Nahoru ]

Předjaří...                    

Vítám vás v novém týdnu. Je to vlastně první jarní týden. Přiznávám že mne zatím jarní počasí nadšením nijak nenaplňuje. Minulý týden mě zaujalo snad jen to že v úterý proběhne v parlamentu další hlasování o důvěře vládě (ooo ten český folklór - prostě nedostižný). Na věci je zajímavé snad jen to, že v pondělí končí  opozice Saturnu s Uranem, která způsobuje krize v politice, nedostatek diplomacie, prudké násilné akce, atd. takže lze situaci chápat i tak že vláda premiéra Topolánka ztratí půdu pod nohama :)

To nejdůležitější, co musíme pochopit o americké historii, napsal pan Ibis ve svém deníku vázaném v kůži, je, že je to fikce, jednoduchý náčrt uhlem pro děti nebo pro ty, kteří se snadno znudí. Z naprosté většiny je kriticky nepřezkoumaná, nepromyšlená, bez fantazie, jen symbolizace věci, ne věc sama. Je to líbivá pohádka, pokračoval a na okamžik přerušil psaní, aby namočil pero v kalamáři a srovnal si myšlenky, že Ameriku založili poutníci hledající svobodu pro svou víru, že přišli na americký kontinent, šířili se po ní a množili se, a zaplnili prázdnou zemi.
Ve skutečnosti byly americké kolonie stejnou měrou smetištěm, ne pouze místem úniku, zapomnění.


Neil Gaiman
AMERIČTÍ BOHOVÉ
Náhodná ukázka do nového týdne...


V poslední době si různí konspirátoři libují v roztodivných teoriích o manipulaci s počasím (všiml jsem si že je hlavně prudí manipulace s počasím nad jejich zahrádkami) a zde mám pro ně recept jak těmto alotriím ze stran tajných organizací zabránit, neb vše již bylo objeveno... Chce to samozřejmě umět rozeznat to manipulované mračno od nemanipulovaného a všichni zednáři a posluhovači NWO se mohou jít klouzat...

Trouba proti mračnům.


Z Kučeře, okres milevský.
Podává František Racek.

V Kučeři od dob nepamětných troubívají „proti mračnům" anebo „na mračna". Obecní hlídač polní nosí v mošně plátěné nástroj výše řečený, aby v případě, že „bouřka hrozí", ihned jej měl po ruce a v zárodku jejím zkázu odvrátil, prve než „bude pozdě". Celá trouba na mračna jest mušle z rodu Fusus medius, asi 31 cm dl., 15 cm poloviční objem (tedy 31 cm v nejširším objemu), lesklá, bílá se světlohnědými skvrnami. Do špice zasazena jest mosazná plechová roura s otvorem miskovitým, asi jako u obyčejné trubky. Aby tato plechová roura lépe držela, oblita jest na dolením konci olovem, které objímajíc záhyb a bradavice mušle, takto lépe přidržuje mosaznou nátrubku. Nástroj tento vydává, fouká-li se silně do něho, hluboký dunivý hlas, daleko slyšitelný a dosti příšerný — zvláště času nočního.

Trubač, kdekoliv pozná „zlé" mračno, postaví se přímo proti němu, roh zvedne do výše a nepřestane troubiti, dokud mračno nerozežene, byť okolo něj hrom bil a on sám zmokl do kůže. Musí míti již toho znalost; nebo běda mu, kdyby přece potlouklo. Nesmí začíti příliš časně ani zase pozdě. Začal-li časně, zahnal vůbec úrodný déšť, a-pozdní troubení „prý už je nezadrží". Než začne z jara prvně troubiti, musí troubu svěcenou vodou vypláchnouti a svěcenou solí vytříti. Takto troubívá, až se začne žeň, a za to má právo vzíti si u každého hospodáře snop pšenice (jindy dostával snop každé jaře). O původu trouby této nelze nic určitého říci, jak a kdy se do vesnice dostala, ale lid o ní vypráví, že je od papeže svěcená a k sv. věcem dotýkaná a chová k ní posvátnou úctu, přes to, že kolikráte zde potloukly kroupy. I okolní vesnice přikládají zázračnou moc troubě proti mračnům. Podivno jest, že i lidé zdejší jinak pokročilí v moc troubení takového věří a nijak o bez-účelnosti toho poučiti se nedají. Času zimního schována jest u starosty obce.

Český lid, 3. ročník, 1894


 Objav nových mikroorganizmov v Stratosfére

Indický vedci prišli s objavom nových bakteriálnych druhov zo zatiaľ nedostatočne preskúmaného (vzhľadom na biologický aspekt) prostredia – stratosféry. Podarilo sa im nájsť tri nové druhy baktérií, ktoré doteraz neboli na Zemi identifikované a popísané. Janibacter hoylei nesie meno významného astrofyzika Freda Hoyle, Bacillus isronensis vyjadruje uznanie balónovému experimentu ISRO, ktorý viedol k tomuto objavu a Bacillus aryabhata bol pomenovaný podľa indického starovekého astronóma Aryabhata, ktorého meno nesie aj prvá družica ISRO.

Stratosféra je definovaná ako priestor v rozmedzí 10 – 50 km nad hladinou mora. Vyššia koncentrácie ozónu sa podiela na absorbcii ultrafialového žiarenie a preto je táto vrstva dôležitou súčasťou atmosféry. >>>>


Obří skvrna na Jupiteru se scvrkává kvůli změně klimatu

Po tři sta let byla velká rudá skvrna spojena s tváří největší planety sluneční soustavy – Jupiteru. Skvrna, která je ve skutečnosti gigantickou bouří o průměru dvakrát větším, než je planeta Země, se scvrkává a kolem ní se vynořují menší skvrny, které možná chtějí „matku všech bouří“ nahradit. >>>>>


A jak tento týden ?

 

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 25.3.2009
Jak vypadají jednotlivé aspekty ?

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude nejsilněji působit Slunce, Mars a Venuše.

Mějte se hezky...

Hade, 22.3.2009