Nahoru ]

Taková fotečka od Labe, prostě škeble...

Vítám vás v novém týdnu. Minulý týden byl pozoruhodný především dvěma zprávami. Jednu z nich naleznete níže a druhá je pozoruhodně poplašná zpráva o pandemii ptačí chřipky.
Zvláště druhá zpráva mě zaujala. Překvapuje mě na ní především kategorický tón a jistota o chování živého organismu, kterým vir způsobující nemoc je. Osobně bych byl k odhadům nebezpečí dosti opatrný, zvlášť v oblasti které dominují velké farmaceutické koncerny u kterých je dosti naivní předpokládat nezištnost. A co se týká matematických modelů? Jejich úspěšnost můžete posoudit na příkladě předpovědi počasí a koneckonců i všech šumů kolem klimatických změn. Je to jen můj názor samozřejmě, ale nezdá se mi vhodné podléhat panice:)

"Život už mě dávno naučil, že hudba a poezie jsou na světě nejkrásnější, co nám život může dát. Kromě lásky ovšem."

Jaroslav Seifert
Citátek od mojí maličkosti pro tento týden.


 

Amerika by měla vrátit nakradené létající talíře
Jiří Míka
Toho názoru je bývalý kanadský ministr obrany, 82 letý Paul Hellyer, který byl 25. září 2005 jedním z řečníků UFO konference na universitě v Torontu. Vzbudil tím horkou polemiku v kanadském tisku. Domnívá se, že vědci v USA získali moderní technologie z analýzy vraku údajné havárie mimozemské lodě v Roswellu roku 1947. Stejně jako mnoho jemu podobných konspiračních teoretiků tvrdí, že některé technologie do komerční sféry vypuštěny nebyly. Měly by mezi ně patřit i ty, schopné vyřešit nastávající ekologickou i ropnou krizi.
 
Japonští vědci poprvé vyfotografovali krakatici obrovskou v přirozeném prostředí. Záhadného osmimetrového měkkýše zachytili v severním Pacifiku v hloubce 900 metrů.
Převzato: http://www.scienceworld.cz

Proč žilo ve středověku více mužů než žen?
29.09.2005

Při výzkumech středověkých pohřebišť narážíme na velmi zajímavý fenomén. Nalézáme zde výrazně více pozůstatků mužů než žen, poměr je 114-118/100. To se samozřejmě výrazně liší od všech současných populací. Jak takový jev vysvětlit? Německý historik Goetz přiznává, že řešení této záhady nezná.

Zdroj: Hans-Werner Goetz: Život ve středověku, H + H, Jinočany, 2005

Poznámky a úvahy:
- Předpokládejme, že u středověkých ostatků jsme schopni určit pohlaví zemřelého s rozumnou spolehlivostí.
- Předpokládejme, že před sebou máme skutečně reprezentativní statistický vzorek a jedná se o univerzální jev platný pro celý středověk. (to, že se v některých obdobích rodí více jednoho pohlaví, není nic divného, ale teorie sobeckého genu dobře ukazuje, proč má tento poměr tendenci se rychle vyrovnávat)
- Dále je třeba uvážit, že podle Goetze před sebou máme doklady z průzkumu hřbitovů, tedy jde o výběrový efekt. Pokud ale vezmeme v úvahu, že být rozsekán na bitevním poli, utonout na moři nebo být ubit loupežníky v lese bylo osudem spíše mužů, pak výběrový efekt namísto vysvětlení problém ve skutečnosti ještě vyostřuje.
- Goetz na jiném místě uvádí, že v počátcích středověku byla zemřelá nekřtěňátka často odhazována či zahrabávána mimo hřbitovy. U novorozenců je úmrtnost vyšší u chlapců - tedy poměr pohlaví na regulérních hřbitovech je ještě nepochopitelnější, pokud by tento efekt byl tedy vůbec nějak podstatný. (U některých národů, např. v Číně, byly dcery zabíjeny v případě, že se narodily jako první dítě - pro středověkou Evropu ale doklady o této praktice nejsou.)
- Goetz také píše, že ve středověku byl vyšší pohlavní dimorfismus, muži byli v průměru o 10 cm vyšší (mimochodem - to je hodně? jaké je toto číslo v současnosti?). To mohlo být následkem třeba i rozdílné kvality výživy. Jak by to s naším problémem mohlo souviset, to ale není vůbec jasné. Ženy ve středověku podle Goetze umíraly relativně dříve než muži (především kvůli rizikovosti porodu, která převážila nad lepším imunitním systémem žen v porovnání s muži), to ale nepoměr na hřbitovech opět nevysvětluje, protože nakonec museli umřít všichni.
Záhada tedy trvá.


autor: Pavel Houser

 
Arktický led rychle taje - už i podle Američanů

Už i americká věda začíná brát na vědomí, že globální oteplování je realita. Ve čtvrtek to připustil americký Národní úřad pro letectví a vesmír NASA, když zveřejnil satelitní počítačově upravené snímky zalednění severního pólu, jak vypadalo v roce 1979 a nyní.

 A jak tento týden ?

 

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 5.10.2005 .
Jak vypadají jednotlivé aspekty, které nás budou provázet příští týden ?
 • Slunce
  stojí ve znamení Vah.Slunce je zde v pádu a je ve znamení smířlivosti a ženského principu. Lidská vůle je snadno ovlivnitelná, zaměřená na společenské cíle a aktivity. Slunce velmi rozvíjí citovost.
  Konjunkce Slunce s Merkurem
  do středy posiluje inteligenci a pomáhá jejímu prosazení.
  Do středy působí sextil Slunce se Saturnem. Aspekt podporuje vše co dozrává a vyzrává časem, lidem dává vytrvalost, metodičnost a  vyvolává sklony k filosofii.
  Ve čtvrtek předchozí aspekt vystřídá konjunkce Slunce s Jupiterem. Dodává optimismus a vitalitu (pravdou je že díky začátku školního roku budeme oboje velmi potřebovat...). Pomáhá vést a dodává síly k dosažení nějakého ideálu.
 • Lilith
  - Černá Luna, která ovlivňuje pudovou sexualitu, stojí ve znamení Lva. V tomto znamení vůle je tento bod smyslnosti a pudů také vůli podřízeno. Pudová stránka bývá často sublimována do umělecké tvorby nebo jiných náhradních činností.
 • Merkur
  stojí
  do soboty ve znamení Vah. V tomto znamení nás Merkur vede k přehodnocování přejatých myšlenek, usnadňuje rozhodování a zlepšuje vyjadřování. Planeta v tomto znamení velmi přeje cestování za milenci a milenkami:-)
  Od neděle bude Merkur stát ve znamení Štíra. Inteligence v tomto znamení sestupuje do podsvětí. Podvědomí získává velký vliv nad myšlenkami lidí. Planeta v tomto znamení výrazně zlepšuje tvůrčí schopnosti, lidech podněcuje sklony k neúprosné kritice a prudkým reakcím na křivdu nebo útok.
  Konjunkce Merkuru s Jupiterem. Aspekt bude zajišťovat soulad mezi inteligencí a úsudkem, dává optimismus a úctu k formě. Přeje literatuře.
 • Venuše
  stojí
  do pátku ve znamení Štíra. V tomto znamení je planeta vždy poškozena. City jsou buď redukovány jen na sex, nebo sexualita naopak sublimuje do tvořivosti. V každém případě postavení citům škodí, vnáší do nich stíny smutku a pocity marnosti. 
  Od soboty bude Venuše stát ve znamení Střelce. Přeje smlouvám se zahraničím. V citové oblasti pak umožňuje navazování vztahů s cizinci. Díky podvojnosti znamení lze očekávat že vztahy prožité při tomto postavení planety budou mít tendence k opakování. Lidé sledují své ideály s láskou a planeta velmi přeje umění - především malířskému.
  Do čtvrtka bude již tak nepříznivý vliv Venuše poškozovat ještě opozice Venuše s Marsem. Vyvolává spory mezi pohlavími, náladovost, jedná se o výbušný aspekt způsobující napětí mezi mužským a ženským principem. Podporuje tajné svazky, nevěru.
 • Mars
  je retrográdní a stojí ve znamení Býka. V tomto znamení je planeta vždy poškozena. Planeta podporuje agresivitu a potlačuje v lidech citovost. Lidé po vlivem Marsova působení většinou marní energii orientací na peníze. Dejte si rozhodně pozor na prochladnutí, neb planeta přeje angínám a zánětům krku. Díky retrográdnosti bude působení Marsu ještě problematičtější než minulý týden.
 • Jupiter
  stojí ve znamení Vah. Jupiter v tomto znamení vnáší vše co je společné či společenské do individuálních osudů. Lidé se více otvírají a zajímají se o veřejné dění. Jupiter přeje rozkrývání širokých souvislostí v událostech kolem nás. Za zmínku stojí fakt že Váhy jsou tradičně spojovány s Čínou a tak lze očekávat že pod vlivem Jupitera dojde k většímu otevření Číny světu a růstu jejího vlivu na svět.
 • Saturn
  stojí ve
  znamení Lva. Planeta v této pozici trpí. Vše ovlivňuje politika. Kruté rysy Lva se zde volně rozvíjejí, vše systémové i systém sám může dospět až k diktatuře a tyranii. V podstatě se dá i říct že období bude přát všemu starému a konzervativním autoritám.
  Opozice Saturnu s Neptunem. Aspekt přináší zmatek v poznávání reality. Obecně se pak vykládá jako aspekt rozkladu, hroucení všech jistot. Nebezpečí od vodního živlu.
 • Uran
  je retrográdní a stojí ve znamení Ryb. Planeta působí v tomto znamení působí jen slabě. Přeje především tvůrčí činnosti v oblasti skrytých věcí - v esoterice, okultismu a podobně. Planeta může způsobovat utrpení v souvislosti s otřesením zdánlivě neotřesitelných "jistot".
   
 • Neptun
  je retrográdní a stojí ve znamení Vodnáře - přeje ideálům a idealistům. 
   
 • Pluto
  je stále ve znamení Střelce. Planeta přeje nové mystice, objevování skrytých věcí a ideálů.

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude opět nejsilněji působit Venuše,síla ostatních planet bude vyrovnaná.

Mějte se hezky...

Hade, 1.10.2005