Nahoru ]

Vůdce

Vítám vás v novém týdnu. Nejprve se chci omluvit za absenci aktualizace příští neděli. Snad vám ji vynahradím nějakými pěknými fotečkami, neb budem s Polly na cestách.
Někdy před třemi týdny jsem na tomto místě psal o všudypřítomném strachu jako jediném tmelu naší civilizace. Nelibuji si příliš v konspirativních teoriích, ale zdá se mi že všelijací "světotvůrci" nejsou strachu z budoucnosti ušetřeni. Jakoby všechno směřovalo (dost zoufale a hystericky) k jedinému cíli. Mít všechno a všechny pod totální kontrolou.
Zkuste třeba tyto odkazy (našlo by se jich ovšem mnohem více a to i na domácí scéně): „Bilderberg musí být za každou cenu zastaven!“ varuje britský novinář, nebo Uvažují elity o povinném očkování celé světové populace? Zdá se, že ano. (v tomto případě nejspíše bude povinné očkování zástěrkou pro něco úplně jiného)
Možná si řeknete, že touha po totální kontrole svých otroků  je přece cílem všech diktátorů.
Obávám se spíš větší "zašmodrchanosti" odpovědi. Na příkladu třetího článku je vidět, že se hysterie a jezuitské móresy nevyhýbají ani vědecké obci. Článek "Dejme si pozor na infiltraci pavědy na stránky vědeckých webů" by byl k smíchu, kdyby to nebyl výtvor vysokoškolsky vzdělaného člověka. V tomto kontextu je děsivý.
No a tak se nějak ptám, není to prostě jen následek směřování k jedinému bodu v blízké budoucnosti? Není to všechno jen podvědomé tušení konce všeho důvěrně známého a nevědomá snaha se bránit, byť třeba zoufale a nesmyslně?
Uznávám že jakákoliv konspirační teorie je optimističtější než připuštění faktu, že křehká nádoba naší civilizace se za tři roky rozlétne...

"Podívejte, to není vaše chyba, povídám.
Je to prostě mnohouživatelský systém.
Nemohl jste nic tušit.
Kdyby se modlení dalo zapojit do uživatelské sítě,
kdyby se nahodilo a běželo nějaké sanktusware,
kdybyste svůj kšeft dokázal provozovat tak spolehlivě jako oni jejich…"

Neil Gaiman, CHLADNÉ BARVY
Náhodná ukázka do nového týdne...


 Vakcinovaným dětem hrozí hospitalizace třikrát častěji
Na konferenci American Thoracic Society, která se konala předevčírem v San Diegu (USA) zaznělo: „Děti, které jsou vakcinovány proti chřipce, jsou ve větším riziku, že budou hospitalizovány, než jejich nevakcinovaní vrstevníci. „

Vakcína proti chřipce (bivalentní, označovaná jako TIV) způsobuje jakýmsi záhadným způsobem problémy astmatikům. Podávání inaktivované vakcíny proti chřipce se jako prevence u dětí ukázalo jako kontraproduktivní, zvláště u těch s astma. Podezření, že by něco takového mohla vakcinace mít na svědomí, se občas objevuje. Vzápětí je ale dalšími studiemi zpochybněno.
Avni Joshi, lékař v Mayo Clinic in Rochester také měl jisté pochybnosti o účinnosti vakcinace. Rozhodl se některé údaje prověřit. Zajímal ho především vliv vakcinace na děti s astmatem a bez něj. Jako objekt svého studia si vzal vážné chřipkové stavy, spojené s pobytem v nemocnici.
Americké zdravotnické instituce, včetně Akademie pediatrů (AAP) přitom doporučují každoroční vakcinaci dětí ve věku šesti měsíců až osmnácti let. Totéž doporučuje i národní školící a preventivní program – tedy vakcinaci astmatických dětí starších šesti měsíců.

Aby se Joshi dobral pravdy, provedl šetření v záznamech z let 1996 – 2006. Prověřil všechny případy dětí ve věku od šesti měsíců až do 18 let. Z nich vybral pouze případy, kdy jako příčina problémů, byla laboratoří potvrzena virová chřipková infekce. Zpětně u těchto případů zjistil, zda pacient byl nebo nebyl vakcinován. Výsledek byl překvapivý. Vakcinované děti na tom byly hůře - měly třikrát větší riziko hospitalizace. Vakcinovaní jedinci byli prostě nemocnější. >>>>>


Rytina v australské jeskyni znázorňuje vyhynulého vačnatého lva

Jelikož si po svém odtržení musela Austrálie vystačit výhradně s původními zdroji, náleží stejně jako prakticky všichni ostatní místní savci i původní místní predátoři do řádu vačnatců. Na zdi jedné z jeskyní nalezli nedávno archeologové portrét dávno vyhynulého predátora, vačnatého lva. >>>>>


Malá poznámka k následujícímu článku, od mojí maličkosti.
Pokud by došlo k rozluštění písma harapské kultury, možná by na světlo vypluly zajímavé skutečnosti.
Konec civilizace městských států Harappy a blízkého Mohendžodara je dodnes záhadou.  Města zahubila neznámá katastrofa doprovázená mohutným otřesem s epicentrem asi 140 km jižně od Mohendžodara. Neznámá síla přitom obrátila tok řeky Indu a okolní osady a města utopila v bahně. Jejich hliněné zdi se ale uchovaly dodnes. Byly totiž vypáleny žárem o teplotě 1400-1600 stupňů Celsia. Kde se takový žár vůbec vzal?
Odpověď nacházíme v nejstarší indických eposech bojích mezi bohy i lidmi, jejichž tradice sahá až do 5. tis. př. n. l. Válečný arzenál bojujících stran byl úctyhodný. Najdeme zde barvitý popis zbraně zvané Brahmaširas a jejích účinků. Byla to "ohnivá střela"jed získaný z hlubin oceánu", "plamen tající se v stéble trávy", "čarovný šíp", "střela mocná, strašlivá a smrtonosná" a zároveň i "prudký jed". Jako by se autorovi ani nedostávalo slov k vylíčení té hrůzy. Není divu, když Brahmaširás zasažené věci, lidi i zvířata rozkládala na pět původních prvků a neušetřila ani nenarozené děti v tělech matek. jedinou obranou proti Brahmaširás byla jiná hrozná zbraň, kjterá ovšem měla tu nevýhodu, že na místě jejího použití potom dvanáct let nepršelo.
Když se do boje vložila zbraň zvaná Pášupata, tak "země se chvěla a třásly se i se stromy, vylévaly se řeky, rozbouřily se moře, pukaly hory a skály, duly divé větry, pohasly ohně a zchladly a ztmavly paprsky Slunce. Bohově kladli svému oblíbeném rekovi lidského původu Ardžunovi na srdce, aby ji použil jen v krajní nouzi, protože jejím zneužitím by byli "ohroženi všichni".
Také účinky dalších starověkých zbraní byly podle indických eposů katastrofální. Jedna z nich plivala oheň a obrátila celou armádu v prach a popel, druhá zbraň, gigantický posel smrti, nejenom zabíjela, ale navíc mrtvoly znetvořila tak, že nebyly k poznání - těla byla zuhelnatělá, vlasy a nehty vypadaly. Po zásahu této zbraně se rozpadly i postroje zvířat, ptáci zběleli a k dokonání všeho se během jediné hodiny zkazily všechny potraviny. Velmi podobně fungovala i třetí zbraň, neviditelný oheň zářící silněji než tisíc sluncí. Po jejím úderu se nejprve zvedl vítr. Potom začalo všechno hořet, vojáci, sloni, koně, i bojové vozy, aniž by však bylo vidět oheň, který je zapálil. Bez viditelné příčiny popraskaly i hliněné nádoby. Ti, kteří to přežili, se vrhali do řek, aby se ochránili a aby omyli všechno, čeho se museli dotknout.
Jinými slovy, indické eposy popisují dosti barvitě použití jaderných zbraní...


Jsou znaky na předmětech harappské kultury skutečným písmem?

O vyspělé starověké civilizaci, která obývala prostor kolem řeky Indus a svého největšího rozkvětu dosáhla přibližně v letech 2600 až 1900 př.n.l., mají historici jen kusé informace. Veškeré naše vědomosti se opírají o archeologické vykopávky, protože písemné prameny scházejí a dochované piktogramy z pečetidel, amuletů, destiček a keramických nádob se nám rozluštit nepodařilo. Americko-indický vědecký tým se pokusil zjistit, jestli byly znaky používány jako skutečné písmo, nebo zda se jedná o pouhé symboly bez vztahu k mluvenému jazyku. Studii letos v dubnu publikoval časopis Science. >>>>>


Video: UFO se vznášelo nad domy

Bristol (Velká Británie) - Muž natočil na videokameru pozoruhodný záznam UFO přelétávajícího přes městečko Bristol.


A jak tento týden ?

 

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 27.5.2009
Jak vypadají jednotlivé aspekty ?

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

I tento týden bude nejsilněji působit Mars.

Mějte se hezky...

Hade, 24.5.2009