Dny USA a EU – že by konspirátoři nebyli mimo mísu?

 

            V Žofínském paláci se ve dnech 18.-19.10 uskutečnilo fórum Dny USA a EU.

 

Nikdy jsem se podobného fóra nezúčastnil. Vzhledem k tomu, že mezi hosty v úterní části fóra patřily Jana Hybášková, viceguvernér Niedermayer, John Ashcroft, gen. Tommy Franks a bývalý starosta New Yorku Rudolph Gulliani ad., mé rozhodování nebylo nijak složité.

 

Jako každý řadový občan této země mám dva zdroje informací. Jedním jsou média, tedy televize, rozhlas, noviny a internet. Druhým jsou internetová média, která přináší rozdílný pohled na politické a válečné skutečnosti.

 

Očekával jsem, že každý z amerických přátel se alespoň slovem dotkne problematiky války v Afghánistánu a Iráku, že každý z nich se dotkne problematiky světového terorismu.

 

Měl jsem možnost přečíst si několik knih, které uváděly diametrálně odlišné souvislosti na zmíněná témata, a tak jsem si řekl, že údaje z nich zkusím použít v dotazech.

 

Tak například Jana Hybášková hovořila o problematice terorismu a nekontrolovatelném šíření jaderných zbraní. V této souvislosti zmínila země jako Severní Koreu, Írán apod., tedy země s problematickým politickým systémem, nebo země nacházející se v citlivé oblasti, např. Středního východu. Můj dotaz na sebe nenechal dlouho čekat a tak jsem se jí zeptal, zda by mi mohla sdělit počet jaderných zbraní, se kterými disponuje Izrael. Na tváři její, Jana Kasla a mnohých další tato jednoduchá otázka vyvolala úsměv.

Odpověděla mi, že stát Izrael není členem jakéhosi sdružení a proto není možnost kontrolovat počet jeho jaderných zbraní.

 

John Ashcroft, který téměř usínal u projevu Vlastimila Tlustého, který přednášku na téma vztahy USA a EU pojal jako mítink ODS, kde představil princip rovné daně a nově i rovného důchodu, pokukoval zálibně po sličné hostesce. Když to zpozorovala jeho manželka, typicky ženským pohledem se na něj podívala  a on sklopil oči a zbytek Tlustého přednášky svůj pohled zaměřil na krásy interiéru Žofínského paláce.

Samozřejmě se jeho příspěvek dotýkal nejvíce terorismu. A tak jsem mu položil dvě otázky.

Pane Ashcrofte, z téměř 3.000 obětí  ve WTC nebylo možné značnou část identifikovat ani podle zbytků DNA. Podle oficiální verze byl v jednom z unesených letadel Muhammad Atta. Jak mám vzhledem k uvedeným skutečnostem chápat fakt, že z trosek byl vyzvednut jeho nepoškozený pas?

            Víte, velice odborně a opatrně byly vyzvednuty některé předměty z trosek a mezi nimi i pas Muhammada Atty.

 

Pane Ashcrofte, z televizního záznamu CNN i našich domácích zpravodajských stanic není možné rozeznat trosky letadla, které narazilo do Pentagonu. Měl jsem možnost detailně prohlížet i fotografie z místa katastrofy, ale přesto jsem tam žádné letadlo neviděl. Nemohu však vyloučit, že jsem se nedíval pečlivě a trosky letadla mi unikly.

            Ano, rozumím vám. To letadlo zapadlo přímo do Pentagonu. Tak jako dvě předešlá letadla do WTC.

Chtěl jsem zareagovat ve smyslu, že asi mám malou představivost, ale nechápu, jak se do otvoru cca 4x3 metry nasouká Boeing, navíc pouze do první asi ze čtyř částí. Na to jsem však už neměl prostor.

Přítomné však pobavil větou, že na této planetě žije 10mld. obyvatel. Poté, co mu jeden z hbitých přísedících u předsednického stolu na dálku pošeptal „six“, tak řekl: „Nebo šest? No to je jedno.“

V kuloárech poté zazněla myšlenka: „Pokud je exekutiva spojených států vedena takovými lidmi, a já o tom nepochybuje, tak pán bůh s námi.“

 

Tommy Franks, nás přivítal způsobem bodrým a typicky americkým: „Jak se máte? Dobře? No výborně! To jsem rád!

I tento čtyřhvězdičkový generál se s námi podělil o svůj pohled na terorismus a zajištění lepšího bezpečnějšího světa.

A tak jsem se ho zeptal:

Pane generále, jedním z důvodů okupace Afghánistánu, krom zničení Talibánského režimu pod vedením bývalého agenta CIA bin Ládina, byl fakt, že je největším producentem opia na světě. Jak je možné, že podle statistických údajů z roku 2004, tedy dávno po svržení původního režimu, se produkce zdvojnásobila?

            Ano, je to určitý smysl pro nedokonalost demokratického režimu. Každý národ si svobodně volí svoji cestu a my s tím nic neuděláme. Snad, a já o tom nepochybuji, se Afghánské vedení rozhodne pěstování máku zakázat. Teroristé jsou pěstiteli máku a my společně s Afgánci budeme proti vnitřnímu terorismu bojovat. Podívejte se, není to fantastický svět, ve kterém žijeme? Iráčané mohou svobodně volit svoji budoucnost a jistě nepůjdou zpět.

 

Zazněla tu dvakrát problematika Iránu (studentka Hebrejské univerzity v Jeruzalémě se dotazovala J. Hybáškové a J. Ashcrofta na bezpečnostní problém Iránu, pozn. M.K.). Můžete potvrdit, že USA počítaly s intervencí v Iránu již v roce 1997?

            Nevím o tom, ale nemohu vyloučit, že při jednání u stolu to padlo.

 

Rudolph W. Gulliani, se také věnoval otázce terorismu, zejména událostí z 11. září...

 

Pane Gulliani, přibližně týden před útokem na WTC ve velkém množství izraelské firmy bez sebemenšího vysvětlení vypověděly po několika letech nájemní smlouvu. Také byl zaznamenán neobvyklý pohyb těchto firem na akciovém trhu. Svědci a přeživší hasiči se shodují na tom, že před zhroucením budov slyšeli zřetelnou detonaci.Odborníci ze stavebnictví vylučují možnost roztavení konstrukce mrakodrapů. Ze statistických údajů plyne, že na Manhattonu se od 11. září několikrát zvýšila potratovost žen a počet nemocných leukémií. Toto jsou některé z otazníků, které ve mně nevzbuzují dobrý pocit. Co si o tom mohu myslet?

            Je nesmysl, že by se stěhovaly Izraelské firmy. Toto se už blíží k antisemitismu. (studentka Hebrejské univerzity tleská, Jan Kasl plácá dlaní o stůl). Nemůžete si přeci myslet, že Izrael měl informace dříve. Co se týče druhého dotazu, není pravda, že někdo zaznamenal výbuch. Podívejte se na videozáznamy. Letadlo narazilo do budovy, olej se vylil dovnitř a tam vzplál. Vznikla teplota 2000 st. C, která konstrukci roztavila. Dokazuje to i videozáznam, kdy budova se hroutí dovnitř. Tyto teorie jsou naprosto scestné. Je nezpochybnitelné, že letadla unesli islámští teroristé, že to byl útok na svobodu a demokracii. Každý, kdo říká tyto teorie, je na omylu.

Sálem se rozezněl aplaudující potlesk.

 

V šatně mně oslovila studentka Hebrejské univerzity a povídá  patřičně agresívním tónem: No ty vaše glosy stály za to. Například to, že Mossad má prsty v jedenáctém září...

 

Ani jsem ji nenechal dopovědět a povídám: Víte, bylo nutné zpestřit dnešní den. A odešel jsem.

 

Věděl jsem, že na těchto konferencích se předpokládá určitý nádech dotazů. Ty mé se totálně vymykaly. Věděl jsem, že díky těmto dotazům mohu u některých vzbudit podezření, agresivitu i smích.

Ale já jsem se chtěl pouze zeptat na otázky, které byly jednoduché a v případě, kdy by se odehrálo 11. září tak, jak je nám to předkládáno, i jednoduše zodpověditelné.

 

Z výše uvedených odpovědí vrcholných představitelů USA si sami můžete odvodit, zda jsem odcházel uspokojen a s vědomím, že čtením konspiračních knih jsem jen ztrácel čas. 

 

                                   Martin Kadrman, Praha, 18. 10. 2005

 

Dny USA a EU – že by konspirátoři nebyli mimo mísu? – 2

 

Druhý den koferenci navštívili bývalý ministerský předseda VB John Major, bývalý předseda  španělské vlády José M. Aznar a prezident vlády Baleárských ostrovů Jaume Matas.

 

Pokračoval jsem v započaté práci a tak jsem se otázal J. Majora:

Pane Majore, hovořil jste o Iráckých teroristech. Před nedávnem byli zatčeni dva britští agenti, kteří vyvolali v Baghdádu při policejní kontrole střelbu. Byli zatčeni, a v jejich vozidle bylo nalezeno velké množství zbraní a výbušnin, ale po několika hodinách byli násilným způsobem za pomocí tanků americké armády osvobozeni. Kdo jsou tedy Iráčtí teroristé a kým jsou podporováni?

A ještě mi prosím dovolte druhou otázku. Přibližně před třemi měsíci jsem v rozhlasové stanici BBC poslouchal rozhovor s T. Blairem. Ten po několika minutách nátlaku redaktora řekl: „al-Kajdá není organizace, al-Kajdá je způsob boje“. Co je tedy ve skutečnosti al-Kajdá?

            Al-Kajdá je organizace, způsob myšlení mají ze 16. století. Jsou to teroristé. Co se týče britských vojáků... Tato skutečnost byla médii špatně pochopena. To nebylo vězení, jako je například tady v České republice. Měli být předáni teroristickým skupinám a popraveni. Proto byli osvobozeni. A kdo jsou teroristé? Teroristé vyhazují do vzduchu své lidi. Existují politické aspekty a já o nich nehodlám blíže hovořit. Bylo to špatně pochopeno čtenáři. Byli to vojáci, kteří měli být popraveni a proto byli osvobozeni.

 

Neměl jsem možnost položit otázku, zda dementuje slova T. Blaira, která vyřkl v BBC. Také jsem  neměl možnost reagovat na fakt, jak je možné, že irácké bezpečnostní složky nejsou „ideově“ spolehlivé a existuje riziko předání zatčených „teroristům“.

Když už jsme u termínu „terorista“, s oblibou říkám své babičce, která byla členkou československého odboje, že je teroristka. Vždyť podporovala odboj a byla jeho součástí. Odboj, který bojoval proti okupantům.

 

Tešil jsem se, až vystoupí José M. Aznar. Netrvalo  dlouho a ve dveřích se oblevil kníratý „chlapík“, který nám byl prezentován jako zapřísáhlý bojovník proti světovému terorismu.

Mým otázkám však neměl šanci uniknout:-)

Pane Aznar, můžete potvrdit informaci, že v den útoků na madridském nádraží španělské bezpečnostní složky prováděly vojenské cvičení?

            Ano, jistě.

Pro upřesnění přítomným: Vojenská cvičení probíhala 11. září, a v Londýně. Děkuji.

            Ale bezpečnostní složky nemohly reagovat okamžitě, to je jiný způsob útoku. Nelze to předvídat. Každé bezpečností složky jednají tak, aby útok vyloučily. Ano, jistě, že myslím, že je štěstím pro všechny, že jsou tu bezpečnostní složky a chrání nás.

 

První odpověď byla srozumitelná. A ta odpověď druhá? Jak se to říká? Myslím že: Co tím chtěl básník říci?

Upřímně řečeno, buď španělská překladatelka selhala a nebo ze sebe udělal méně bystrého jedince. A nebo že by něco tajil? :-)

 

Martin Kadrman,

 

V Praze 19.10.2005