Nahoru ]

Jarní tání...

Vítám vás v novém týdnu. Inu minulý týden jsem měl nějak tak nestíhací a díky tomu jsem ani neregistroval naše informační media, pročež jsem neutrpěl žádnou psychickou újmu, o kterou bych se s vámi podělil :)
V každém případě budeme pokračovat v seriálu o roku 2012.

"Utrácíme život ve snaze se dobře vyjádřit, ale nemáme co říct. Chceme, aby kreativita byla systémem tvořeným příčinou a následkem. Výstupy. Zpeněžitelný produkt.
Chceme mít uznání a úspěch, které odpovídají naší ukázněnosti a úpornosti. Pustíme se do lopoty na výtvarné škole, dereme se o titul z oboru výtvarných umění, cvičíme, cvičíme, cvičíme. Ale při všech svých výtečných dovednostech nemáme co zaznamenávat. Podle Petera nás nic nemůže nasrat víc, než když nějaký hadrák a feťák, líný pobuda anebo uslintaný úchyl vytvoří mistrovské dílo. Jakoby mimoděk.
Nějaký idiot, který se nebojí říct, co doopravdy miluje."

Chuck Palahniuk, Deník

Náhodná ukázka od mojí maličkosti do nového týdne...


Rok 2012

Předešlé části najdete zde:
http://eldar.cz/hade/archiv2010/4_tyden.htm

http://eldar.cz/hade/archiv2010/5_tyden.htm

http://eldar.cz/hade/archiv2010/6_tyden.htm

http://eldar.cz/hade/archiv2010/7_tyden.htm

http://eldar.cz/hade/archiv2010/10_tyden.htm

Minulý týden jsme se dostali k tvrzení, že starověké kalendáře o cyklech katastrof vypovídají z toho důvodu, že kvůli tomu vznikly. Zdá se vám to šílené? Inu pouze zdánlivě. Co jiného by totiž lidi vyprovokovalo k takovému úsilí (mám teď na mysli stavbu gigantických megalitů, pyramid, zikuratů, a to na celém světě) než strach? Je to nejspolehlivější hnací motor lidského snažení do dnešních dob. Navíc pro tuto teorii hovoří několik nezanedbatelných detailů... 
Přesuňme se protentokrát do starověkého Egypta. Zkusme se na chvíli oprostit od předsudků egyptologů. Držme se faktů. Pokud o nezvratitelných faktech okolo plošiny v Gize a Velkých pyramidách nevíte, doporučuji přečtení článku "Hvězdná šifra v Gíze" od Jiřího Matějky. Nebojte, rozhodně to není žádná fantasmagorie, ale fakta opřená o solidní výzkum. Z článku si odneseme následující závěr:

- Sfinga, tři velké pyramidy, rampy a další přidružené monumenty gízské nekropole tvoří obrovský astronomický diagram

- Tento diagram zobrazuje oblohu nad Gízou asi v roce 10500 př.n.l.

- Sfinga nese známky vodní eroze, což nasvědčuje, že byla vytesána ještě předtím, než se Sahara stala pouští.

- Staří Egypťané svou civilizaci přičítali „bohům“ a „Následovníkům Hora“.

- Tito bohové, nositelé civilizace, údajně přišli do Nilského údolí v Zep-Tepi – „Poprvé“ (prvotním čase).

- Doba „Poprvé“ je epochou v dávné minulosti, tisíce let před érou faraonů.
Zkusme pokračovat dále. Arabský autor Ibrahim Ben Wasif Sáh al-Katib ve svém díle "Obrazy z Egypta a jeho divy", píše o Sauridovi, synovi Sahluka, synovi Sirbaka, synovi Tumiduna, synovi Tadrasana, synovi Husala, jako o jednom z egyptských králů před Potopou, kteří sídlili v městě Amsus, o němž se mluví na místě, kde se v této knize pojednává o egyptských městech. On byl stavitelem obou velkých pyramid u Misru... Příčinou zbudování obou pyramid bylo to, že Saurid měl tři sta let před Potopou následující sen: Země se i se svými obyvateli otočila, lidé se v šílené zaslepenosti dali na útěk a hvězdy padaly z nebes..."
Zkrátka a dobře tři sta let před Potopou měl prý král jménem Saurid sen, který nakonec vedl ke stavbě pyramidy... Také jeho rádce a věštce pronásledovaly hrozné sny, v nichž se předpovídal konec civilizace. Král se otázal mudrců, jestli po Potopě bude Egypt opět obyvatelný. Když mu to bylo odsouhlaseno, rozhodl se ke stavbě pyramid, aby zůstalo zachováno veškeré lidské vědění tehdejší doby.
Kdo to byl, tenhle prozíravý král Saurid? Je to záhadná, mytická postava, vymyšlená ve snovém světě přání a tužeb, nebo je možné ho někam zařadit? Kniha "Hitat" o něm říká, že to byl "Hermes, kterého Arabové nazývají Idris". Do znalosti hvězd ho totiž zasvětil samotný bůh a také mu oznámil, že Země zažije katastrofu, ale že ji přečká kousek světa, v němž bude zapotřebí věd. Nato Hermes alias Idris alias Saurid zbudoval pyramidy.
Kniha Hitat ještě v 33. kapitole říká:
"Existují lidé, kteří tvrdí: První Hermes, který ve své jednotě proroka, krále a mudrce byl zván Trojjediný (on je tím, koho Židé nazývají Henochem, synem Jaredovým, synem Mahalalelovým, synem Kenanovým, synem Enovým, synem Sethovým, synem Adamovým - budiž požehnán a to je Idris), četl ve hvězdách, že přijde potopa. Proto nechal postavit pyramidy a uložil do nich poklady, učené spisy a všechno, o co se strachoval, že by se mohlo ztratit a vzít za své, aby všechny tyto věci chránil a uchoval v pořádku." Pokud si o této postavě chcete něco přečíst doporučuji zadat do Googlu. Jméno Henoch či Hermes. Budete žasnout :)
Je možné nějak časově zařadit tuto katastrofu? Tedy onen důvod potopy a v podstatě i důvod stavby pyramid? Pokud si tedy řekneme, že tvrzení starých arabských dějepisců má  pravdivé jádro, samozřejmě...
Zkusme si vzít na pomoc znovu astronomii a astrologii. Závěr najdete ve formátu PDF  >>>ZDE>>>
Všimněte si egyptský čas Zep Tepi se v podstatě shoduje s dobou před varováním údajného stavitele pyramid tři sta let před onou katastrofou. Nepatrný rozdíl zůstává, ale pro ten mohou být důvody různé (nepřesnost v určení Zep Tepi, informace arabských historiků a pod.) V každém případě je shoda až nepříjemně přesná.
Dobrá, máme tu konečně další styčný bod. Shodu Mayského a Egypského kalendáře. Jenže Aztécký kalendář vytvořený na základě Mayského kalendáře se odvolává na další katastrofy a to mnohem starší. Logická námitka potom bude následující. Pokud by existovaly a lidstvo by je prožilo, měli by se najít alespoň nějaké stopy po mnohem starších civilizacích. Prostě stopy jednoznačně datované a jaksi materiální.
Budete se divit, ale tyto stopy již byly objeveny a jsou skutečně jednoznačně datované a to dokonce "oficiální" vědou.
Ale o tom zase příště....

Následující článek mi přijde jaké skvělé řešení finančních problémů uprostřed krize :)
Novozélanďan prodává přes internet dva chycené duchy

Muž z města Christchurch na Novém Zélandu prodává přes tamější aukční server dvě láhve, ve kterých by měli být uvězněni dva duchové, kteří ho obtěžovali v domě. Chytit se je prý povedlo spiritistovi, kterého na ně pozval. S pomocí svěcené vody se mu údajně podařilo zahnat duchy starého muže a malé holčičky do láhví se svěcenou vodou. >>>>


Blízký průlet Mars Expressu kolem Phobosu

Sonda Mars Express, dítko Evropské kosmické agentury, které se v okolí rudé planety toulá již více než šest let, se včera přiblížila téměř na dotek jednomu z jeho měsíců - Phobosu. Průlet ve vzdálenosti 67 km byl pouze jedním ze série blízkých přiblížení, která mají pomoci odhalit složení a původ měsíčku. >>>>


V této souvislosti mne napadá zda záběry sondy vnesou nové světlo o podivném "monolitu na Phobosu"....


A jak tento týden ?

 

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 10.3.2010
Jak vypadají jednotlivé aspekty ?

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude síla planet vyrovnaná. Za zmínku určitě stojí, že Saturn bude dále velmi silně destabilizovat naši přítomnost na globální úrovni. Myslím, že se ještě dočkáme značných otřesů ekonomických, společenských i přírodních, špatné postavení Saturnu nás bude provázet až do jara. Pozor si dejte i na působení Venuše a nezkomplikujte si příliš osobní život.

Mějte se hezky...

Hade, 7.3.2010