Nahoru ]

Do nového týdne taková divnofotečka. prostě tak:)

Vítám vás v novém týdnu. 


 


dvůr_námořník_a_chrám
Polly


dvory vystrkují popelnice
nechávají jim přejíždět hlavy

železní rytíři se brání poklopy
v nenadálé hrůze odhazují
nakousnuté svačiny svačinářů
volají na balkónové slečny ve volánech petůnií
zmuchlané sonáty od přestárlého námořníka
co se zahleděl do mořské panny na přídi

vykřikují verše
o dřevěném torzu slaných vlasů
o posádce vrhající se do vody
za vidinou vyšívaného ubrusu
kakaových sušenek
a hořícího kávovníku
o pláči mořského dna lapeného do rybářských sítí
o bílých kotníkách mladé sklenářky
co umřela hlady na hřbetě vyhublé kosatky
o klíči pod květináčem
když v okně se už svítí
o prvním manželství s nezletilou studentkou
hrající na housle srdcervoucí serenády
o nedělních obědech
a babiččiných vyprávěnkách ze spaní
o objímání slamníku
protože ten jediný pamatuje opilou družičku
o věšáku
na kterém se oběsil pes
a deštník

balkónové slečny odhazují poplakaný kapesníček
rytíři padají s rukama hrdě vztyčenýma

vzduch křičí

a na týnském chrámu
si odplivl chrlič

Pro tento týden básnička od Polly


 Znovu potopa?

Země se propadne do Atlantiku...

Severně od Azorů pukne dno oceánu. Země se propadne do Atlantiku. Milióny tun lávy budou prýštit z 50 kilometrů dlouhé průrvy. Přes pobřeží západní Evropy, Afriky a východní Část Ameriky se převalí potopa. Obří vlny obrátí tok řek a zatopí Zemi. Po celé zeměkouli uhasnou světla. Vulkány začnou soptit, miliónová města i rozsáhlé lesy lehnou popelem.
Toto líčení je popisem přírodní katastrofy v obřím měřítku, ke které musí podle výpočtů vídeňského spisovatele Petera Kaisera bezpodmínečně dojít.

„Možná, že do té doby budou ještě žít dvě generace, možná víc či míň. Lhůta, která je naší civilizaci ještě vyměřena, aby se mohla připravit na děsivé následky změny zemského magnetického pole, není však delší než sto let."

Kaiser se opírá ve své teorii o některé nepopiratelné skutečnosti. Množí se úkazy o tom, že se skutečně mění magnetické pole Země. Není vyloučeno, že se pod vlivem kosmického působení magnetické pole Země zcela „zhroutí", aby se posléze znovu vytvořilo, ale s obráceným pořadím: severní pól by se změnil v jižní a jižní by naopak zaujal místo severního.

Naposled došlo v dlouhé historii naší planety k takové přeměně pólů před 700 tisíci lety. A během posledních 76 miliónů let — což je v historii zeměkoule jen malá chvilka — došlo k neméně než 171 změnám. Mezi jednotlivými skoky pólů je interval 420 až 480 tisíc let. To znamená, že příští přeměna pólů je velmi akutní!

Teorií o změně pólů se Kaiser zabývá už deset let. Nechal ji přezkoušet ve vídeňském výpočtovém středisku a hle — i počítače potvrdily jeho vývody!

Kaiser rovněž sebral bezpočet důkazů, že nová potopa světa a vypuknutí nové doby ledové jako následek změny pólů by nebylo nic neobvyklého: naše přesvědčení, že Země je pevná koule, klame. Pevné je jen zemské jádro. Na něm leží jako plátky cibule více či méně pevné hmoty. Teprve zcela nahoře plave zemská kůra, silná zhruba půl procenta celkového zemského průměru, jádro, žhavé vrstvy a zemská kůra se otáčejí různou rychlostí. Při tom vznikají, podobně jako v dynamu, elektrické proudy a magnetická pole.

Tato „elektrárna" však není příliš stabilní. Rušivé vlivy Slunce či jiných kosmických zdrojů ji mohou vyvést z rovnováhy. A následek? Zemětřesení, vulkanické výbuchy, posun celých kontinentů.

Dříve se lidé domnívali, že během poslední doby ledové se všeobecně ochladilo a mnohá zvířata, například sloni, se stěhovala do teplejších krajů.

Geologové a prehistorici však objevili skutečnosti, kterých používá Kaiser jako důkazů pro svá tvrzení. Během poslední doby ledové, která započala asi před 118 tisíci lety a zanechala ledovce až u říčky Wúrm západně od Mnichova, žili na dnešním sibiřském pobřeží Ledového moře polonazí neandertálci a lovili mamuty. Kde dnes panuje věčný led, muselo tedy v těch dobách být poměrně teplo, zatímco v dnes teplých oblastech panoval „sibiřský" mráz.

Může lidstvo výměnu pólů přežít? Technickými prostředky není možno podle Kaiserova mínění této katastrofě zabránit. Ale počítače vypočítaly, že nebudou všechny oblasti Země postiženy stejně. Zůstanou jakési ostrovy, které umožní lidem i zvířatům přežít — jako už mnohokrát v minulosti, jak tvrdí Kaiser. Není ostatně jediný, kdo vysvětluje střídání teplých a ledových údobí.

Další teorie vychází z toho, že Země není pravidelná koule, ale je na pólech zploštělá — jak dokázaly snímky z kosmických lodí. Podle fyzikálních zákonů rotuje takto zploštělá koule podle své nejkratší osy, v této chvíli probíhající mezi Arktidou a Antarktidou. Když se ale v polární oblasti nahromadí příliš ledu, když polární oblasti „nakynou" a zvýší svou váhu, musí se zemská osa vychýlit — Země se překlopí, l tato katastrofa znamená obrovský úder. Kontinenty se ponoří do moře, z vln se vynoří nové, klimatické podmínky se v jediném okamžiku změní.

Archiv KPUFO
K následující zprávě. Osobně se domnívám že to byl Mistr Yoda. Usoudil že s naší planetou je to hodně špatné a že  Aštar Šeran i pan Benda jsou neschopní a ujme se záchrany Země sám..

Thajsko navštívil mimozemšťan.


Bangkok - Thajsko prý jistojistě navštívil mimozemšťan. Tvrdí to několik obyvatel obce Huaj Nam Rak, kteří ho viděli na vlastní oči a taky ihned informovali úřady. Podivně vyhlížejícího návštěvníka s velkou hlavou a malým tělem zahlédli v rýžovém poli. Prý se tam tak hodinu motal, chodil sem tam a vesničanům nevěnoval žádnou pozornost. "Mimozemšťan byl asi tak 70 centimetrů vysoký a měl žlutou kůži. Měl taky velkou hlavu, velké uši i velké oči, ale malá ústa," vylíčil svoje dojmy listu The Nation pětatřicetiletý Saveng Búnjalak."Pak se najednou vznesl do koruny stromu. Když přiběhli další lidé, aby se na něj podívali, vznesl se k nebi jako svítivá koule," dodal vzrušeně.

Všech deset lidí, kteří mimozemšťana viděli, bylo vyslechnuto místními úřady. Dostali za úkol záhadnou bytost popsat a nakreslit. "Všichni, s nimiž jsem mluvil, se v popisu i nákresu velmi shodují," řekl představitel místní správy Visit Sittchisombat.

bleskově, čtk
 
Neandertálci a moderní ľudia žili na tej istej adrese

Britskí vedci dosiaľ najpresnejším datovaním potvrdili, že jaskyňu Grotte des Fées na východe stredného Francúzska postupne obývali neandertálci, po nich anatomicky moderní ľudia nášho druhu Homo sapiens čiže sapienti a potom opäť neandertálci.

 A jak tento týden ?

 

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 21.9.2005 .
Jak vypadají jednotlivé aspekty, které nás budou provázet příští týden ?
 • Slunce
  stojí
  do čtvrtka ve znamení Panny. V tomto znamení jsou sluneční žár a oheň tlumeny analytickým myšlením Merkura, který je vládcem znamení. Slunce bude do našich životů zavádět soudnost, bystrost a klidnější nálady. V tomto znamení přeje Slunce lékařům, obchodu, chemii. Nedostatkem je poněkud přílišné rozebírání citů a pořádnější z nás (což rozhodně není můj případ) mohou pocítit až puntičkářská nutkání.
  Od pátku již bude Slunce stát ve znamení Vah.Slunce je zde v pádu a je ve znamení smířlivosti a ženského principu. Lidská vůle je snadno ovlivnitelná, zaměřená na společenské cíle a aktivity. Slunce velmi rozvíjí citovost.
  Konjunkce Slunce s Merkurem posiluje inteligenci a pomáhá jejímu prosazení.
 • Lilith
  - Černá Luna, která ovlivňuje pudovou sexualitu, stojí ve znamení Lva. V tomto znamení vůle je tento bod smyslnosti a pudů také vůli podřízeno. Pudová stránka bývá často sublimována do umělecké tvorby nebo jiných náhradních činností.
 • Merkur
  stojí
  do úterý ve znamení Panny. Planeta je zde v plné síle. Přeje lékařským povoláním, filosofii analytickému myšlení. Inteligence je ovšem příliš materialistická a vyznačuje se až sobeckou opatrností.
  Od středy již Merkur stojí ve znamení Vah. V tomto znamení nás Merkur vede k přehodnocování přejatých myšlenek, usnadňuje rozhodování a zlepšuje vyjadřování. Planeta v tomto znamení velmi přeje cestování za milenci a milenkami:-)
  Od soboty bude působit sextil Merkuru se Saturnem který zvyšuje intelektuální ctižádost a dává hloubku myšlení a prozíravost. Jinými slovy víkend bude intelektu nakloněn.
 • Venuše
  stojí ve znamení Štíra. V tomto znamení je planeta vždy poškozena. City jsou buď redukovány jen na sex, nebo sexualita naopak sublimuje do tvořivosti. V každém případě postavení citům škodí, vnáší do nich stíny smutku a pocity marnosti. 
  Do úterý se bude rušit trigon s Uranem s kvadraturou Saturn - Venuše.
  Od čtvrtka začne působit kvadratura Venuše s Neptunem. Působí potíže a zklamání v citovém životě. často způsobuje zradu, nevěru. Lidé jsou zmítáni neslučitelnými sny a snahami. Nejsou schopni nést realitu v lásce a utíkají před ní. Pozor na prostydnutí, aspekt způsobuje záněty močových cest a krku. Zkrátka druhá polovina týden citům vůbec nebude přát.
 • Mars
  stojí ve znamení Býka. V tomto znamení je planeta vždy poškozena. Planeta podporuje agresivitu a potlačuje v lidech citovost. Lidé po vlivem Marsova působení většinou marní energii orientací na peníze. Dejte si rozhodně pozor na prochladnutí, neb planeta přeje angínám a zánětům krku.
 • Jupiter
  stojí ve znamení Vah. Jupiter v tomto znamení vnáší vše co je společné či společenské do individuálních osudů. Lidé se více otvírají a zajímají se o veřejné dění. Jupiter přeje rozkrývání širokých souvislostí v událostech kolem nás. Za zmínku stojí fakt že Váhy jsou tradičně spojovány s Čínou a tak lze očekávat že pod vlivem Jupitera dojde k většímu otevření Číny světu a růstu jejího vlivu na svět.
  Sextil Jupiteru s Plutem. V globální hledisku se aspekt vkládá jako zánik nějakého politického systému. Obecně pak posiluje úlohu esoteriky.
 • Saturn
  stojí ve
  znamení Lva. Planeta v této pozici trpí. Vše ovlivňuje politika. Kruté rysy Lva se zde volně rozvíjejí, vše systémové i systém sám může dospět až k diktatuře a tyranii. V podstatě se dá i říct že období bude přát všemu starému a konzervativním autoritám.
 • Uran
  je retrográdní a stojí ve znamení Ryb. Planeta působí v tomto znamení působí jen slabě. Přeje především tvůrčí činnosti v oblasti skrytých věcí - v esoterice, okultismu a podobně. Planeta může způsobovat utrpení v souvislosti s otřesením zdánlivě neotřesitelných "jistot".
   
 • Neptun
  je retrográdní a stojí ve znamení Vodnáře - přeje ideálům a idealistům. 
   
 • Pluto
  je stále ve znamení Střelce. Planeta přeje nové mystice, objevování skrytých věcí a ideálů.

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude nejsilněji působit Merkur a Venuše,síla ostatních planet bude vyrovnaná.

Mějte se hezky...

Hade, 18.9.2005