Nahoru ]

Orobinec...

Vítám vás v novém týdnu. Minulý týden mne zaujaly dva články, které jste mohli najít na titulce: Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus, Zvláštní úkaz v Mexiku. Tento týden budeme pokračovat seriálem o roku 2012.
 

"Všechno je totiž významné. Každý detail. Jenom zatím nevíme proč.
Všechno je autoportrét. Deník. Kompletní zápis o vaší drogové závislosti se najde v jednom pramínku vlasů. Ve vašich nehtech. V podrobnostech zprávy soudního lékaře. Výstelka vašeho žaludku je dokument. Mozoly na vašich rukou prozrazují všecička tajemství. Vyzrazují vás vaše zuby. Váš přízvuk. Vrásky kolem úst a očí.
Na všem, co děláme, je vidět naše ruka."

Chuck Palahniuk, Deník

Náhodná ukázka od mojí maličkosti do nového týdne...


Rok 2012

Předešlé část najdete zde:
http://eldar.cz/hade/archiv2010/4_tyden.htm

http://eldar.cz/hade/archiv2010/5_tyden.htm

http://eldar.cz/hade/archiv2010/6_tyden.htm

http://eldar.cz/hade/archiv2010/7_tyden.htm

Budeme pokračovat teorií třetí. Má tu výhodu, že tak trochu slučuje dvě teorie předešlé a nemá jejich krapet nelogické závěry. Připusťme možnost, že na začátku kalendářního šílenství byly skutečné vzpomínky na cyklické katastrofy postihující naši planetu a decimující její obyvatele. Lidé si tuto kolektivní zkušenost, nesmazatelné hrůzy, předávaly ústně z generace na generaci. Říkáte si, že není možné předávat ústní vyprávění po tisíce let? Omyl.. Pokud vezmete například pohádky, ty se tímto způsobem předávají skutečně tisíce let a nikomu to divné nepřijde. Vezměte si keltské pohádky sebrané K. J. Erbenem. Zachovaly se po dobu cca 3000 let jako nic :-) Dobrá, připusťme tedy, že se v kolektivním vědomí uchovala vzpomínka na katastrofy předešlé. Víme, že konec předešlého cyklu (aztéckého věku 4 slunce) byl provázen změnami klimatu, mýtickou válkou v Indii, do které se zapojili i Bohové. Na začátku cyklu nastartovalo "moderní měření času" i všechny "moderní kalendáře". Otázky zní:
a) proč najednou nové kalendáře,
b) proč by měly nést poselství o katastrofách.
Odpovědi mohou být kupodivu velmi prosté. Na otázku a) si odpovíme jednoduše. Bylo to konečně možné. Lidé měli dostatek  poznatků a možností tyto poznatky uvést do praxe. Otázka zní, jak k tomu došlo. Zatím se spokojíme s jednoduchými odpověďmi. Jedna varianta je, že jim to prostě pověděli oni Bohové, kteří se na konci minulého věku tak radostně vyvražďovali (a to nejen v Indii, ale i kupříkladu v Egyptě - viz legendy o Osirovi atd.). Nebo druhá varianta. Bylo konečně dostatek astronomických pozorování a podkladů pro kvalitativní změnu kalendářů. Cestu k této změně připravovali pozorovatelé a astronomové už od neolitu. Všechny megalitické stavby jsou účelově astronomicky orientované. Všechny tyto megality jako by hystericky usilovaly o předání jakéhosi poznání budoucím generacím. A to v dosti nezničitelné podobě :-).
Vím, že současný výklad archeologů o účelu megalitů vysvětluje jejich stavbu závislostí našich předků na zemědělství a ročních obdobích a na jejich přesném určení. Mně osobně tento výklad připadá šílený. Dovedete si představit, jak kněz odkvačí od vizíru označujícího jarní rovnodennost s příkazem sázet kapustu, přestože na polích leží 10 cm sněhu? Řídí se v dnešní době zemědělci radami astronomů, astrologů a meteorologů? No to by dopadli. Vysvětlení, že všechny megalitické památky astronomicky orientované, sloužily tomuto účelu, je směšné. Při stavbě megalitů lidé projedli mnohem více potravin, než by se jim "přesnou" setbou či sklizní vrátilo. Mimochodem k tomuto účelu by stačilo pár kůlů zaražených do země. Dobře, zatím tuto otázku odložíme.
Odpověď b) může být mnohem jednodušší než si myslíme. Kalendáře o cyklech katastrof vypovídají z toho důvodu, že kvůli tomu vznikly. Zdá se vám to šílené? Inu pouze zdánlivě. Co jiného by totiž lidi vyprovokovalo k takovému úsilí (mám teď na mysli stavbu gigantických megalitů, pyramid, zikuratů, a to na celém světě) než strach? Je to nejspolehlivější hnací motor lidského snažení do dnešních dob. Navíc pro tuto teorii hovoří několik nezanedbatelných detailů... Ale o tom zase příště.

Nick Pope: Smát se UFO může jen hazardér

Stalo se 7. listopadu 2006. Piloti a zaměstnanci O'Harova mezinárodního letiště v Chicagu uviděli neznámý objekt. Vypadal jako disk a několik minut se vznášel nad asfaltem. Protože však radary nic nezaznamenaly, Federální letecký úřad věc nevyšetřoval. Jenže radar není spolehlivým detektorem všeho, co létá

"Neviditelná letadla" jsou přece konstruována tak, aby je radar neodhalil. A mnoho radarových systémů filtruje signály, které neodpovídají běžným charakteristikám. Dává pak smysl ignorovat pozorování svědků? Jinak zdravá skepse vůči mimozemským cestovatelům vyústila v bezmyšlenkovité přezírání všech zpráv o spatření neznámých létajících objektů. V USA to pak vedlo k naprostému přeceňování radarových dat a úplné lhostejnosti vůči zprávám o blíže neurčitelných létajících strojích. >>>>


Tichý objekt, který rozštěkal psy, či záhadná trubice. Archiv UFO se opět otevřel
Ve čtvrtek zveřejněné záznamy o pozorování UFO jsou už pátou kolekcí záznamů o neidentifikovaných létajících objektech, které byly uvolněny ministerstvem obrany a britským Národním archivem jako součást projektu, v jehož rámci by se měly otevřít některé archívy širší veřejnosti. >>>>


Záhadné samovznícení opravdu existuje !

Italské městečko Canneto di Caronia leží na severním pobřeží Sicílie, v provincii Messina. K záhadnému samovznícení zásuvek, jističů a elektrospotřebičů zde začalo docházet v lednu 2004. Zasažená oblast byla odpojena od přívodu elektrického proudu, přesto zde docházelo k dalším nepochopitelným spontánním samovznícením. Jevy postupně ustávaly, ale jejich intenzita se opět zvýšila v dubnu 2004. Pak se znovu snižovala, až podivné jevy náhle ustaly. V tomto případě poměrně brzy příslušné úřady po prošetření celé události zcela vyloučily možnost "zavinění cizí osobou", nikdo zde nebyl označen za pyromana. Na vyšetřování se podílely jak úřady, tak zástupci vědecké obce, dokonce i armáda. V italských sdělovacích prostředcích se objevily nejrůznější spekulativní výklady těchto podivných jevů, od UFO přes nečisté síly, po nejnovější vývoj utajených zbraní, kulové blesky, statickou elektřinu a podobně. Většina pozorovatelů se shodla pouze v jednom: řada podivných fyzikálních jevů z městečka Canneto di Caronia koreluje s poznatky o samovznícení, provázejícím fenomén zvaný poltergeist. >>>>


A jak tento týden ?

 

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 3.3.2010
Jak vypadají jednotlivé aspekty ?

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude síla planet vyrovnaná. Za zmínku určitě stojí, že Saturn bude velmi silně destabilizovat naši přítomnost na globální úrovni. Myslím, že se ještě dočkáme značných otřesů ekonomických, společenských i přírodních, špatné postavení Saturnu nás bude provázet až do jara. Další série zemětřesení v Peru i Japonsku toto jen dosvědčuje.

Mějte se hezky...

Hade, 28.2.2010