši Zemi postihla před 5200 lety náhlá klimatická katastrofa. Mohla tedy tato rychlá klimatická změna způsobit konec posledního mayského světa a odstartovat tak počátek nového cyklu, který Mayové "zahájili" v roce 3114 př.n.l.? Věděli Mayové, že tato klimatická katastrofa se bude opakovat po oněch 5200 letech? A nechali nám tak zde varování v podobě svého proroctví o konci mayského kalendáře v roce 2012?
Podívejme se na to, co je vlastně naznačeno výše.
Počet slunečních skvrn se periodicky mění. Sluneční maximum je období, kdy je na Slunci největší sluneční aktivita a sluneční minimum je naopak označení klidného Slunce.
Na první pohled se zdá, že každý cyklus trvá asi 11 let. Pozorováním magnetického pole slunečních skvrn a globálního magnetického pole Slunce bylo zjištěno, že polarita Slunce se mění jednou za 11 let. Má-li se tedy opakovat během slunečního cyklu co nejvíce vlastností, musí být délka slunečního cyklu 22 let. Během jednoho slunečního cyklu tedy proběhnou dvě sluneční maxima a Slunce se dvakrát přepóluje.
Dvaadvacetiletý magnetický sluneční cyklus vypadá asi takto. Na začátku cyklu se objeví skupiny párů skvrn v slunečních šířkách okolo 30 stupňů severně či jižně od rovníku. Vedoucí skvrna na severní polokouli má severní magnetickou polaritu, následná skvrna polaritu jižní. Na jižní polokouli je tomu naopak. V průběhu několika let se sluneční skvrny začnou objevovat stále častěji a oblasti jejich výskytu se více posunují k rovníku. Přibližně deset let po začátku cyklu se zmenšuje počet skvrn, objevují se jen zřídka, a to v blízkosti rovníku. Nastává sluneční minimum. V této době se začnou objevovat nové skvrny dalšího jedenáctiletého cyklu v slunečních šířkách okolo 30 stupňů, mají však opačnou polaritu než skvrny předchozího cyklu. Tedy na severní polokouli je vedoucí skvrna s jižní polaritou, následná skvrna se severní polaritou a na jižní polokouli je tomu obráceně. Skvrny se opět začínají posouvat k rovníku, četnost skvrn nejdříve roste a poté se zmenšuje. Nastává další minimum. V pásech okolo 30 stupňů sluneční šířky se objevují nové sluneční skvrny. Na severní polokouli má vedoucí skvrna polaritu severní, následná jižní, na jižní polokouli právě naopak. Tím je dovršen dvaadvacetiletý sluneční cyklus.
Podle teorie M.Cotterella interpretujícího Mayské výpočty, potom existují ještě delší cykly, kdy Slunce dokáže při změně své polarity "strhávat" magnetické pole Země, za doprovodu odpovídajících pohrom. Nedochází tedy otočení pólů Země ale k jakémusi poskoku vyrovnávanému pohybem magmatu a jádra, vyvolávajícího zemětřesení, sopečné výbuchy a změny klimatu.
Ještě delším cyklem je potom ten cyklus, který nakonec polaritu polaritu zemských pólů změní a na naší planetě si prohodí severní pól své místo s pólem jižním.

Pokračování příště....


Následující článek je jen dalším důkazem o nekonečnosti šaškování se "zkoumáním vývoje lidského druhu". Nikdo nic neví, ale všichni se o tom svém nicu snaží vehementně přesvědčit publikum.

Poslední neandrtálce je třeba předatovat

Neandrtálci přežívali nejdéle na Pyrenejském poloostrově, kde vymizeli teprve před zhruba 30 000 lety, na Gibraltaru žili ještě před 28 000 roky. Tolik standardní představa.
Profesor João Zilhão a jeho kolegové ale nyní přicházejí s tvrzením, že příslušné památky je třeba předatovat a posunout zhruba o 9 000 let do minulosti. >>>>


Inu ani v této oblasti nikdo nic neví :)...

Prochází Země obdobím zvýšené seizmické aktivity?

Únorovým silným zemětřesením u pobřeží Chile začalo nové období zvýšené seizmické aktivity, prohlásil seizmolog Vladimír Bormotov z Ústavu tektoniky a geofyziky Dálněvýchodního oddělení Ruské akademie věd (DVO RAN) v Chabarovsku. Podle něj je reálné, že oblast kolem Tichého oceánu postihne v dohledné době další silné zemětřesení. V samotném Chile byly od 27. února zaznamenány tisíce následných otřesů, včetně mnoha s magnitudem vyšším než 5. >>>>


A jak tento týden ?

 

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 7.4.2010
Jak vypadají jednotlivé aspekty ?

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude síla planet vyrovnaná. Saturn bude dále velmi silně destabilizovat naši přítomnost na globální úrovni. Myslím, že se ještě dočkáme značných otřesů ekonomických, společenských i přírodních, špatné postavení Saturnu nás bude dál provázet jarem. Stálou přítomnost nebezpečí přírodních katastrof je možné vidět na řetězu nebezpečných zemětřesení v poslední době, naposledy v Kalifornii a Mexickém zálivu.

Mějte se hezky...

Hade, 5.4.2010