Nahoru ]

Zlatá ulice, po dešti a navečer...

 

Vítám vás v novém týdnu. Tak snad jste pěkně přečkali nelidské vedro i bouřky minulých dnů, patrně vás nepřekvapí že převážná část týden bude věnována klimatu...

"Nám ale připadá, že vás osamělá světla lákají."
"Ano přitahují mě jako droga, nemůžu si pomoci. Bojím se, že bych jednou mohl žít jen mezi nimi, v zemi vzdáleného třpytu, že bych mohl kvůli nádherným světlům na obzoru úplně zapomenout na blízké tváře a užitečné, ochotné věci."


Michal Ajvaz, Prázdné ulice

Náhodná ukázka pro tento týden od mojí maličkosti


 

 Jak probíhal začátek léta v Evropě?


Stylově se letos ujalo vlády v Evropě léto. Jeho kalendářní začátek přinesl na mnoha místech teplotní rekordy, ale také pokračující sucho, které hrozí přerůst v katastrofu zvláště pro zemědělce.


Mimořádně vysoké teploty hlásí především Německo. Již v pondělí tam byl v Porýní zaznamenán letošní rekord, když teploměr vystoupil až na 34,5 stupně Celsia. Dnes pak byla tato hranice překonána o dalšího téměř půldruhého stupně.

Již v momentě příchodu astronomického léta, který odborníci určili přesně na 08:46 SELČ, dosahovala mnohde v Německu teplota hranice letního dne, tedy 25 stupňů. Po přechodném mírném ochlazení ve středu očekávají meteorologové znovu horké počasí v následujících dnech. Mělo by přinést i ohřátí vody v Baltském moři, která je přes vysokou teplotu vzduchu zatím stále značně chladná - činí jen 14 až 16 stupňů.

Neobvyklá vedra panují již několik dnů také v Belgii, kde muselo být několik silnic zcela uzavřeno pro provoz, protože na nich silně popraskal asfaltový povrch. Kuriózní problém způsobilo horko ve vlámském Anzegemu, kde se "zbláznily" závory na železničním přejezdu a zcela nekontrolovaně se spouštěly a zase zvedaly.

Mnohem vážnější jsou však těžkosti, které počasí působí v některých oblastech Španělska, Francie a Itálie. Tam totiž po nedostatečných srážkách v zimním období panuje sucho, které již začíná být kritické. Například hladina Pádu v severní Itálii je již dnes na nejnižší úrovni, které bylo dosaženo v horkém létě před dvěma roky. Pokud nepřijdou urychleně deště, jsou předpovídány obrovské škody v zemědělství.

Podobně Španělsko hlásí nejhorší sucho za posledních 60 let. Na mnoha místech již vyschly kohoutky vodovodů a obyvatelstvo je zásobováno cisternami. Na turisty oblíbeném pobřeží Costa Blanca například nelze používat na plážích sprchy. Ministerstvo životního prostředí přitom vyjádřilo obavy, že je to jen začátek víceletého období sucha.

Také ve Francii vyhlásily úřady již ve 26 departementech úsporná opatření při spotřebě vody. Není například dovoleno napouštět soukromé bazény, dočasně bylo zakázáno i mytí aut.

Portugalsko dokonce údajně prožívá nejhorší sucho za posledních 300 let. Na mnoha místech již bylo vyhlášeno akutní nebezpečí lesních požárů a vláda přislíbila rolníkům, kteří utrpí ztráty v důsledku sucha, daňové úlevy.

Zdroj: Tiscali (ČTK)
Převzato: www.meteo-web.cz

Glaciolog Lonnie Thompson, profesor geologie na univerzitě v Ohiu a badatel při Byrdově polárním výzkumném centru (Byrd Polar Research Center), předložil důkazy o tom, že před 5.200 lety došlo na Zemi k prudkým klimatickým změnám.


Současný vývoj podnebí naznačuje, že by se podobný scénář mohl ve velmi blízké budoucnosti odehrát znovu. Pro dnešní společnost by to ovšem mělo katastrofální následky.

Historie se může opakovat, varuje Thompson. Analýza a pečlivé studium vzorků získaných z ledovců z nejrůznějších míst planety jej přivedly k přesvědčení, že globální klimatický systém se v minulosti měnil opakovaně a velmi dramaticky. Nemalé množství nálezů ze všech částí světa shodně ukazuje na náhlý klimatický šok, k němuž došlo někdy kolem roku 3.200 před naším letopočtem.

V září roku 2003 objevil tým profesora Thompsona v ustupujícím ledovci v peruánských Andách fragmenty tří dokonale zachovalých rostlin. Jejich buněčná struktura zůstala nepoškozená, takže je zřejmé, že zmrzly velmi rychle. Rostliny se nacházely 117 metrů pod povrchem a jejich stáří bylo uhlíkovou metodou stanoveno na 5.200 let. Podobný nález stejně staré rostliny s nepoškozenou DNA ohlásil Thompson už v roce 2002. Je pravděpodobné, že v obou případech zachytila rostlinný materiál silná sněhová bouře, která propukla náhle a jejíž průběh musel být tak rychlý, že rostliny nestačily ani odumřít.

Vědce šokovaly i další nálezy uskutečněné v této lokalitě. Na jejich základě dospěli k závěru, že závažných změn klimatu se v relativně ne příliš vzdálené minulosti uskutečnilo vícero. Jejich razance byla ohromující.

V roce 1991 bylo v Alpách nalezeno zachovalé tělo muže, jemuž se podle místa nálezu dostalo přezdívky Oetzi. Stáří mumie odborníci odhadli na 5.200 až 5.300 let. Je to snad náhoda? Ne, odpovídá profesor Thompson rozhodně. Existuje totiž mnohem více indicií, které shodně poukazují na dobu před více než pěti tisíciletími. Právě tehdy podle vědců došlo ke zlomovému předělu při tvorbě ledovce na Kilimandžáru, nejvyšší hoře Afriky. Před více než 5.000 lety se Sahara změnila z obyvatelné krajiny v nehostinnou poušť a úroveň metanu podle analýz vzorků ledu z ledovcových vrtů v Grónsku a Antarktidě poklesla na nejnižší zaznamenanou úroveň. Na stejný bod historie upozorňují také letokruhy odumřelých stromů nalezených v rašeliništích Anglie a Irska. Přírůstek dřevní hmoty se v uvedeném čase téměř zastavil.

Není pochyb o tom, že dopad klimatických změn takového rozsahu a intenzity by byl pro současné lidstvo naprosto zničující. Možná, že na základě právě této události vznikl příběh o potopě světa, který se v různých formách a variantách stal součástí kulturního dědictví prakticky všech starověkých civilizací.

Thompson si povšiml pozoruhodné souvislosti mezi vývojem klimatu a kolísáním sluneční aktivity. Před 5.200 lety došlo v krátkém časovém rozpětí nejdříve k prudkému poklesu a následně ke stejně rychlému nárůstu slunečního výkonu. Tato obrovská oscilace sluneční energie mohla být podle Thompsona sama o sobě příčinou radikálních změn podnebí.

Globální klima je nesmírně citlivý a komplikovaný systém, k jehož pochopení se lidstvo ještě ani zdaleka nepřiblížilo. Lehkomyslné zásahy, jimiž člověk stále více narušuje přirozené procesy, mohou podle profesora Thompsona odstartovat klimatickou katastrofu podobnou té, k níž v minulosti už několikrát došlo. A pravděpodobnost, že se tak opravdu stane, se neustále zvyšuje. Akcelerace probíhajících klimatických změn je děsivá. Jako příklad uvádí Thompson největší andský ledovec Quelccaya, který je sledován od roku 1963. Tehdejší úbytek ledu probíhal rychlostí 4,7 metru za rok. V posledních letech se rychlost tání neuvěřitelně zvýšila a to až na čtyřicetinásobek hodnoty z počátku šedesátých let. Jen v roce 2003 Quelccaya ustoupil o 205 metrů.
A ještě jedna klimatická jobovka...

El Niňo - dárek na věčné časy?

Vědci z Kalifornské univerzity v Santa Cruz (University of California, Santa Cruz, UCSC) dospěli na základě analýzy vzorků z tichomořského dna k přesvědčení, že klimatická anomálie El-Niňo byla v pliocénu (5,3 až 1,7 milionů let př.n.l) trvalým jevem. El Niňo ovlivňoval podnebný systém na konci mladších třetihor nepřetržitě více než 3,5 miliónu let. Nejnovější poznatky vzbuzují obavy, že by současné globální oteplování mohlo mít stejný efekt. Studie byla prezentována v časopise Science.
Převzato: http://stoplusjedna.newtonit.cz


ZTRACENÁ ARCHA ÚMLUVY


Legendární Archa úmluvy je údajně na světě. Neztratila se. Je uložena v jedné kapli v Axumu v severní Etiopii.

Axum je nejstarším městem v Etiopii. Kdysi se řadil na úroveň hlavních měst světových říší, jako byla Persie, Čína či Řím. Dnes připomíná jeho bývalou slávu jen pár velkých žulových obelisků. Město leží 600 kilometrů severně od Addis Abeby. Kaple, v níž je Archa úmluvy údajně uložena, je ošumělá a potřebuje opravit střechu. Turisté sem putují marně. Je jim dovolen jen pohled zvenku. Nikdo nesmí vstoupit dovnitř kromě strážce Archy. Kněze, který se celý život věnuje ochraňování jedné z nejcennějších starozákonních relikvií.

CO JE ARCHA ÚMLUVY?


Schránka, v níž jsou uchovávány desky s deseti božími přikázáními. Údajně právě ty kamenné desky, které kdysi Mojžíš dostal na hoře Sinaj přímo od Boha. Pro Židy je Archa úmluvy fyzickým důkazem jejich přímé komunikace s Bohem. Byla zhotovena zhruba v roce 1400 př. n. l. v poušti, když Židé prchali z Egypta do země zaslíbené. Z bible vyplývá (Exodus 25, 10), že Archa úmluvy byla postavena přesně dle božích pokynů: z akáciového dřeva, zvenku i zevnitř vyložená ryzím zlatem. Na délku měřila asi 130 cm, na šířku a výšku po osmdesáti centimetrech. Měla pevné zlaté víko, na němž stáli dva zlatí cherubíni s doširoka roztaženými křídly. Na obou stranách archy byly kruhy, kterými se provlékaly akáciové zlatem pobité tyče. Jejich pomocí se schrána přenášela. Putovala celých čtyřicet let pouští s Izraelity. Podle legend měla Archa úmluvy nadpřirozené vlastnosti. Izraelité ji například používali při dobývání zaslíbené země. Konkrétně se prý zasloužila o pád Jericha, protože před jeho dobýváním ji nosili Izraelité kolem města.
Archu dal údajně král David (izraelský král, vládl asi 1004 až 965 př. n. l.) převézt do Jeruzaléma. Jeho nástupce král Šalomoun ji umístil v novém chrámu v Jeruzalémě. To potvrzuje i bible.

MÝTY A LEGENDY


V době, kdy se babylonská vojska krále Nabukadnezara II. zmocnila Jeruzaléma a zbořila v roce 587 př. n. l. Šalomounův chrám, Archa záhadně mizí. Stává se námětem mýtů, legend, pověstí i nejrůznějších historických úvah a teorií. Některé tvrdí, že byla nenávratně zničena spolu s chrámem. Podle jiných byla jen přenesena na jiné místo a tam je bedlivě střežena. Místa se uvádějí nejrůznější. Například prý byla ještě před příchodem babylonských vojsk ukryta v hlubokých jeskyních v Chrámové hoře v Jeruzalémě přímo pod chrámem. Staré arabské kroniky tvrdí, že byla odvezena do bezpečí do Arábie. Hovoří se o jeskyni v jordánských horách. Podle Spielbergova slavného filmu Dobyvatelé ztracené Archy ověnčeného čtyřmi Oscary je Archa úmluvy v sejfech americké armády. Bez úspěchu po ní pátrali i rytíři templářského řádu, když za křižáckých válek obsadili Jeruzalém. Objevilo se dokonce tvrzení, že je ukryta ve sklepeních Vatikánu.

ETIOPIE


Nejnověji se vědci přiklánějí k názoru, že Archa úmluvy je v Axumu v Etiopii. Nezažila prý ani babylonský vpád do Jeruzaléma, protože v té době už byla pryč. Proč právě v Etiopii? Jaké mohou být vztahy Archy úmluvy právě k této africké zemi? První zmínky o Etiopii jako o místu, kde byla nebo je Archa úmluvy, přinesl v osmnáctém století do Evropy James Bruce, drobný skotský šlechtic a nadšený cestovatel. Dovezl si výtisk knihy Kebra Nagasta Sláva králů, což je vlastně převyprávění staré etiopské legendy. Podle ní se etiopská královna ze Sabá vydala do Jeruzaléma za králem Šalomounem, což potvrzuje i bible. Tam mu porodila syna jménem Menelik. Podle legendy dospělý Menelik kolem roku 950 př. n. l. ukradl Archu úmluvy z chrámu svého otce Šalomouna a odvezl ji se skupinou Izraelitů do Etiopie.

HANCOCK


Zpočátku vědci tento příběh nebrali vážně. Tradovalo se, že v době krále Šalomouna byla Etiopie zcela bezvýznamnou nekulturní africkou zemí. Až v roce 1992 vztahy mezi Archou úmluvy a Etiopií oživila kniha The Sign and the Seal. Její autor Graham Hancock byl zpravodajem prestižního časopisu The Economist ve východní Africe. Navštívil v roce 1983 Axum a začal se o Archu úmluvy zajímat. Použil k tomu bibli i práce historiků a biblických archeologů a našel spoustu nesrovnalostí, pokud jde o osud Archy úmluvy. Hlavní problém byl v chronologii. Podle Hancocka byla Archa úmluvy v Jeruzalémě ještě kolem roku 700 př. n. l., tedy staletí po době, v níž žil král Šalomoun a jeho syna Menelik. Hancock našel důkazy, že Archa zmizela až za doby vlády krále Manasseha (vládl 687 až 642 př. n. l.), který se proslavil svými neortodoxními náboženskými přístupy. Archu prý unesla skupina oddaných Židů, kteří ji před králem chtěli zachránit. Podle jiné legendy se Archa dostala do Etiopie kolem roku 470 př. n. l., což ponechává bez vysvětlení období dlouhé dvě stě let. Pátrání dovedlo Hancocka k ostrovu Elefantina nedaleko Asuánu v Horním Egyptě. Tam prý byla právě po tato dvě staletí od odchodu z Jeruzaléma Archa umístěna. V současné době je údajně v Axumu. Část historiků tento závěr podpořila, i když neměli možnost si svá tvrzení ověřit. Stejně jako Hancock nikdy nesměli Archu úmluvy spatřit. Podle etiopských kronik posledním člověkem, který ji viděl, byl v sedmnáctém století etiopský císař Iasu I. a od té doby ji směli spatřit jen kněží - strážci Archy. V roce 1996 se objevil v africkém nedělníku Sunday Independent článek, jehož autor kontaktoval jednoho strážce Archy na odpočinku. Podle něj je v Axumu skutečně jak Archa úmluvy, tak bílá jednoduchá kamenná deska s božím desaterem. Deset božích přikázání je prý na desce zapsáno hebrejsky. Může to být opravdu ona deska svěřená před třemi tisíci lety Bohem Mojžíšovi? Podaří se někdy její pravost dokázat? Velmi pravděpodobně bude Archa úmluvy a její pravost zahalena i nadále závojem tajemstvím a bude se spíše pohybovat v kategoriích víry než vědy.

***

Kdo chce vědět víc: www.jewishvirtuallibrary.org  www.sacred-texts.com/chr/kn 

ZPRÁVY O AXUMU

1520 - Portugalský řeholník bratr Francisco Alvarez poprvé píše o kostelu Panny Marie ze Sionu v etiopském Axumu jako o místě, kde je zřejmě uložena Archa úmluvy.
1529 - Ahmed Veliký podniká invazi do Etiopie a ničí všechny křesťanské památky a relikvie. Mimo jiné téměř dva tisíce obrazů. Zničil i Archu úmluvy?
1691 - Etiopský císař Iasu I. spatřil Archu úmluvy. Od té doby ji viděli jen Strážci Archy. 1760 až 1770 - Skotský cestovatel James Bruce procestoval Etiopii. Domů přivezl výtisk Slávy králů, která popisuje putování Archy úmluvy.
1981 - Spielbergův film Dobyvatelé ztracené Archypřipomněl lidem tuto relikvii.
Získal čtyři Oscary a vydělal 240 milionů dolarů.
1992 - Světovou pozornost vzbudila kniha Grahama Hancocka The Sign and the Sealo vztazích Archy úmluvy k Etiopii.

JAMES BRUCE


Tento drobný skotský šlechtic sice neměl mužné rysy Harrisona Forda, ale byl vlastně pravým Indiana Jonesem. Hledal Archu úmluvy v šedesátých letech osmnáctého století. Narodil se roku 1730 v Larbertu ve skotském hrabství Stirlingshire. Vystudoval Harrow a univerzitu v Edinburghu a zdálo se, že mu nic nebrání v kariéře právníka. Když mu bylo něco málo přes dvacet let, navštívil Španělsko a tato cesta v něm vzbudila zájem o arabskou kulturu. Stal se badatelem a cestovatelem a zaměřil se na Afriku. Vydal se hledat prameny Nilu, což ho dovedlo až do Etiopie. Podrobně se seznámil s krajinou, prostředím i lidmi a domů se vrátil s mnoha cennými artefakty. Mimo jiné si přinesl i výtisk Slávy králů, národního etiopského eposu. Popisuje se v něm, jak se Archa úmluvy dostala do Etiopie poté, co zmizela z Jeruzaléma. Bruce záhada ztracené Archy velmi zajímala, věnoval jí mnoho času a na jeho poznatcích historici dodnes stavějí. On sám došel k závěru, že posvátnou relikvii zničili muslimští útočníci v polovině 16. století. James Bruce byl zajímavý muž, vysoký přes 180 cm, zrzavý a velmi arogantní. Po dobrodružném životě cestovatele se zabil v roce 1794 doma pádem ze schodů.

CESTY ARCHY

1400 př. n. l. - Mojžíš dostává od Boha na hoře Sinaj dvě kamenné desky s deseti přikázáními. Archa úmluvy je vyrobena speciálně k tomu, aby v ní desky byly ukryty a přenášeny. V následujících letech Archa putuje s Izraelity a hraje klíčovou roli v pádu Jericha.
955 př. n. l. - Šalomoun dokončuje chrám v Jeruzalémě a Archa úmluvy je v něm uložena.
678 př. n. l. - Archu úmluvy unesla z Jeruzaléma skupina ortodoxních Židů. Uložila ji v Egyptě.
450 př. n. l. - Archa úmluvy je patrně přenesena z egyptského ostrova Elefantina nedaleko Asuánu na etiopský ostrov Tana Kirkos.
400 n. l. - Archa úmluvy se dostala do etiopského Axumu, kde je údajně dodnes.

POSTAVY SPJATÉ S ARCHOU ÚMLUVY

MOJŽÍŠ - Legendární vůdce Izraelitů při exodu z Egypta do země zaslíbené. Na hoře Sinaj dostal údajně přímo od Boha desatero přikázání na dvou deskách. Na tyto desky pak byla vyrobena jako schránka Archa úmluvy.
BEZALEL - Řemeslník, který Archu úmluvy vyrobil. Přesné instrukce, jak má schránka vypadat, mu dal Mojžíš a ten je prý dostal přímo od Boha.
ŠALOMOUN - Izraelský král, syn Davidův (vládl asi 960 až 930 př. n. l.).
Měl rozsáhlý královský dvůr s harémem, v němž byla i egyptská princezna. Za jeho vlády byl izraelský stát na vrcholu. Proslul svou moudrostí (Moudrý jako Šalomoun) a básněmi (Šalomounova píseň). Postavil chrám, v němž byla umístěna Archa úmluvy. MENELIK Syn krále Šalomouna a královny ze Sabá. Podle některých legend to byl právě on, kdo odvezl se skupinou Židů Archu úmluvy z Jeruzaléma do Etiopie.
MANASSEH - Někdy bývá nazýván palestinský Nero. Izraelský král, jehož neortodoxní náboženské i jiné praktiky údajně vyprovokovali únos Archy úmluvy skupinou ortodoxních Židů.
IASU I - Etiopský císař, který v druhé polovině 17. století jako poslední viděl Archu úmluvy. Od té doby ji spatřili jen její strážci - kněží.
Hladová krysa paralyzovala Nový ZélandOpravář společnosti PowerCo omylem poškodil kabel nedaleko města Waverly, krysa se do druhého spoje pustila na severu země.

Specialisté po zjištění závady poznamenali, že šance na souběžné porušení obou stěžejních optických kabelů byly jedna ku milionu, napsal list New Zealand Herald.

Výpadek nastal v neděli dopoledne místního času a trval pět hodin. Zkrat postihl na 100 tisíc uživatelů operátora New Zealand Telecom, kterému nefungoval ani internet, ani mobilní telefony.

Nezůstalo ale pouze u telekomunikací. Škody počítali také pracovníci aerolinek, neboť výpadek internetu zablokoval možnost on-line rezervací a zaměstnanci museli přijímat objednávky na přepážkách, čímž vznikala zpoždění až 25 minut.

Odstávka se nevyhnula ani auklandské burze, která na tři hodiny zavřela obchodování.

Odborníci poukázali, že porucha by měla zafungovat jako výstražné varování. Novozélandská telekomunikační síť je prý ve velmi špatném stavu a je třeba ji co nejdříve rekonstruovat.
iDNES , lkr

 


 A jak tento týden ?

 

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 29.6.2005 .
Jak vypadají jednotlivé aspekty, které nás budou provázet příští týden ?
 • Slunce
  stojí ve znamení ve znamení Raka. Slunce v tomto znamení podporuje citovost, lidé jsou společenštější než v jiných obdobích. Slunce rozvíjí i vztah k romantice. Zdraví a životní síla jsou ale poněkud rozkolísané a závislé na podvědomí. Obecně pak období přeje obchodu a stoupá v něm význam žen a ženského prvku.
  Od čtvrtka bude Slunce do konce týden poškozeno. Pozor si dejte na rozmary a náladovost a to jak po psychické stránce tak i na kolísání fyzické kondice.
  Trigon Slunce s Uranem zlepšuje intelektuální rozhled, orientaci. Zároveň ale dosti zvyšuje touhu po nezávislosti a tendence k dramatickým scénám pokud není tato touha dostatečně uspokojována. Aspekt působí pozitivně na rozvoj médií, inetu, mobilních technologií.
  Kvadratura Slunce s Jupiterem. Aspekt způsobuje že lidé v ničem neznají míru. Vede k zbytečnému utrácení, samolibosti, milnému úsudku.
  Ve čtvrtek se přidá kvadratura Slunce s Marsem. Svádí k plýtvání energií, lidé velmi často riskují a ohrožují svou činností vlastní život. Lidé jsou při tomto aspektu přehnaně vzteklí a lze očekávat i ústrky od přírody.
   
 • Lilith
  - Černá Luna, která ovlivňuje pudovou sexualitu, stojí ve znamení Lva. V tomto znamení vůle je tento bod smyslnosti a pudů také vůli podřízeno. Pudová stránka bývá často sublimována do umělecké tvorby nebo jiných náhradních činností.
 • Merkur
  stojí ve znamení Lva. V tomto znamení planeta zlepšuje organizační schopnosti a rozvíjí intelekt. Může ale svádět k poněkud okázalému předvádění a využívání rozumových schopností. Postavení přeje literatuře a u nadaných jedinců zlepšuje jasnovidné schopnosti.
  Konjunkce Merkuru s Venuší vede ducha ke krásným a příjemným věcem. Přeje milostné korespondenci, zlepšuje vyjadřovací schopnosti, přeje pokoušení a něze. Obecně pak nosí úspěch těm kdo zabývají literaturou.
  Konjunkce Merkuru se Saturnem dává hloubku myšlení, přeje vzdělání, filosofii, studiu historie. Zlepšuje schopnost koncentrace, zlepšuje organizační schopnosti.
   
 • Venuše
  stojí ve znamení Lva. Vztahy navázané v tomto znamení bývají většinou pevné, postavení rozvíjí sklony k zjemnělosti a touhu po přepychu. Stinnou stránkou bývá že lidé mají pod vlivem planety postavený svůj milostný ideál příliš vysoko a tak není navazování milostných kontaktů právě jednoduché. Planeta přeje uzavírání smluv z oblasti umění.
  Konjunkce Venuše se Saturnem. Konjunkce Venuše se Saturnem je ve Lvu pro city dosti frustrujícím aspektem. Lásku odsouvá na druhou kolej, zkrátka se ze vztahů jaksi vytrácí. Aspekt přeje pouze párům kde je mezi partnery velký věkový rozdíl.
   
 • Mars
  stojí ve znamení Skopce. Planeta je v tomto znamení v domicilu, čili ve vlastním znamení. Bude nám dodávat energii, lidé budou mít tendence překonávat problémy činností. Postavení dodává odvahu, tendence k okamžitému uskutečňování plánů. Celý týden bude ale Mars poškozen a tak si dejte pozor na zbrklost a plýtvání silami.
  Opozice Marsu s Jupiterem. Opozice Marsu s Jupiterem způsobuje nedostatek velkorysosti, lidé neznají v ničem míru, jsou lhostejní k následkům svých činů.
   
 • Jupiter
  stojí ve znamení Vah. Jupiter v tomto znamení vnáší vše co je společné či společenské do individuálních osudů. Lidé se více otvírají a zajímají se o veřejné dění. Jupiter přeje rozkrývání širokých souvislostí v událostech kolem nás. Za zmínku stojí fakt že Váhy jsou tradičně spojovány s Čínou a tak lze očekávat že pod vlivem Jupitera dojde k většímu otevření Číny světu a růstu jejího vlivu na svět.
   
 • Saturn
  stojí ve znamení Raka. Planeta je v tomto znamení poškozena a narušena. Symbolicky to lze označit tak jako když se kámen, symbol pevnosti a jistoty ztrácí v moři. Celkově postavení planety může znamenat problémy s přírodou, přírodní katastrofu ve které hraje roli voda nebo moře. Saturn nás vybízí abychom se více zabývali minulostí, historií. 
 • Uran
  je retrográdní a stojí ve znamení Ryb. Planeta působí v tomto znamení působí jen slabě. Přeje především tvůrčí činnosti v oblasti skrytých věcí - v esoterice, okultismu a podobně. Planeta může způsobovat utrpení v souvislosti s otřesením zdánlivě neotřesitelných "jistot".
   
 • Neptun
  je retrográdní a stojí ve znamení Vodnáře - přeje ideálům a idealistům. 
   
 • Pluto
  je retrográdní, stále ve znamení Střelce. Planeta přeje nové mystice, objevování skrytých věcí a ideálů. Díky retrográdnosti ovšem nelze předpokládat že tyto objevy budou v jakýchkoliv oblastech příliš radostné.

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude nejsilněji působit Mars a Slunce, síla ostatních planet bude vyrovnaná. Vartování před nepříznivým působením jak Slunce tak Marsu platí především pro druhou polovinu týdne kdy spojí síly.

Mějte se hezky...

Hade, 26.6.2005