Nahoru ]
 


Jez...

Vítám vás v dalším týdnu.

"Člověka mohou vylekat jen strašidelné věci - kišuf -; život dře a pálí jako žíněné roucho, avšak sluneční paprsky duchovního světla jsou mírné a hřejivé."

Gustav Meyrink, GOLEM
Náhodná ukázka od mojí maličkosti do nového týdne.


Ve Skandinávii se otepluje, až se hory zelenají!
„Naše hory se zelenají.“ To je závěr nejnovější studie, kterou vedl Leif Kullman, profesor fyzikální geografie na Umea University ve Švédsku. Na hranici mezi lesy a skalami se poprvé za posledních osm tisíc let objevují teplomilnější stromy, například dub, jilm, javor a olše lepkavá.

Udává se, že během posledního století vzrostla průměrná teplota zhruba o jeden stupeň celsia. Ochlazovací trend dřívějších tisíců let je zlomen a uvádí se do pohybu změny flóry, fauny a krajiny. V některých důležitých znacích je současný stav severských hor velmi podobný tomu, jak vypadala příroda těsně po skončení poslední doby ledové.
Nejnápadnějším jevem, podél tajících ledovců, je zvyšování hranice lesa o 200 výškových metrů. Vysokohorská oblast se zmenšuje a typické skandinávské lesy tvořené břízou pýřitou (Betula pubescens ssp.czerepanovii) jsou ze svých území vytlačovány smrky a borovicemi, které jsou konkurenceschopnější v přicházejícím teplejším a sušším klimatu,“ říká Leif Kullman. Vysokohorská krajina se stává zelenější a přitažlivější. V posledních několika letech začalo mnoho horských rostlin tvořit bohaté květy a fantastické množství semen i plodů. >>>>>>


Zdá se že změny v naší Sluneční soustavě stále pokračují...

Třetí rudá skvrna na Jupiteru
Jako planetární „spalničky“ se na Jupiteru objevila třetí rudá skvrna v blízkosti svých sestřenic – Velké rudé skvrny (Great Red Spot) a Rudé skvrny mladší (Red Spot Jr.) – v turbulentní atmosféře obří planety.

Třetí rudá skvrna, která má jen zlomek rozměru dvou sousedních skvrn, se nachází západně od Velké rudé skvrny, ve stejném oblačném pásu.

Nová rudá skvrna měla dříve tvar bílé eliptické bouře. Změna na červenou barvu naznačuje, že její rotující bouřková oblaka vystupují vzhůru, podobně jako oblaka Velké rudé skvrny. Jedno možné vysvětlení spočívá v tom, že červená bouře je tak silná, že vysává materiál z velkých hloubek pod oblaky a přepravuje jej do vysokých výšek, kde sluneční ultrafialové záření – prostřednictvím zatím neznámých chemických reakcí – vytváří sloučeniny takovéto dobře známé cihlové barvy.

Detailní analýza fotografií, pořízených ve viditelném světle 9. a 10. května 2008 pomocí kamery WFPC-2 (Wide Field Planetary Camera-2) na palubě Hubblova kosmického dalekohledu HST a snímků v blízkém infračerveném záření, pořízených dalekohledem Keck 11. května 2008, odhalila v oblačnosti na Jupiteru třetí rudou skvrnu. Protože všechny tři eliptické bouře jsou velmi jasné při pozorování v oboru blízkého infračerveného záření, musí se v atmosféře Jupiteru tyčit vysoko nad vrstvu metanu, který absorbuje sluneční infračervené záření a na infračervených snímcích se projevuje jako tmavé oblasti.

Turbulence a bouře, pozorované na Jupiteru před 2 roky, jsou stále velmi aktivní, jak potvrdily poslední pořízené fotografie. Snímky z HST a dalekohledu Keck také odkryly změny v dosti uhlazeném, klidném pásu, obklopujícím Velkou rudou skvrnu právě před více než rokem, ke stejně neuvěřitelné turbulenci po obou stranách skvrny.

Skvrna Red Spot Jr. se objevila na jaře 2006. Velká rudá skvrna přetrvává na Jupiteru minimálně 200 až 350 let, jak vyplývá z dřívějších pozorování malými pozemními dalekohledy. Pokud se nová rudá skvrna a Velká rudá skvrna budou pohybovat stejným směrem, potom by se měly setkat v srpnu letošního roku. Malá skvrna bude Velkou rudou skvrnou buď pohlcena nebo odhozena. Skvrna Red Spot Jr., která se nachází mezi oběma skvrnami, avšak leží v nižších jovigrafických šířkách, projde kolem Velké rudé skvrny v červnu 2008.

Fotografie pořízené HST a dalekohledem Keck podporují myšlenku, že Jupiter se nachází uprostřed globální změny klimatu, jak to jako první předpověděl v roce 2004 Phil Marcus, profesor strojního inženýrství (University of Carolina, Berkeley). Obří planeta je více zahřívána v okolí rovníku a nejchladnější jsou oblasti kolem jižního pólu. Marcus předpověděl, že velké změny nastanou kolem roku 2006 na jižní polokouli, kdy tryskové proudění (jet stream) vytvoří nestabilní prostředí a vzniknou nové víry.

Planeta Jupiter je nyní pozorovatelná po půlnoci, koncem června bude již pozorovatelná po setmění. Je to určitě výzva k pozorování dynamických změn na největší planetě Sluneční soustavy.

Zdroj: hubblesite.org
Převzato: Hvězdárna Valašské Meziříčí


Vatikán nevylučuje existenci mimozemšťanů

Víra v Boha je slučitelná s vírou v mimozemšťany, soudí ředitel vatikánské astronomické observatoře José Gabriel Funes v rozhovoru pro vatikánský deník L´Osservatore Romano. Považuje dokonce za možné, že existuje planeta osídlená bytostmi, které se nedopustily prvotního hříchu.
15. 5. 2008 15:21 - VATIKÁN

"Jako astronom dále věřím, že Bůh je stvořitelem vesmíru," řekl otec Funes, jezuitský kněz stojící v čele observatoře v Castel Gandolfo u Říma. "Přestože zatím nemáme žádné důkazy, nemůžeme vyloučit hypotézu, že jsou další obydlené planety. Stejně jako na Zemi žije mnoho stvoření, mohou být i jiné bytosti, rovněž inteligentní, jež stvořil Bůh," předpokládá papežův astronom.

Navrhl, aby se hovořilo o "našich mimozemských bratřích", podobně jako svatý František z Assisi označoval za bratry a sestry všechna pozemská stvoření.

Pokud jde o teologickou otázku prvotního hříchu, který spočívá na lidském rodu, a otázku vykoupení, jež z toho plyne, jezuita soudí: "Existují-li jiné inteligentní bytosti, není nikde řečeno, že potřebují být vykoupeny."

"Možná zůstaly v plně přátelském vztahu se stvořitelem, aniž se dopustily prvotního hříchu," vysvětluje.

Není-li tomu tak, pak i pro ně platí poslání Krista, který byl podle křesťanů jako syn boží vyslán na svět, aby vykoupil hříchy lidí, uvedl ředitel vatikánské observatoře.

ČTK


A jak tento týden ?

 

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 28.5.2008
Jak vypadají jednotlivé aspekty ?

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude nejsilněji působit Venuše, Saturn a Merkur.

Mějte se hezky...

Hade, 25.5.2008