Nahoru ]
 Takový pocit z naší současnosti - zbytek světla...

Vítám vás v dalším týdnu. Zaujal mě následující článek:
"Důchodového věku a stáří se v Česku obává přes šedesát procent lidí. Důvodem obav je zejména nedostupnost a špatná kvalita služeb pro staré lidi. Dostupnost domovů a služeb pro seniory hodnotí dobře jen tři z deseti Čechů. Tři čtvrtiny lidí navíc nejsou spokojeny s výší důchodů a považují ji za nedostatečnou.">>>>>
Chápete to? V anketě odpovídali lidé v produktivním věku. Ti kteří chodí k volbám (aby volili ty kteří nám tady vytvářejí tak hezké podmínky pro život), ti kteří platí daně a sociální pojištění... a živí naši drahou politickou elitu. Nějak nechápu. Jsme zvláštní národ. Místo abychom konečně vykopali zasránky, kteří lžou kradou a tahají do naší země cizí vojáky a naše vlastní vojáky nechávají umírat v zemích kde tito nemají co pohledávat, tak se bojíme stáří. Jinými slovy jsme srozuměni s tím že budeme dřít jako mezci celý život a na "zaslouženém odpočinku" (pokud se ho tedy dožijeme) chcípnem hlady nebo se na nás prostě všichni vyfláknou, neb se rozkladli peníze na zajištění starých lidí. Pohoda ne?

 


"Přísloví, sytý hladovému nevěří je míněno tak, že ten sytý nevěří hladovému, že by měl takový hlad. Není důvodu, proč by mu nevěřil, že musí v České Třebové přesedat, nebo že dotýkati se drátů i na zem spadlých je životu nebezpečno. To mu uvěří docela jistě a nebude se drátů dotýkat. Jinak by dokázal platnost rčení, že komu není rady, tomu není pomoci."

Zdeněk Jirotka: SATURNIN

Náhodná ukázka od mojí maličkosti do nového týdne.


Globální hlad ve světě nadbytku

Právě probíhající občanské nepokoje v souvislosti se zvyšujícími se cenami potravin v Haiti, Egyptě a celkem pak ve 37 zemích světa, odhalují mnoho znepokojujících skutečností, které však již desetiletí v těchto a jiných zemí panují. Na vině je mnoho faktorů, které je třeba zohlednit, hlavně ty, na nichž neseme vinu i my. Rapidně rostoucí ekonomika Číny, globální změny klimatu, vyšší ceny ropy, masivní produkce biopaliv a ekonomická politika „volného trhu“. Podle Světového potravinového programu při OSN se dalších 100 miliónů lidí propadlo hluboko do čené díry hladu, a tito nešťastníci potřebují urgentní a efektivní pomoc. Světová banka uvádí, že se průměrná cena základních potravin od roku 2005 zvýšila o 80%. >>>>>>>


SEDM "GEOLOGICKÝCH ZÁZRAKŮ U HORY ST.HELENS"

Hora St. Helens se nachází přibližně 55 km západně od sopky Mount Adams, která je v nejvýchodnější části Kaskádového pohoří a 80 km od největšího vulkánu oblasti – Mount Rainier.

Dne 18. května 1980 došlo na symetrickém kuželu sopky k nejlépe dokumentované erupci v lidské historii. Během jediné erupce ze sopky zmizelo 1 400 metrů. Po zhroucení horní části kužele zbyla kaldera podkovového tvaru. Následným výlevem magmatu, což se projevilo jako explozivní erupce, se vyklenul severní bok sopky a následně zřítil jako lavina drtě.

Lavina bahna, kamení a sutě řítící se rychlostí až 75 m/s se dostala až do vzdálenosti přes 25 km. Nahromaděné úlomky dokázaly vyplnit údolí až do výše 195 m. Směs lávy a horkých plynů ženoucích se před lavinou zničila přibližně 10 miliónů stromů na ploše o rozloze asi 600 km2. Pozdější zřícení sopečné základny mělo za následek vznik pyroklastických proudů, které dosahovaly teploty až 700°C. Obětí erupce se stalo 57 lidí, mezi nimi i vulkanolog David A. Johnston. Mimo škody na porostech došlo k úhynu přibližně 2 000 jelenů..

Podle údajů americké geologické služby [1] a Davida A. Johnstona z Cascades Volcano Observatory [2] přišel vulkán výbuchem celkem o 2,8 miliardy m3 materiálu. Za jediný den vychrlila sopka do atmosféry 520 miliónů tun popílku [3] a uvolnila mnohonásobně větší množství skleníkových plynů, než vyprodukovalo lidstvo svou činností za celou dobu své existence (pro srovnání - podle údajů US ministerstva dopravy činí roční celosvětová produkce CO2 způsobená dopravou cca. 12 miliónů tun) [4].

Úvod
Dále popsaných sedm divů je sedm geologických událostí, následků erupce v roce 1980. >>>>>>


Proč se šťastní lidé zabíjejí? Vinno je magnetické pole

Praha - Je to vlastně záhada: ve výzkumech, které zjišťují, jak jsou lidé spokojeni se svým životem, se pravidelně na horních stupních žebříčku spokojenosti a štěstí umisťují obyvatelé skandinávských zemí.

Kritikové těchto výsledků namítají, že Seveřané jsou také známi poměrně vysokým množstvím sebevražd. Tak proč se vlastně šťastní lidé zabíjejí?

Nově se rodící hypotéza říká: k sebevražednému jednání "navádějí" změny magnetického pole planety. >>>>>>>


A jak tento týden ?

 

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 7.5.2008
Jak vypadají jednotlivé aspekty ?

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude nejsilněji působit Venuše, Saturn a Merkur.

Mějte se hezky...

Hade, 4.5.2008