Nahoru ]

Jen pocit takový... fotečka o příchodu temných časů.

 

Vítám vás v dalším týdnu.

"Podle mého názoru nemůže být nic absurdnějšího než ustálená představa, že ten, kdo žije prostě, žije zároveň i spořádaně, což, jak se zdá, je názor valné většiny lidí."

H. Lovecraft
Náhodná ukázka od mojí maličkosti do nového týdne...


Následující dva články si rozhodně přečtěte. Zdá se že je vysoce pravděpodobné že druhý článek je konečným rozřešením otázek, co se děje s naší Sluneční soustavou, s naší Zemí a Sluncem. Možná že poskytuje konečnou odpověď na spekulace okolo klimatických změn, Nibiru, Dmitrijevovi zprávy, Nemesis, Mayského kalendáře a roku 2012. Zkrátka otázek kterým jsem se tady dost obšírně věnoval. A skutečnost je, jak se zdá, mnohem cizejší a přiznejme si i děsivější (jak už to bývá) než než všechny tyto spekulace.

Mléčná dráha v legendách a mýtech

V dávných dobách Mléčná dráha přitahovala myšlenky učenců i básníků. Popisují ji jako třpytivý hvězdný pás protínající noční oblohu. Podle záznamů vycházejících ze starých mýtů vznikla Mléčná dráha v důsledku katastrofických událostí. Stejný scénář popisují Římané i Řekové. Naprosto shodný popis nám zanechali také australští domorodci a některá africká společenství ztotožňující „zářivého nebeského hada“ s proudem energie, vznikem nového života… Něco rozetnulo oblohu na dvě poloviny ohněm, země byla sežehnuta, moře vysušena, pevnina změnila podobu. Začíná nový život pod pozměněnou hvězdnou oblohou, jíž nově dominuje zářivý pás plný hvězd. >>>>>>>>


Teď už to víme: nejsme odtud!

Představte si ten otřes. Vyrostete v milující rodině s lidmi, jimž říkáte „mámo“ a „táto“, a pak se najednou dozvíte, že jste vlastně adoptovaní!

Podobná situace nastala, když vědci oznámili, že Slunce, Měsíc, naše planeta a její sourozenci, se nezrodilo v důvěrně známém seskupení hvězd galaxie známé jako Mléčná dráha, ale že ve skutečnosti náležíme k jinému seskupení s cize znějícím jménem: do trpasličí galaxie Sagittarius (Střelec)!>>>>>>>>


Přichází televizní zpravodajství
Vyperme si mozek a zítra hurá (!) do práce!

Pří sledování „konkurenčních“ televizních „zpráv“ mívám nutkavý pocit, že zprávy občanům vysílá nějaká mimozemská entita mající jediný, velmi pragmatický úkol – zabavit lidi, dokud na světě nebude nastolen globální systém absolutní kontroly obyvatel planety země.

Nezávislé internetové zdroje nás denně přesvědčují, že „doma“ i ve světě se dějí převratné věci.

Ne tak televize, která stejně jako za komunismu pokračuje ve fascinujícím, neomylném trendu – pustit do éteru cokoliv, vyjma popisu skutečnosti – pravdy.

Trend moderního světa lze popsat jediným souvětím.

Nadnárodní bankéřské a průmyslové „elity“ prostřednictvím politických „právních“ systémů a trestů, vydírání a lichvy a mediální manipulace dokončují „vizi“ sadopsychopata Adolfa Hitlera o sjednoceném světě.

Toto souvětí doplním o nelichotivou skutečnost, že bankovní systém – tedy kontrolovaná lichva se provádí ilegálně – prostřednictvím institutu bank federálních rezerv – kde skupiny vlastníků a zfanatizovaných ekonomů „vyrábí“ peníze z ničeho – buď prostým tiskem, nebo připsáním čísel na bankovní účty.

Pro „obyčejného“ člověka, rodinu zdomácnělo v ústech ekonomů i politiků, médií označení „pracovní síla“ a „lidský zdroj“.

„Úkolem“ nás, lidských zdrojů je bez přemýšlení přijímat právní normy a vzdělání od politického systému, který nás za to odevzdává k pokusům v oblasti sociální i vědecké a „bdí“ nad naším každým krokem.

K tomu, abychom věděli „jak se věci mají“ si zakoupíme televizi a pod donucením zákona platíme koncesionářské poplatky. Z těchto poplatků se vyrábí každodenní mystifikace a manipulace, která nám velmi sugestivním, odpudivým způsobem každou hodinu tluče do hlavy fantasmagorické lži a konstrukce, které nás udržují v pasivní, sebezničující službě – otroctví.>>>>>>>>


Převzato: www.aktualne.centrum.cz 

Vědci poprvé zpochybnili studii o radaru. Je povrchní

 Petr Holub

Praha - Studie vojenských hygieniků, která skončila závěrem, že radar v Brdech nemůže ohrozit zdraví obyvatel, byla poprvé zpochybněna na akademické půdě.

"Práci odvedenou při zpracování studie lze považovat za nízkou až povrchní. Nelze ji považovat za věrohodnou," stojí v posudku, který připravili Jiří Šebesta a Zbyněk Raida z Ústavu radioelektroniky na Vysokém učení technickém v Brně.

Oba experti dokonce dodávají: "Kdyby podobné dílo obhajoval student vysoké školy v oboru radiotechniky jako svou závěrečnou práci, s téměř stoprocentní jistotou by neuspěl."

Studii o zdravotní nezávadnosti radaru vydal v srpnu hlavní vojenský hygienik Petr Navrátil. Výslovně přitom vyloučil, že by zařízení mohlo přinést jakékoli zdravotní riziko. Případnou zdravotní závadnost radaru nepotvrdila ani žádná zahraniční studie.
Podívejte se na videoreportáž: Polské dvojče radarové základny vzbuzuje méně emocí

Hlavní hygienik armády odmítl výrady věců komentovat, ministerstvo posléze v tiskovém prohlášení jeho práci nijak nehájilo.

"Je potřeba uvést, že materiál Předběžné posouzení vlivu na zdraví obyvatel v okolí vojenského újezdu Brdy opravdu není studií, takovou ambici neměli zpracovatelé ani z Ministerstva obrany, ani z dalších kooperujících složek," uvedl resort. "Odborníci Ministerstva obrany, kteří se významně podíleli na zpracování materiálu o vlivu radiolokační stanice EBR na zdravotním stavu populace v okolí vojenského újezdu Brdy, vycházeli při svých výpočtech z dostupných technických informací, které byly v té době k dispozici a které jim poskytla americká strana."

Kde jsou rizika
Posudek z brněnské techniky vypočítává hlavní formální chyby. Studie vojenských hygieniků nemá podle nich dost potřebných vstupních dat, u některých parametrů chybí jednoznačné definice.
Někde jsou dokonce uváděny chybné jednotky.

V souvislostech
"Děje se to i u tak zásadní veličiny, jakou je hustota výkonu elektromagnetické energie, resp. zářivého toku neionizujícícho záření. Z toho plyne, že autoři textu zřejmě nechápou fyzikální smysl této veličiny," upozorňují brněnští odborníci.

V závěru posudku stojí, že výsledky hygienické studie žádná zdravotní rizika radaru nevylučují: "Z hlediska vlivu na běžné obyvatelstvo prakticky nic neřeší."

Skutečně kvalitní studie by podle vědců brněnské techniky měla především podrobně prozkoumat oblasti, kde jsou hlavní rizika radarového provozu. Mezi ně patří záření postranních rádiových smyček, poruchy systému a selhání obsluhy.

 


A jak tento týden ?

 

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 14.11.2007
Jak vypadají jednotlivé aspekty ?

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden budou nejsilněji působit Venuše, Mars, Jupiter a Pluto.

Mějte se hezky...

Hade, 11.11.2007