Nahoru ]

Uspaná řeka...

Vítám vás v novém týdnu. V úvodu nejprve malé info. Rozhodně se koukněte na Klokánkův film Koněv - dokumentární film o rozpadu kladenské hutě.
Za komunismu vyráběla kladenská huť Koněv mírovou ocel, kterou měly být zality chřtány imperialistů. Po pádu komunismu i megalomanského ale strhujícího kapitalisty Vladimíra Stehlíka zůstala huť opuštěná. Po nebožce Krásné Poldi zůstalo 20 000 sirotků a z dělnické kolonie se stalo ghetto. Koněv prorůstá přírodou, navrací se k rovnováze, místní ho rozkládají jak mravenci, těží z něj poslední prodatelné zbytky, peníze prolévají hrdlem, život je pořád vynalézán. Bohumil Hrabal a Vladimír Boudník stále na místě.
 

Byla to kostra v šatech od Diora, jejíž opálená kůže obepínala kosti tak pevně, že na jemnějších výčnělcích lebky hrozila prasknutím. Kostra měla dlouhé světlé vlasy a perfektně namalovaná ústa. Vypadala jako jedna z těch osob, které maminky nenápadně ukazují svým dětem a tiše jim při tom mumlají do ucha: “Takhle budeš vypadat, když nebudeš hezky papat zeleninu.” Podobala se stylové postavě z plakátu volajícího o pomoc pro hladomorem postižené oblasti světa.
Byla to jedna z newyorských top modelek a v ruce svírala knihu. “Ehm, promiňte, pane Temnisi, doufám, že vás příliš nevyrušuji, ale víte, ta vaše kniha změnila celý můj život. Napadlo mě, jestli byste nebyl tak laskav a nepodepsal mi ji.” Při těch slovech na něj prosebně upírala oči, hluboko zapadlé v dokonale namalovaných důlcích.
Temnis vznešeně přikývl a vzal od ní knihu.
Na tom, že ho poznala, nebylo nic divného, protože jeho tmavošedé oči se na ni upíraly z fotografie zdobící laminovaný přebal knihy. Kniha se jmenovala Dieta-S: Hubněte do krásy a její podtitul pravil Dieta století!

DOBRÁ ZNAMENÍ, Terry Pratchett a Neil Gaiman

Náhodná ukázka od mojí maličkosti do nového týdne.
 


Objeveno „Letovisko Stonehenge“
1. února 2007, Lidové noviny

Vesnice z dřevěných domků byla zřejmě místem každoročních oslav

Nedaleko proslulého Stonehenge archeologové odkryli velké osídlení, které sloužilo buď stavitelům monumentu, nebo pravděpodobněji účastníkům slavností slunovratu.

První kamenné bloky byly v areálu Stonehenge vztyčeny na přelomu třetího a druhého tisíciletí před naším letopočtem. Dnes známá silueta se objevila zhruba o pět set let později a poslední úpravy provedli prehistoričtí Britové někdy kolem roku 1800 př. n. l. Komplex nikdy nebyl obydlen, sloužil výhradně jako svatyně nebo pohřebiště.

Archeologové zkoumající lokalitu u města Durrington Walls, která leží jen tři kilometry od Stonehenge, v úterý oznámili objev velkého sídla. Při vykopávkách odkryl tým britských archeologů a vědců pracujících pro americkou National Geographic Society základy osmi dřevěných domků. Našly se i předměty denní potřeby a zbytky jídla.

Stavení byla podle údajů získaných radiouhlíkovou metodou obydlena v dvacátém šestém století př. n.l. Jejich obyvatelé byli tedy současníky egyptských faraonů čtvrté dynastie, budovatelů velkých pyramid. Stavba Stonehenge byla co do objemu přesunutého materiálu s pyramidami nesrovnatelná. Doprava dvacet pět tun těžkých kamenných bloků ze vzdálenosti třiceti km a jejich vztyčení by však byly oříškem i pro staré Egypťany.

Dřevěné domky měly čtvercovou základnu o straně čtyři a půl metru. Dvě chaty stály osamoceně. Je možné, že v nich bydleli vůdci. Geofyzikální průzkum odhalil mnoho dalších, pravděpodobně zastavěných „parcel“. Vědci se domnívají, že vesnici mohlo obývat několik set lidí, nejvíce v tehdejší Británii.

„Archeologové mají poměrně přesnou představu o tom, jak stavení vypadala, díky tomu, že jejich půdorys je takřka totožný s domky, které ve stejnou dobu stavěli obyvatelé na Orknejských ostrovech u pobřeží Skotska,“ upozornil Mike Parker Pearson z univerzity v Sheffieldu. Orknejské stavby jsou z kamenů, a proto se zachovaly takřka neporušené.

Místo bujarých oslav

Uprostřed všech domů stálo ohniště. V šesti se zachovala hliněná podlaha. Mezi čtyřicet šest století starými odpadky převládá keramika, zvířecí kosti, našly se i pazourkové hroty. Pro určení účelu staveb jsou důležité zbytky z vepřových hodů. Prasata šla na porážku ve stáří zhruba devíti měsíců, což zřejmě znamená, že jejich maso šlo na stůl při oslavách zimního slunovratu.

„Kosti jedlíci odhodili jen napůl obrané,“ upozornil v rozhovoru pro BBC Parker na další zvláštní rys, který nasvědčuje, že se na místě konaly slavnostní hody. O tom, že vesnice u Durrington Walls nebyla trvale osídlena, svědčí i skutečnost, že se nenašly nástroje pro zpracování zvířecích kůží ani obilí.

Objev potvrzuje teorii, že Stonehenge nebylo izolované. Tvořilo součást mnohem většího náboženského komplexu. Po obřadech se zřejmě lidé z celé jižní Británie scházeli k velké oslavě. Někteří účastníci přišli i z větší dálky. Rozbor pozůstatků z nedalekého pohřebiště naznačuje, že ke Stonehenge cestovali i lidé z podhůří Alp.

Nejlepší žranice v pravěké Británii

Hlavním chodem hostiny byli vepři. Hodující odhazovali nedoobrané kosti, na nichž zbyla spousta masa.

Svatyně v Stonehenge přitahovala před pěti tisíciletími lidi z celé jižní Británie, možná i z kontinentální Evropy. Nové nálezy z Durrington Walls ukazují, že po rituálech následovaly bujaré oslavy. Archeologové zde odkrylI základy dřevěných domků z období mezi lety 2600 až 2500 před n. l., které zřejmě nebyly obydleny celoročně. Mnoho nálezů svědčí o tom, že se ve vesnici konaly oslavy zimního slunovratu.

Strany dřevěných domků o čtvercovém půdorysu měřily 4,6 metru. V centru obydlí stála ohniště, v hliněných podlahách se našly stopy po rámech postelí a zbytky jednoduchých skříní.

Stonehenge byla pravděpodobně nejdůležitější částí širší oblasti, v níž pravěcí Britové prováděli náboženské obřady a kde také pohřbívali své mrtvé
LUDĚK VAINERT


Domívám se že náledující článek je třeba brát s rezervou. Nechci snižovat zásluhy vědců popisujících klimatické změny. Jenže... Vysvětlení že za všechny současné klimatické změny na této planetě mohou lidé rozhodně nevysvětluje rostoucí sluneční aktivitu, nevysvětluje ani změny klimatu na Marsu a dalších planetách... Viz Dimitrijevova zpráva uvedená v minulém týdnu. Jinými slovy myslím se že pravda je jaksi někde jinde. Domnívám se že budoucí vývoj toto moje přesvědčení potvrdí.

BBC informovala o zprávě o globálním oteplování poněkud jinak než česká média...

 

A jak tento týden ?

 

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 7.2.2007
Jak vypadají jednotlivé aspekty ?

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude síla planet vyrovnaná.

Mějte se hezky...

Hade, 4.2.2007