Nahoru ]Skelet...

Vítám vás v dalším týdnu. Jak tak koukám tak mi vyšla jak fotografie , tak náhodná ukázka do nového týdne, nějak halloweensky - dušičkovsky :)

"H. P. Lovecraft. Takovýhle von psal věty. Ehm ehm. ‘Polovypouklý měsíc visel nízko nad hlavami mysteriózních a batrachických obyvatel emetického Dulwitche.’ Co tím kruci myslel? No co tím myslel? Já vám řeknu, co tím kurva myslel. Kurva tím myslel, že měsíc byl skoro v úplňku a že všichni,co v tom Dulwitchi bydleli, vypadali jako dost máklý žabáci. To tím myslel.“

Neil Gaiman: Shogothův prastaropramen


Ještě trochu v halloweenském duchu - něco z pestré historie města Nymburk :)

I. Cáry u šibenice. Vejpis z kněh smolných gločinného vyznání při právě města Nymburka na Labi.

Z jičínského archivu sděluje Ferdinand Menčík.

Vyznání zločinné Zikmunda Satalického. Létha 1616. v sobotu po památce sv. Jana Křtitele Zikmund Satalický, kteréhož vysoce urozený pán pan Heník z Valdštejna na Dobrovici a Kunstberce, J. M. arciknížete Maximiliána rakouského rada a komorník, ku právu města Nimburka, dodati ráčil, jsouce přiveden na místo k trápení zločincův vysazené a maje sobě od osob radních z prostředku ouřadu konšelského vyslaných, (aby o svých nešlechetnostech a nepravostech, kterýchž se proti Pánu Bohu, řádu a právu dopustil, vyznání učinil), napomenutí učiněné oznámil: Co' mám více povídati, však jsem prve všecko v pravdě pověděl před trápením, i na trápení a po trápení v Dobrovici, a to jest všecko v pravdě tak. Jsouc napomenut, aby ničehož, čehož jest povědom, netajil, oznámil: Jak šel sem s Janem Nežerkou z Budiměřic a s Vaškem, nádvorníkem jeho, a byla lodí uvázaná u Zboží nedaleko krčmy, kudy se jde k Poděbradům, přeplavili jsme se spolu s Janem Nežerkou na tý lodi na druhou stranu a šli sme k šibenici poděbradský, a Nežerka uvázal sobě na tyčku nůž a uřezal nám toho visalce a vzal ten provaz z toho visalce na šibenici poděbradský, a Nežerka sám ten provaz pálil a prach z něho dělal. Též, že uřezali sme u Nymburka jednoho visalce z šibenice s Janem Nežerkou a s Vaškem nádvorníkem, to bylo lonskýho roku, Nežerka mu uťal ruku a košili s něho svlekl, a já z toho visalce vzal sem provaz. Opět jsa napomenut, aby avý duši ani bližnímu svému neublížil, oznámil: U Ko-pidlanské šibenice s Nežerkou a s Vaškem nádvorníkem také jsme jednoho visalce uřezali, jest v pravdě tak a jinače není, to že jest již prve vyznal, i také poznamenáno, své duši ani žádnému neubližuji, žádnej mne k tomu nenavozoval nežli Jan Nežerka. A Vaškovi tomu nádvorníkovi říkají Jan, ale on sobě to jméno sám přezděl Vašek. Všecko, co jsem prve vyznal, pravda jest, chci na to na všem mile umříti, i také jsem na to velebnou svátost přijímal, že jest to věrná pravda. Když jsem s ním koliv jel nebo ' šel, platil mi po 6 gr. Tehdáž, když jsme šli na Chotětický panství do Záhornice a když jsme my ty prachy sypali, po-hunci tehdáž byli na vohradách a nás honili, Jan Nežerka ujel na kobyle a já se schoval do ovsa, nebo tehdáž ještě ovsy byly na poli nesekaný, a to sme proto dělali, aby kobyly mřely. Jest ten visalec, kteréhož má Nežerka v pytli zašitého, na póly shnilý, a pomáhal jsem ho sám zdvihati k žlabu, s ním žlab vytírat, a ležel zakopaný po levé ruce pode žlabem v maštali, a tomu jsem se všemu u toho visalce Nežerky učil, a kdyby ho nebylo, byl bych v takové trápení nepřišel.
Pan purkmistr a páni radní města Nymburka na Labi, maje toto vyznání Zikmunda Satalického v svém bedlivém uvážení, ráčili jsou jeho Zikmunda za ty zlé skutky k smrti ortelovati a to tak, aby Zikmund Satalický třemi šnyty po hřbetě dřen, když by jemu hnáty kolem zlámány bylý, aby do kola vpleten a s ním do povětří vyzdvižen ... A tak vedle jeho vyznání a ortele na něj vyneseného exekucí téhož dne v pátek po sv. Petru a Pavlu (1616) vykonána jest.

Časopis Český lid VII, 1898


Moře u Nového Zélandu vyplavilo záhadnou bílou hmotu

Velký kvádr záhadné bělavé hmoty vyplavilo moře na pláž novozélandského Wellingtonu. Přestože zhruba 500 kilogramů vážící substance nepříjemně páchne, místní obyvatelé jsou nadšení. Mnozí totiž věří, že se jde o ambru, vzácnou látku vznikající v trávicím traktu vorvaně obrovského, napsal australský tisk. >>>>>


RAND lobuje Pentagon: začněte válku, abyste zachránili americkou ekonomiku
Paul Joseph Watson

Podle zpráv hlavních čínských médií přinesla nedávno korporace RAND Pentagonu šokující návrh, aby zahájil válku s nějakou velmocí, což by stimulovalo americkou ekonomiku a zabránilo recesi.>>>>>>


A jak tento týden ?

 

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 5.11.2008
Jak vypadají jednotlivé aspekty ?

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude nejsilněji působit Mars, síla ostatních planet je vyrovnaná.

Mějte se hezky...

Hade, 2.11.2008