Nahoru ]

Podzim na Jezeře u Sadské

Vítám vás v novém týdnu. Minulý týden mě zpráva o době ledové přivedla k náhodné ukázce týkající se nešťastného roku 2012 :) Inu musím být taky trochu "in", ne?

A vzešel den, kdy lidstvu vládla smrt. Dospělí museli tehdy odejít do kraje Mictlan, nejmladší děti však směly zůstat a usadit se pod zázračným stromem. Tento strom živil děti jako matka – svým mlékem. Tak vznikla nová rasa obrů, která přežila 4 008 let. Bohové s ní však nebyli spokojeni a seslali na zem potopu. Všichni lidé se proměnili v ryby – jen jedna dvojice, ukrytá v koruně stromu ahuehuéte, nikoli. K této pohromě došlo v den 10 Atl. Když vody opadly a lidé se počali znovu rodit, vznikla nová rasa. Přetrvala 4 010 let až do dne, kdy se z nebes v den Ce ltzuintli snesl uragán nevídané síly a zničil lidi i stromy. Tehdy se lidé změnili v opice a opice byly pohlceny jaguáry, kteří vyšli z temných nebes. Jedna dvojice se však opět zachránila, neboť se skryla mezi kamením. Zkoušky, jimiž bylo lidstvo postihováno, však neskončily. Potomci lidí z kamení žili 4 801 rok, nežli je zničil oheň. A tak jako dříve jedna, jediná dvojice unikla smrti v lodi, se kterou vyplula na moře. Stali se praotci čtvrté lidské rasy, tentokráte již podobné nám. Radovali se ze života, který byl za oněch časů příjemný. Svět naplňovaly radost a veselí. A tehdy přišel na svět syn panny bůh Quetzalcoat. Byl svrchovaně váženým knězem, vynikajícím člověkem přísných mravů. Usmířil bohy, rozhněvané na lidský rod, obětí vlastní krve. Stal se milovaným učitelem lidu – přesto však měl mocného nepřítele. Nebyl jím nikdo jiný než sám démon Tezcatlipoca, který se všemožně snažil Quetzalcoatlovi uškodit a rozhodl se jej zničit. Jednou se mu podařilo Quetzalcoatla přimět, aby vypil mocně opojný nápoj. Když se Quetzalcoatl probudil, sám sobě určil za porušení vlastních zákonů přísný trest: vyhnanství. Zakrátko skutečně opustil milovanou zemi a odplul na moře vorem z hadí kůže. Před odchodem však lidu slíbil, že se roku Ome Acatl vrátí, aby se démonu Tezcatlipocovi pomstil za spáchanou křivdu a aby se do země vrátilo štěstí. Když pak odrazil od břehu, jeho vor vzplanul a shořel i s ním. Jeho srdce se však vzneslo k nebi a zůstalo tam dodnes jako jitřenka.
Quetzalcoatl uložil před rozloučením odznaky svého důstojenství ve svatyni. Když zemřel, zavládl nad světem zlý démon. Jednoho dne, a to v den Naui Ollin, nastane konec světa. Všechno živé zničí zemětřesení. Tehdy bude lidstvo vyhubeno počtvrté – leč nevíme, zda i tentokráte, popáté, bude mít štěstí, aby zanechalo semeno.
Aztécký kodex Telleriano-Remensis a Rios


Náhodná, nadčasová ukázka od mojí maličkosti do nového týdne...


Zajímavá zpráva pro všechny kteří se domnívají že svět je krásný a dokonalý a bude naši civilizaci hýčkat na věky....

Doba ledová přišla během půl roku, zjistili Britové

Přeměna Evropy z teplého a slunečného kontinentu na pevninu pokrytou ledem trvala kdysi jen šest měsíců, tedy až dvacetkrát rychleji, než se dosud předpokládalo. Uvedli to britští vědci ve zprávě, jejíž závěry zveřejnil místní tisk. >>>>>


Gotický hrad Houska je opředen mystikou a podivnými jevy

V blízkosti Máchova jezera se nachází původně gotický hrad Houska, jenž je i se svým okolím opředen mystickými pověrami, záhadami a tajemnými příběhy. Dokonce i Karel Hynek Mácha popsal časovou smyčku, díky níž se z hradu přemístil do Prahy do roku 2006. Nachází se zde záhadná hradní kaple, keltský ornament nebo nedávno objevená tajná místnost. >>>>


A jak tento týden ?

 

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 25.11.2009
Jak vypadají jednotlivé aspekty ?

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden nejsilněji působí Saturn, síla ostatních planet je vyrovnaná. Pozor na nepříznivé působení Marsu a Venuše v oblasti našeho fyzického zdraví.

Mějte se hezky...

Hade, 22.11.2009