Nahoru ]

Žádné umění prostě okno:-)))
 
Vítám vás v novém týdnu.

"No když je tomu tak, udělám tedy, co po mně chceš. Strč mi hlavu do tlamy a čekej," vybídla ji kočka. "Může to trvat dlouho?" zeptala se myška. "Tak dlouho, až mi někdo šlápne na ocas," odpověděla kočka, "potřebuji k tomu rychlý reflex. Ale neboj se, nechám ocas natažený."
Myška rozevřela kočce čelisti a strčila jí hlavičku mezi ostré zuby. Zavřela malá černá očka a dala hlavu na původní místo. Kočka položila opatrně ostré zuby na měkký šedý krček. Myščiny černé vousy se smíchaly s jejími. Rozvinula hustý ocas a nechala jej ležet na chodníku. Se zpěvem přicházelo jedenáct slepých děvčátek ze sirotčince svatého Julia."

Boris Vian,Pěna dní
 

Náhodná ukázka od Polly pro tento týden...


Nabídka od Polly na knihu pro tento týden...

Albert Camus – Cizinec

Hrdina knihy vypráví o ztrátě svobody, kdy se po vraždě ocitá ve vězení a je odsouzen k trestu smrti. Tento velice laxní člověk se necítí být vinen za to, co spáchal. Soudí jej lidé sami hříšní a bezcitní, vytýkají mu chladnokrevnost aniž by se zamysleli sami nad sebou. Kde je však hranice bezcitnosti a kdo má právo ji určovat?
Být soudcem ještě nezmená být nevinen. Poslání této knihy tkví zejména v tom, že nikdo nemá právo odsoudit člověka a brát mu jeho svobodu, neboli „Suď a budeš sám souzen.“.

Polly
 


Změny klimatu před 5,200 lety, společné rysy mayských a aztéckých kalendářů a cesta k roku 2012
Země a její obyvatelé v současné době procházejí 13. baktunským cyklem mayského kalendáře - posledním obdobím let 1618-2012 n.l. Tento cyklus je znám jako "triumf materialismu" a "transformace věcí". Mayové předpověděli, že tento poslední baktun bude dobou velkého zapomínání, kdy se velice vzdálíme našemu pocitu jednoty s přírodou a zažijeme něco jako kolektivní amnézii. Jakoby působil nějaký paměťový virus, jehož následkem začínáme věřit omezené realitě vnějšího dojmu. Roste odcizení duchovní podstatě, jež pohání tento svět, takže lidstvo jen posíluje své vědomí ega a nadvlády. Více >>ZDE>>
V Antarktidě se srazí dva obří ledovce


WASHINGTON - Dva obrovské ledovce do sebe s největší pravděpodobností brzy narazí v Antarktidě. Podle BBC bude kolize dramatickou podívanou.

Ledový masiv s označením B-15A je dlouhý 160 kilometrů. Posouvá se směrem, v němž mu v cestě stojí jiný obrovský ledovec - Drygalského ledový jazyk. V moři poblíž americké výzkumné stanice McMurdo by se drama mělo odehrát 15. ledna, i když pohyb ker se podle vědců zpomaluje.
Experti z amerického Úřadu pro letectví a vesmír (NASA) studují pohyb ledové desky na satelitních fotografiích. Kamerové systémy Modis umístěné na satelitech Aqua a Terra pořídily třináct fotografií posouvajících se ledovců od listopadu 2004 do letošního ledna. "Bude to srážka titánů; radikální a neobvyklá událost," říká Robert Binshadler z Goddardova leteckého střediska NASA v Marylandu. "Už jen naťuknutí od takového mocného obra může být velké . Určitě to bude mnohem větší úder, než jaký jsme kdykoli dříve u ledovců zažili," tvrdí Binshadler.
Když do sebe vrazí dva ledovce, "promáčknou si nárazníky", popisuje vědec. Jejich hrany se rozdrolí a odštěpené kusy pravděpodobně odplavou do Rossova moře. Drygalského ledový jazyk je výběžek tlusté vrstvy ledu, vrůstající do Rossova moře z pevninského ledovce na Scottově pobřeží Antarktidy.


Na posledním snímku z Oportunity je vidět kus kovu, jakoby kovovou skálu. Objekt je možná meteorit, nebo možná:-))...

Originál snímků najdete na
NASA/JPL raw image.

 
Převzato: www.rozhlas.cz

Středomořské tsunami

Z pravidelné rubriky Napínavé bádání
(vysíláno v Planetáriu 2/2005, 8. - 12. ledna)


Obrovská asijská katastrofa, která se koncem loňského roku tak či onak dotkla doslova celého světa, zvýšila zájem veřejnosti o podmořská zemětřesení a obří vlny tsunami. Obyvatelé snad všech přímořských oblastí světa se ptají - může se něco podobného stát i u nás? Pokud tito lidé žijí v oblastech seismicky aktivních, vědci jim nemohou odpovědět nic jiného, než "ano".
Obří vlna tsunami se může zdvihnout třeba i ve Středozemním moři. I pod ním procházejí rozhraní, na kterých se stýkají jednotlivé litosférické desky. Zemětřesení nebo erupce sopek tu nejsou řídkým jevem.
Asi 1400 let před Kristem, plus minus nějaké to desetiletí, došlo dokonce ve Středomoří možná k největší přírodní katastrofě historických dob; to když na dnes řeckém ostrově Théra v Krétském moři vybuchla sopka. Jak prokázaly výzkumy geologů a seismologů, vulkán byl při explozi zčásti rozmetán a část se ho propadla pod mořskou hladinu. Vzápětí se zvedla obří vlna tsunami a obrovskou rychlostí se rozběhla po Středomoří. Maximálně půl hodiny po výbuchu dosáhla pobřeží Kréty a nelze pochybovat o tom, že ho strašlivě zpustošila. O tom, do jaké míry tato událost zasáhla známou krétskou mínójskou kulturu, jejíž četná sídla, včetně slavného paláce v Knóssu, se nacházela i na severním pobřeží, se vedou nekončící diskuse. Jisté je, že právě v tomto období se mínójské paláce i další krétská centra ocitají v troskách.
Poněkud přehlednější je situace po přelomu letopočtu. Odborníci uvádějí, že za poslední dvě tisícovky let prošlo Středozemním mořem asi dvacet vln tsunami. V roce 365 zpustošila obří vlna způsobená podmořským zemětřesením pobřeží Sicílie i Egypta a podle seismologů musela zahubit desetitisíce lidí. Roku 551 zasáhla jiná ničivá vlna pobřeží dnešního Libanonu a Sýrie. Ve 14. století opět utrpěl Egypt. V roce 1908 byla vodou z moře těžce zasažena italská Messina. Zatím poslední, ovšem jen malá "tsunami" zasáhla v květnu 2003 Baleárské souostroví a pobřeží Francie; moře tehdy zdvihlo zemětřesení v alžírském Bumerdesu. Vlna způsobila jen malé škody a nikoho nezabila ani nezranila - měřila nanejvýš 1,5 metru.
Obecně se dá říci, že zemětřesení ve Středozemním moři dosahují podstatně nižší intenzity, než podobné jevy v Tichém či Indickém oceánu. Vodní plocha Středozemního moře je také podstatně menší, takže zdejší tsunami nemá šanci dosáhnout takových rozměrů jako ta oceánská. I přesto zejména francouzští seismologové upozorňují, že při obzvlášť katastrofickém scénáři by mořské vlny mohly dosáhnout až k městu Arles, 25 kilometrů ve francouzském vnitrozemí.
Tragické události v Asii tak nutí k zamyšlení i obyvatele Středomoří. Možnosti vzniku ničivých vln tsunami a frekvenci jejich výskytu začínají studovat francouzští vědci i Řekové. Ti by také rádi ve Středozemním moři vybudovali výstražný systém, podobný tomu, který už léta úspěšně funguje v Pacifiku.
Bohužel jenom tam.

Frederik Velinský
Pozor! Nedívejte se při inauguraci na Bushe! :-))))
(14.1.05) Kolem chystané slavnostní Bushovy inaugurace se chystá velká show. Tucet bezpečnostních a vojenských služeb plánuje akci, která svým rozsahem překračuje vše, co dosud v oboru bezpečnosti bylo podniknuto.

V podstatě kdokoliv, kdo se v průběhu inaugurace a slavnostního průvodu po Pennsylvanské třídě dostane do vizuálního kontaktu s prezidentem, projde kontrolou na kovové předměty a mnoho z nich i osobní prohlídkou.

V instrukcích vydaných pro diváky se praví: "NEDÍVAT SE PŘÍMO NA PREZIDENTA, nedívat se vpravo ani vlevo a nedělat žádné prudké pohyby."

Dohlížet bude 6000 policistů a 2500 vojáků. Celká částka na inauguraci dosáhne asi 40 milionů dolarů. Další zajímavé informace o této akci najdete v článku z Guardianu Ring of steel as Bush sworn in. Zdroj: http://www.rense.com/general61/dhe.htm
Spojenci "vážně poničili" starověký Babylon v Iráku
LONDÝN 15. ledna (ČTK) - Spojenecké síly využívající starověký Babylon v Iráku jako vojenskou základnu způsobily této celosvětově významné archeologické památce "značné škody". Vyplývá to ze zprávy, kterou zpracovalo Britské muzeum.

Babylon, který bývá označován za kolébku civilizace, patřil k tzv. sedmi divům antického světa.

Dokument, z něhož cituje sobotní londýnský Guardian, především konstatuje, že vojenská vozidla amerických a polských jednotek rozdrtila dlažbu babylonských ulic starou 2600 let. Rovněž kamenné úlomky významné archeologické hodnoty používali spojenečtí vojáci k plnění pytlů, z nichž si budovali obranné valy.

Autorem zprávy je John Curtis, kustod oddělení antiky a Blízkého východu Britského muzea, kterého k návštěvě Babylonu pozvali iráčtí archeologové. Curtis zaznamenal trhliny a díry, které dokládají, že se někdo snažil vylomit ozdobné cihly z proslulých draků zdobících bránu bohyně Ištar.

Velké plochy ve městě byly pokryty štěrkem dopraveným z oblastí vně města. Na některých místech byla tato krycí vrstva zpevněna a dokonce chemicky ošetřena, aby mohla sloužit jako přistávací plocha pro vojenské vrtulníky či jako parkoviště vozidel.

Lord Redesdale, který v britském parlamentu řídí mezistranický výbor pro archeologii, komentoval situaci výrokem, že je to "příšerné". Zdůraznil, že Babylon je památka celosvětového významu, takže "americké síly ničí nejen archeologická místa v Iráku, ale také kulturní dědictví celého světa".

Podplukovník Steven Boylan ale deník ujistil, že spojenecké síly neztratily kulturní význam Babylonu ze zřetele. Potvrdil, že "jeden archeolog posuzoval dopad každé plánované vojenské stavby na historické zříceniny".

Americké velení zřídilo vojenskou základnu v Babylonu v dubnu 2003, krátce po zahájení invaze proti režimu iráckého prezidenta Saddáma Husajna. O pět měsíců později přešla tato základna pod polský kontingent.

"Je to úplně stejné, jako by se postavil vojenský tábor u egyptské Velké pyramidy či v prostoru britského Stonehenge," zdůraznil Curtis. Rozhodnutí zřídit vojenské zařízení v Babylonu přitom označil za "politováníhodné".

Babylon byl hlavním městem stejnojmenného antického státu, jehož existence je doložena mezi lety 1800 a 600 před naším letopočtem.

Nejznámější památkou spojenou s tímto městem byly visuté zahrady královny Semiramis. Velká část zahrad byla zrekonstruována za Saddámovy vlády, když se tento diktátor snažil vytvořit paralelu mezi svou osobou a slavnou minulostí země.

Převzato: www.tiscali.cz

 


 A jak tento týden ?

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 19.1.2004 .
Jak vypadají jednotlivé aspekty, které nás budou provázet příští týden ?
 • Slunce
  stojí do středy ve znamení Kozoroha. Slunce v tomto znamení představuje srdce a Kozoroh led. Srdce jsou proto v tomto znamení zmrzlá a lidé rezervovaní v citech. Celý týden bude Slunce poškozeno a bude v lidech vyvolávat sklony k paranoidnímu chování. Lidé budou podezřívaví vztahovační, v lepším případě pak krajně sobečtí.
  Od čtvrtka již bude Slunce stát ve znamení Vodnáře. Slunce v tomto znamení umožňuje rozvíjet přátelství, přeje jak duševní, tak technické tvůrčí činnosti, filmovému umění, novým vědním oborům. Nicméně v tomto znamení nám Slunce může připravit i dosti chaotické a dobrodružné chvíle, které mohou ohrožovat především naše domácí zázemí.
  Do středy působí opozice Slunce se Saturnem. Aspekt přináší rozpor mezi vůlí, touhou a realizací. Lidé jsou vláčeni protichůdnými přáními, prohrami. často je aspekt provázen psychosomatickými problémy a vyvolává i dramatické situační zvraty.
  Od soboty konjunkce Slunce s Neptunem pomáhá směřovat vůli k nějakému ideálu, rozvíjí duchovní schopnosti. Aspekt může často způsobovat iluze v lásce a přeje výrazným osobnostem a divadlu.

   
 • Lilith
  - Černá Luna, která ovlivňuje pudovou sexualitu, se nachází ve znamení Raka. Postavení přeje vychutnávání smyslnosti a představivost transponuje a rozšiřuje erotickou sféru.
   
 • Merkur
  stojí ve znamení Kozoroha. V tomto znamení nám inteligence pomáhá v uplatnění mnohem bíce než v jiných obdobích. Planeta přeje badatelům, výzkumníkům. Přidává ctižádost, zlepšuje schopnost analýzy, vytrvalost a stálost na jednou dané cestě. Bohužel postavení dává značnou dávku pesimismu.
  Konjunkce Merkuru s Venuší vede ducha ke krásným a příjemným věcem. Přeje milostné korespondenci, zlepšuje vyjadřovací schopnosti, přeje pokoušení a něze. Obecně pak nosí úspěch těm kdo zabývají literaturou.
  Působení Merkuru se zhorší na víkend díky následujícím dvěma aspektům.
  Kvadratura Merkuru s Jupiterem. Aspekt způsobuje chybný úsudek, kolísání nálad, nediskrétnost. Aspekt nepřeje studiu.
  Opozice Merkuru se Saturnem kazí jakékoliv intelektuální plány, způsobuje překážky v mentální oblasti, intelektuální nepoctivost. Aspekt vyvolává pesimismus.

   
 • Venuše
  stojí ve znamení Kozorohu. V tomto znamení planeta přeje vztahům ve kterých je mezi partnery velký věkový rozdíl. Vyvolává v lidech i sklony k samotě. Přeje všem kdo se zabývají hudbou především zpěvem. Její působení se zhorší na víkend. Díky poškození bude podporovat nediskrétnost, citovou rozkolísanost a vypočítavost v citech.
  Od soboty působící kvadratura Venuše s Jupiterem způsobuje chaos v osobním životě. Obecně pak svádí lidi k neskromnosti a touze po přepychu. Doba v které působí tento aspekt je naprosto nevhodná k uzavírání manželství. Pozor také na neuvážené řeči a jedovaté výroky.
  O víkendu bude působit i opozice Venuše se Saturnem. Aspekt narušuje city, lidé nejsou schopni nalézt svůj citový ideál a věrnost pociťují jako okovy. Pozor na prostydnutí aspekt škodí ledvinám.

   
 • Mars
  stojí ve znamení Střelce. Planeta je v tomto znamení může způsobovat třenice mezi národy. Obecně pak způsobuje že lidé rádi diskutují přehodnocují své postoje, obhajují militantní filosofie. Aspekt přeje sportovcům, cestovatelům, zahraničním obchodním zástupcům.
  Konjunkce Marsu s Plutem podporuje rebely, lidi vede k odporu proti zavedenému řádu, plavbě proti proudu. Aspekt podporuje sexualitu.
  Do úterý bude působit sextil Marsu s Neptunem. Podporuje boj za ideály, posiluje citový život. Zlepšuje hospodaření s energií v psychické oblasti.
  Vystřídá ho ve středu sextil Marsu s Jupiterem. Aspekt zvyšuje aktivitu a přináší štěstí činům provedeným pod tímto aspektem.

   
 • Jupiter
  stojí ve znamení Vah. Jupiter v tomto znamení vnáší vše co je společné či společenské do individuálních osudů. Lidé se více otvírají a zajímají se o veřejné dění. Jupiter přeje rozkrývání širokých souvislostí v událostech kolem nás. Za zmínku stojí fakt že Váhy jsou tradičně spojovány s Čínou a tak lze očekávat že pod vlivem Jupitera dojde k většímu otevření Číny světu a růstu jejího vlivu na svět.
  Do čtvrtka trigon Jupitera s Neptunem rozvíjí duchovnost, plodnost a okultní síly. Zajímavé je že aspekt je často vykládán jako návrat vůdce.
   
 • Saturn
  je retrográdní a stojí ve znamení Raka. Planeta je v tomto znamení poškozena a narušena. Symbolicky to lze označit tak jako když se kámen, symbol pevnosti a jistoty ztrácí v moři. Celkově postavení planety může znamenat problémy s přírodou, přírodní katastrofu ve které hraje roli voda nebo moře. Saturn nás vybízí abychom se více zabývali minulostí, historií. 
   
 • Uran
  stojí ve znamení Ryb. Planeta působí v tomto znamení působí jen slabě. Přeje především tvůrčí činnosti v oblasti skrytých věcí - v esoterice, okultismu a podobně. Planeta může způsobovat utrpení v souvislosti s otřesením zdánlivě neotřesitelných "jistot".
   
 • Neptun
  je stojí ve znamení Vodnáře - přeje ideálům a idealistům. 
   
 • Pluto
  stále ve znamení Střelce. Planeta přeje nové mystice, objevování skrytých věcí a ideálů.

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude opět nejsilněji působit Saturn, síla ostatních planet je vyrovnaná. Pozor na zhoršený vliv planet v citové a intelektuální oblasti o víkendu.

Mějte se hezky...

Hade, 16.1.2004