Nahoru ]
 

Útěk...

Vítám vás v dalším týdnu. Omlouvám se neb minulý týden jsem zasvětil 4 dny odpočinku a užívali jsme si toho skoroletního počasí a díky tom je tato aktualizace bez horoskopu. Nicméně celý týden je astrologicky docela příznivý  a jediný problematický aspekt je kvadratura Slunce s Neptunem která přináší konflikt mezi vůlí a ideály. Lidé mají tendence jednat dvojace, honit se za přeludy. Mají snadno ovlivnitelnou vůli, jsou hyperemotivní. Aspekt přeje podvodům a zradě nejen v lásce ale i v ostatních oblastech. Je to jediný aspekt před kterým stojí za to varovat a který bude zhoršovat působení Slunce celý týden.
Pokud jsem napsal že hvězdy nám poměrně přejí, myslel jsem to skutečně jen  relativní klid příštího týdne, nikoli dlouhodobé trendy vycházející z vlivu velkých planet. Tyto trendy jsou nejlépe vidět na stále horším průběhu přírodních katastrof. Nyní to předvedl cyklón Nargis v Barmě.

"Mnohým není jasný smysl toho, že je pozdě bycha honiti. Vzniklo to jako posměšek lidem, kteří chodí s křížkem po funuse a říkají: "Kdybych byl býval." a podobně. To si musíte ujasnit proto, abyste mohli tvrdit, že jestli jste zmíněného bycha nehonili, nebylo to proto, že byste nevěděli, kdo to je, nýbrž proto, že jste si byli vědomi, že je pozdě."


Zdeněk Jirotka: SATURNIN

Náhodná ukázka od mojí maličkosti do nového týdne.


Alchymie a studená fúze
Co prozradily medaile ze 17. století
Vladimír Karpenko


Když byly ve 20. století objeveny jaderné reakce, ožila i debata na téma, zda tuto techniku nepoužívali alchymisté k transmutaci kovů. Záhy se ukázalo, že energetická bilance těchto procesů je příliš vysoká, což neodpovídá technickým možnostem alchymického laboratoria. Nové argumenty ve prospěch možnosti alchymické transmutace se vynořily začátkem devadesátých let, kdy se začaly objevovat práce o studené fúzi. >>>>>


Nevědomý internet

Z nejmenovaného zdroje a z nejmenované internetové domény pronikla na veřejnost pozoruhodná zpráva: Jistá farmaceutická společnost vyvinula léčivý preparát, kterým lze bezpečně navodit stav vnitřního klidu a pocitu vyrovnanosti. Jde o pátou generaci léků proti depresím a úzkosti. Účinek preparátu nejen odstraňuje úzkost a stres, ale vyvolává v člověku odhodlání k životu, aktivizuje v něm pozitivní myšlení a energii k práci.
President společnosti říká: "Nejde v žádném případě o psychotropní či návykovou látku. Podařilo se nám zlomovým způsobem ovlivnit závislost mezi myšlením člověka a jeho emocemi. Vědecké výzkumy prokázaly, že lidské emoce jsou v přímém vztahu s našimi představami, které jsou produktem myšlení. Jde o vztah vzájemný, nikoliv jednosměrný. Navozením vhodného emočního náboje stimulujeme myšlenkový proces k vytváření takových představ, které s vyvolanou náladou přímo konvenují. Podařilo se nám zasáhnout do centra nervové soustavy člověka a ovlivnit jeho myšlení takovým způsobem, že po krátké době užívání léku nacházíme namísto zdeptaného individua šťastného a obětavého jedince připraveného budovat lepší svět."

Pod článkem se strhla vášnivá diskuse, kde jedni vynášeli pokrok vědy a techniky do nebes plni nadšení nad tím, že vědci již brzy dokáží poskytnout každému člověku šťastný a plodný život, druzí varovali před trestuhodným zasahováním cizí moci do psychiky i osobnosti člověka. Pouze jisté ovšem je, že zpráva zapadla v záplavě protichůdných reakcí jako jehla v kupce sena. Výsledkem byla čirá nevědomost o tom, co a kdo na nás vlastně chystá. >>>>>>>


Mějte se hezky...

Hade, 11.5.2008