Nahoru ]

Vítám vás v novém týdnu.

"Když si představuješ něco jako náboženství, co to podle tebe vlastně je?"
"No, třeba sestra my matky je u těch scientologů, a je vopravdu ortodoxní, jo? A na druhé straně chodby je jedna ženská, a ta je u těch katolíků. Moje matka – " odmlčel se a jídlo mu najednou přestalo chutnat – "mně někdy dávala do pokoje různý ty hologramy, jako třeba Ježíše, nebo Hubbarda nebo takový nějaký lidi. Řek bych, že si představuju něco takovýho."

WILLIAM GIBSON
HRABĚ NULA
Náhodná ukázka od mé maličkosti  do nového týdne...


To jsem zvědavý co s tím nadělají různí "íci" a "isté" a podobně :) Trochu sci-fi, ne?

Převzato: www.idnes.cz   

Jidáš je vyvolený, říká Ježíš v nově objeveném textu

Nakonec budeš vládnout, říká Ježíš Jidášovi v jeho evangeliu.

Jidášovo evangelium se vůbec poprvé ve Washingtonu představuje veřejnosti. Vzácný text se neměl dostat do rukou všem, tak jako evangelia Nového zákona. Byl určen jen pro vyvolené. K nim se počítali i členové malé gnostické sekty, v níž toto dílo vzniklo zřejmě někdy před rokem 178.

Naznačuje to počátek textu, který je psán v koptštině, řeči starého Egypta. Evangelium totiž začíná slovy: "Tajná zpráva o zjevení, které Ježíš sdělil v rozhovoru s Jidášem Iškariotským."

Informace o evangeliu poskytl exkluzivně MF DNES časopis National Geographic.

Kristus v objeveném textu dává několikrát najevo, že Jidáš je vyvolený. "Odstup od ostatních a já ti vyjevím mystéria království. Je možné, abys jich dosáhl, ale budeš velmi truchlit... Pozvedni oči své a pohlédni na ten oblak a na světlo v jeho nitru a na hvězdy, jež ho obklopují. Hvězda, která je před ostatními, je tvá hvězda."

"Budeš proklínán ostatním potomstvem - a nakonec nad ním budeš vládnout," dodává.

Tvůrce tohoto zvláštního textu se nepokouší měnit fakta o Ježíšovi, tak jak asi byla známa v jeho době. Nenajdeme tu spekulace, že Jidáš zastoupil Ježíše na kříži, ani jiné smyšlenky, jež se objevily později.

Chvíle, kdy chrámoví ozbrojenci přišli zatknout Ježíše, popisuje evangelium takto: "Oni přistoupili k Jidášovi a pravili mu: ‚Co zde děláš? Jsi Ježíšův učedník?‘ Jidáš jim odpověděl, jak si přáli. I dostal nějaké peníze a vydal jim ho."

Zmínku o jidášském polibku sice nenajdeme, ale jinak je tu vše: údaj o penězích i o tom, že vydal Ježíše pochopům.

Chybí jen závěr, který je vyvrcholením všech novozákonních evangelií. Není tu totiž ani slovo o Kristově ukřižování a vzkříšení. Namísto toho je "jidášovský" text ukončen scénou, která ze všeho nejvíce připomíná nanebevzetí.

"Jidáš pozvedl oči své a spatřil zářící mrak, i vstoupil do něj," praví se zde.

Cesta evangelia byla přecpaná pašeráky
Dvanáctý apoštol prý v té chvíli ještě něco řekl, ale trhlina v těžce poškozeném rukopise znemožňuje určit, jaká slova pronesl. Rukopis, zapsaný mezi roky 220 a 340, byl pět let složitě restaurován, ale i tak se podařilo obnovit jen čtyři pětiny textu. Než se dostal do rukou nynějších majitelů, prodělal složitou cestu, při níž se část ztratila a část byla poškozena.

Dílo v jednom z dialektů koptštiny bylo podle National Geographic objeveno před třiceti lety v poušti u egyptského města al-Minjá. Nejpozději počátkem 80. let minulého století bylo vyvezeno z Egypta a další dvě desetiletí se ho majitel snažil prodat. Uspěl v roce 2000 a teprve poté se rukopis dostal k expertům.

Není divu, že hlavní překladatel textu, Rodolphe Kasser, tvrdí, že nikdy neviděl žádný podobný dokument v horším stavu.

Podle některých zpráv však bylo putování evangelia složitější. Rukopis byl prý objeven už před půl stoletím a pak na 30 let zmizel. Poté byl ilegálně vyvezen z Egypta, a když ho majitel chtěl ukázat expertům, vytáhl jej z krabice od bot.

Americký biblický expert James Robinson, který se s rukopisem setkal před 23 lety, proto tvrdí, že jeho cesta byla "přecpaná pašeráky, obchodníky na černém trhu, znalci náboženství, prostě partnery, kteří si vráželi dýku do zad".


Převzato: www.zvedavec.org

Civilní vězeňské pracovní tábory před dokončením
(4.4.06)

Pan Nohejl mi poslal zajímavý odkaz na Civilian Inmate Labor Program (PDF dokument, 800KB). Jde o 34stránkový odtajněný dokument vydaný 14.ledna 2005.

V podstatě je to něco jako prováděcí a regulační pokyn pro americkou vojenskou policii. Týká se zřizování civilních vězeňských pracovních táborů pod kontrolou armády na území Spojených států.

Umíte-li anglicky, přečtěte si to. Srdce to potěší a zahřeje. :-)Zdroj: http://stream.paranode.com/imc/portland/media/2006/04/337090.pdf 

Hon na čarodějnice na amerických univerzitách

Američtí univerzitní profesoři jsou opět udáváni za údajný „antiamerikanismus“.

Učitelé ve školách jsou suspendováni za své politické názory. Studenti jsou vedeni k tomu, aby udávali své učitele. Jsou americké univerzity obětí honu na čarodějnice, anebo je život amerických univerzit skutečně příliš „levicový“, ptá se v deníku Guardian komentátor Gary Younge.


Převzato: www.aktualne.cz

Atmosféra Antarktidy: Rychlé oteplování


Washington - Atmosféra nad Antarktidou za posledních 30 let v zimním období zažívala největší oteplování na planetě.

Teploty vzduchu se tam proti průměru Země navýšily přibližně trojnásobně. Vyplývá to z britské studie, která byla dnes zveřejněna ve Spojených státech a o níž informuje agentura AFP.

Ačkoli oteplování bylo již zaznamenáno na řadě míst Antarktidy, zmiňovaná měření prováděná ve výšce nad povrchem po dobu 30 let pomocí meteorologických balonů jsou první, která pokrývají celý kontinent, uvedla britská organizace British Antarctic Survey.

Výsledky jejího výzkumu zveřejnil časopis Science.

Zatímco ve zbytku světa za posledních 30 let na každé desetiletí připadá nárůst teploty vzduchu o přibližně 0,2 stupně Celsia, nad Antarktidou to bylo 0,5 až 0,75 stupně za desetiletí.


Převzato: http://stoplusjedna.newton.cz

VETŘELCI Z VESMÍRU?

Na zem padal červený déšť. Obsahoval záhadné částice. Řada vědců je přesvědčena, že jde o mimozemský život. Výsledky testů se čekají v nejbližších týdnech. Přitom jde o záhadu z roku 2001.

Příběh připomíná sci-firomán. V roce 2001 spadlo na naši planetu, konkrétně na indický stát Kéralu, padesát tun zvláštních červených částic. Teorií bylo mnoho. Nejjednodušší tvrdily, že jde o červený písek ze Sahary. Testy to snadno vyloučily.
Pak se záhadou začal intenzivně zabývat Godfrey Louis, přírodovědec z univerzity Máhatmá Gándhího v Kottayamě. Zjistil, že během dvou měsíců v roce 2001 padal červený déšť v různých částech Kéraly. Louis tehdy přišel s odvážnou teorií, že jde o částice z kosmu, které se dostaly k Zemi na kometě. Pro většinu lidí to bylo velmi výstřední vysvětlení. Po čase se na problém pozapomnělo. Letos v lednu ale případ červeného deště opět ožil. Louis dělal různé pokusy a dospěl k jednoznačnému závěru. Jde o biologické částice.
K jeho teorii se začali vyslovovat vědci z celého světa. „Pokud to nejsou živé buňky, nevím, co by to bylo. Možná že je to počátek něčeho fantastického,“ prohlásil Milton Wainwright, uznávaný mikrobiolog z britské Sheffieldské univerzity. Jiní vědci Louisův závěr naopak velmi pregnantně označili za hloupost, ale jiné řešení se zatím nenašlo.

ČERVENÝ DÉŠŤ

Poprvé padal červený déšť 25. července 2001 na Kottayamu. Během dalších dvou měsíců červeně pršelo na různých místech Kéraly. Noviny byly plné vyprávění očitých svědků. Byla to senzace na titulní stránky. Déšť nechával červené skvrny na šatech. Některé byly růžové, jiné rudé jako od krve. Červené kapky skrápěly zem obvykle necelých dvacet minut.
Louis s asistentem Sathosem Kumarem shromáždili víc než 120 zpráv o červeném dešti z novinových zpráv i z místních zdrojů. Získali také vzorky červeného deště z míst vzdálených od sebe až sto kilometrů.

VÝSLEDKY VÝZKUMŮ


Pod mikroskopem se ukázalo, že jde o červené částice o průměru 4 až 10 mikrometrů. Na mililitr jich bylo kolem devíti milionů. Kubický metr dešťové vody obsahoval kolem sta gramů této hmoty. Louis s Kumarem vypočítali množství srážek, kdy padal červený déšť, a dospěli k závěru, že na zem se dostalo asi padesát tun této záhadné hmoty.
Testy elektronovým mikroskopem potvrdily, že nejde o částečky písku ani prachu. Vědci vyloučili i možnost, že šlo o částice pylu nebo spory hub. V takovém případě by déšť měl červenou barvu od začátku. Dešťové kapky však byly vždy nejdříve čisté a červeně se zbarvily až po několika minutách.
Monika Grady, expertka na meteority z britské univerzity v Milton Keynes, konstatovala, že částečky mají tvar jako biologické buňky. Další analýzy ukázaly, že záhadné částice tvoří z 50 procent uhlík, ze 45 procent kyslík a obsahují stopy dalších prvků, například sodíku a železa. To odpovídá složení biologických buněk. Červené částice z Kéraly ale nemají viditelné buněčné jádro a testy na DNA byly negativní.

ROLE METEORITŮ

Podle Godfreye Louise byl červený déšť vyvolán výbuchem meteoritu v atmosféře. 25. července slyšeli lidé v Kérale třesk, kterým se rozechvěly i domy. Na zvuk hromu byl příliš silný. Louis pak udělal poněkud odvážný skok v úvahách a rozhodl se, že meteorit byl zlomkem komety, která nesla mikroby z vesmíru. Podle něj je to jediné možné vysvětlení červeného deště. Meteor putoval nad Kéralou ze severu k jihu a zanechával červené částice v horních vrstvách atmosféry a nakonec definitivně vybuchl na Kottayamou. Tam se částice spojily s deštěm a dopadly na zem velmi rychle. Zbytek se usídlil v mracích a padal na zem postupně v následujících několika týdnech.
Podle Louise nelze vysvětlit červený déšť pozemskými příčinami. Částice vypadají jako biologické, ale nemají DNA ani jádro. Jsou zcela výjimečné a mohly by být objekty z vesmíru, které jsou naší vědě dosud neznámé.

PANSPERMICKÁ TEORIE

Myšlenka, že částice pocházejí z kosmu, podporuje teorii Freda Hoyla, astronoma z britské univerzity Cambridge. Podle něj primitivní formy života putují vesmírem a někde se občas uchytí a pozemský život se vyvinul z mikrobů, které se na Zemi dostaly z komety.
Panspermická teorie má něco do sebe. Nabízí řešení otázky, jak je možné, že život na Zemi vznikl tak rychle. Sluneční soustava se zrodila si před 4,5 miliardy let. Před 3,9 miliardy let se Země stala cílem prudkého bombardování částicemi z vesmíru, které zvrásnily její povrch. Přitom uhlíkové izotopy dokazují, že jen o padesát tisíc let později, což je pro evoluci nepatrný časový úsek, žili již na Zemi primitivní mikrobi. Panspermická teorie nabízí jednoduché řešení. Mikrobi se dostali na Zem z vesmíru. To zároveň otevírá možnost, že podobný život jako na Zemi může být kdekoli jinde ve vesmíru.
Experimenty potvrzují, že některé bakterie mohou přežívat v kosmu navzdory vysokému stupni záření i extrémním podmínkám, ať už chladu nebo horku. Myšlenka, že život začal někde ve vesmíru a na naši planetu ho donesla nějaká kometa nebo meteorit, je pro řadu vědců zcela přijatelná.

ZÁVĚRY

Godfrey Louis zveřejní v nejbližší době výsledky svého pátrání o původu červeného deště ve vědeckém časopise Astrophysics and Space Science. Navíc poslal letos v únoru vzorky částic do laboratoře v britském Cardiffu. Výsledky zatím nejsou známy. Pokud laboratoř nenabídne logické pozemské vysvětlení, teorie o mimozemském původu částic nabude na síle.
Navíc bude třeba ověřit a vysvětlit další skutečnost. Tajemné částice se údajně množí. Sice v nekonvenčním prostředí - v oleji z cedrového dřeva a při teplotě 300 stupňů Celsia, ale množí se rychle a daří se jim dobře. Ať už mají vědci jakýkoli názor, všichni se shodují v jednom: červený déšť a tajemné částice si zaslouží maximální pozornost a objasnění.
Kdo chce vědět víc: www.arxiv.org/abs/astro-ph/0601022


Převzato: www.aktualne.cz 

Zubaři vrtali už před 9 000 lety


Paříž - Péče o chrup patří mezi několik činností, které výrazně odlišují současnost od předchozích epoch v dějinách lidstva. Profese zubního lékaře je ale přesto starší, než si lidé doposud mysleli.

Tým francouzských archeologů totiž mnohaleté bádání v neolitickém sídlišti Mehrgárh na území Pákistánu završil zajímavým objevem. K zubaři chodili lidé už před devíti tisíci let.
Precizní vrtání

Mehrgárh na jihozápadě Pákistánu patřil ve své době k nejvyspělejším koutům Asie, největší rozkvět prožíval v období kolem sedmi tisíc let před naším letopočtem.A na místním hřbitově našli vědci důkazy o nečekaně precizní a kvalitní práci zubařů.
Infobox

Podrobně za použití nejmodernější techniky zkoumali chrupy mrtvol a ke svému překvapení zjistili, že stoličky nesou stopy po vyvrtávání.

"Jednoznačně se jednalo o spravování zubů a o odstraňování bolavých či špatných částí chrupu. Můžeme potvrdit, že většina lidí po těchto zákrocích dál zuby používala a někteří se zřejmě dostavili k zubaři opakovaně," uvedl v prohlášení tým francouzských archeologů z univerzity v Poitiers.

K výrobě "zubařských nástojů" sloužily kosti a lastury. Vedoucí týmu Roberto Macchiarelii uvedl pro agenturu AP, že oprava chrupů byla překvapivě na dobré úrovni a pacientům zjevně pomohla.


Dosud se historici domnívali, že prvopočátky zubního lékařství sahají pouze do období přibližně tří tisíc let před naším letopočtem. Nálezy chrupů, svědčící o umělých úpravách, nalezli vědci v Dánsku.
Zapomenutá disciplína

V pozdějších dobách však neexistují žádné nálezy opravených a léčených chrupů. Historici mají za to, že činnost upadla na dlouho do zapomnění a znovu se objevila až ve středověké Evropě. Důvod neznají.

Francouzi začali práce na vykopávkách v Mehrgárhu už v osmdesátých letech, ale několikrát je museli přerušit. Naleziště se totiž nachází v provincii Balúčistán u hranic s Afghánistánem, kde se odehrávaly boje mezi balúčskými separatisty a pákistánskou armádou.

Dokončit svoji práci mohli až v posledních letech, kdy se situace v oblasti zklidnila.

Staré město bylo odkryto už v roce 1974, ale podle zahraničních expertů jsou vykopávky v hodně špatném stavu. Pákistánská vláda na jejich údržbu nemá peníze.

 


A jak tento týden ?

 

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 12.4.2006 .
Jak vypadají jednotlivé aspekty, které nás budou provázet příští týden ?

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude stejně jako minulý týden nejsilněji působit Slunce a Mars. Síla ostatních planet bude vyrovnaná. Stále zůstává varování před neblahým působením Marsu.
Pozor na úplněk 13.4.

Mějte se hezky...

Hade, 9.4.2006