Nahoru ]

Do nového týdne takováto fotečka z jarní vycházky, no není sice moc výrazně jarní, ale...


Vítám vás v novém týdnu. Tentokrát beze zbytku převezme úvod Radek. Jen bych chtěl poznamenat že se nikterak levicově necítím, ale bezezbytku se s jeho názorem ztotožňuji.

Chudáci naším vzorem
Radek Mokrý
Kdykoliv na televizní obrazovce zahlédnu nažehleného pravicového Britofila české provenience, nemohu se ubránit podezření, že ten zmodralý okřídlený, bolševik ne vždy tuší o čem blábolí. Pokud půjdeme ve společenském vývoji stylem „kupředu pravá, zpátky ni krok“, očekávejme návrat časů, o kterých nám vyprávěli babičky a dědečkové.
Už i na výběrových školách našim dětem lezou po hlavách často i dvakrát ročně vši, sem tam se desinfikuje třída, anžto spolužačce onemocněl rodič tuberkulózou.
Lidé znovu bydlí v jeskyních. Dokonce ve stejných jeskyních, které mi babička ukazovala vzadu za plzeňskou Škodovkou, říkajíce „tady za krize bydleli lidi“. Krizi prý teď nemáme, ale lidé jsou tam zas. Chudé děti jsem také nebyl zvyklý ve třídách vídat, ale zvyknu si.

Ticho socánku, bohatneme.
Doba, kdy stačilo pípnout o sociální nerovnosti a člověk byl okamžitě označen za rudocha div ne s moskevskou opratí, naštěstí vyčichla a bude vyvánět tím rychleji, jak porostou preference komunistů. Ty porostou přesně tak, jak se bude zvyšovat počet chudých lidí a jak socialisté budou lidu vysvětlovat (s omastkem nezdaněných příjmů na rtech pusy), „že nemáme.“
Při produktivitě práce ranného 21. století, je ale všem zúčastněným jasné, „že máme.“ Jde o pouhou otázku priorit a zvyklostí dané země. Ano, ano „máme“ respektive „někdo má,ale nedá“.
Staré heslo, že kecy nemají cenu a rozhodují čísla zdají se potvrzovat údaje Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Tvrdí, že ve Velké Británii žije 15,4 % dětí v chudobě. U nás máme podle stejné statistiky 6,8 % chudých dětí.
Pokud bychom podle těchto údajů posuzovali vyspělost a prosperitu té které země, je Británie na společenském chvostu. I v „rozvojovém“ Polsku, žije v chudobě „jen“ 12,7 % dětí.
Británie je prostě země, kde příliš mnoho lidí za příliš málo maká na druhé.

Holčičku nebo chlapečka?
Britové ve společenském vývoji ovšem pokročili. Zatímco ještě před sto lety měli dětskou prostituci za běžný jev, dnes již zbývá vyřešit drobnosti.
„Musíme vyřešit chronický problém občanů, kteří trpí v důsledku chudoby nedostatkem energie na vytápění. Každou zimu jsou naši důchodci vystavováni riziku,“ hřímal svého času z labouristických lavic Tony Blair.
Už se těším na podobné projevy v českém parlamentu. Pokud by jedním s dědictví naší komunistické minulosti byl nižší počet živořících dětí než v tradiční anglosaské cizině, jsem docela spokojený.
Pro srovnání uvádím několik zcela z kontextu vytržených čísel ze zcela nedůvěryhodného zdroje, jakým pro naší vypapanou pravici OECD jistě je.
Děti vyrůstající v chudobě:
Mexiko 27 %, USA, 21,9 %, Itálie 16,6 % a Kanada 14,9 %.
Tak co, jakým směrem se vydáváme? Kupředu? A mimochodem, produktivita práce je vyšší v Evropě nebo v USA?


"Tančila v dlouhých sukních
Tančila v kalhotkách.
Tančila nahá.
Usínala v jeho náručí,
až se její tělo do něho obtisklo.
Konečně měl ženu, po které toužil.
V noci zazvonil telefon
ale nikdo se neozval"

Petr Cincibuch

Náhodná ukázka od Polly pro tento týden...


Nabídku od Polly na knihu pro tento týden tu nenaleznete, neb se intenzívně připravuje se na zkoušky...

Co říkáte této zprávě? Představa zachovalé tkáně po 70 milionech let my připadá velmi mírně řečeno jako šílená...
Uvítám jakýkoliv názor na tuto věc...
Vědci objevili v kostech tyranosaura starých 70 milionů let měkkou tkáň
(24.3.05)

Paleontologové na univerzitě v North Carolina jsou nadšeni. Před časem vykopali v horách Heel Creek, v oblasti bohaté na nálezy, kosti prehistorického tyranosaura rex, který žil před 70 miliony léty. Když jej nakládali do vrtulníku, museli jednu kost zlomit, protože se nechtěla vejít dovnitř. Ve zlomu se objevila tkáň dosud pružná, která vypadá jako žíly a cévy, a dokonce snad i krevní krvinky. Z nějakého důvodu nedošlo ke zkamenění.

Kostra byla nalezena pod vrstvou písku. V současné době je tkáň podrobována sérii testů, aby se vědci ujistili, že vidí opravdu to, co si myslí, že vidí. Všechny dosud provedené rozbory to potvrzují. Tkáň je tak skvěle zachována, že snad bude možné i extrahovat DNA.

To by pomohlo odpovědět na velké množství otázek. Např. zda tito živočichové byli teplokrevní, studenokrevní nebo něco mezi.

"Tak dokonale zachovanou tkáň jsme nikdy neměli," říká Mary Higby Schwetzerová z univerzity v North Carolina. "Měli jsme chlupy a zkamenělá vejce, to ano, ale nikdy jsme neměli možnost zkoumat měkkou tkáň. "

Jurassic Park se přiblížil o krůček ke skutečnosti.Zdroj: http://www.msnbc.msn.com/id/7285683/

Překlad: www.zvedavec.org
Převzato: www.scienceworld.cz

Pohyb desek na Marsu, Měsíci a Venuši

Na několik otázek týkající se deskové tektoniky nám odpovídá RNDr. Radek Mikuláš, CSc. z Geologického ústavu AV ČR

Pokračujeme v rozhovoru a souvislostech pohybu desek s životem a vodou, viz také
http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/139CE49013F10244C1256EA9004145E2?OpenDocument&cast=1

Jak to po stránce deskové tektoniky vypadá na alespoň trochu známých cizích nebeských tělesech? Měsíc, Mars, Venuše...
Teď otvíráte téma na hodiny a hodiny diskusí, při kterých navíc vyvstanou desítky dalších otázek. Pokusím se alespoň o stručné shrnutí. Neznáme žádné vesmírné těleso kromě Země, které by mělo pásemná pohoří, jaká vznikají podél subdukčních zón nebo při srážkách pevninských desek. Neznáme také jiné těleso, na kterém by byl vyvinut život. Neznáme ani těleso, na kterém by existovaly oceány vody.
Mars je oproti Zemi daleko chladnější, „zmrzlý“, naproti tomu Venuše představuje pro pozemšťana peklo, chaotické víření horkých hmot. Povrch Měsíce je zase už po nesmírně dlouhou dobu utvářen téměř výhradně dopady různě velkých meteoritů. U Merkuru a některých měsíců Jupitera je doloženo rozpínání a smršťování objemu, což samozřejmě vytváří na povrchu jakési plošky oddělené "jizvami".
A tady se musím zmínit o teorii, která deskovou tektoniku úplně zpochybňuje. Je to koncepce o rozpínání Země, kterou u nás propaguje hlavně Petr Rajlich. (viz např. Petr Rajlich: Geologie mezi rozpínáním Zeměkoule a Čechami, vlastním nákladem, Praha, 2004)
Tato teorie v zásadě říká, že to, co se událo/děje např. na Merkuru, se událo/děje i na Zemi. Kontinenty se od sebe vzdalují jednou provždy (pokud se Země zase nezačne smršťovat) a žádná subdukce neexistuje. Rozpínání Země může vycházet i z jejího nitra, které není tvořeno roztavenými silikáty a v jádře železem, ale sestává ze silikátů a vody v tlakově ionizovaném stavu. Tím je zároveň uvolňována (podle radioaktivního rozpadu nepostačující) energie pro sopečnou činnost, oddalování kontinentů apod. Gravitační konstanta na povrchu Země není v geologickém měřítku vůbec konstantní. Všechny obloukovité struktury viditelné na povrchu Země jsou někdejší stopy dopadu planetek či komet – tedy okraji starých impaktových kráterů. Má to platit o Aleutském souostroví stejně jako o Českém masivu.
Nechci být vůči této teorii nespravedlivý, na to ji neznám dost dobře, ale přesto bych měl jednu dost zásadní připomínku. Zastánci této teorie se totiž chlubí tím, že takto popsaná Země nijak nevybočuje z ostatních světů Sluneční soustavy, zatímco zastánci deskové tektoniky se musejí smířit s tím, že Zemi popisují jako výjimku a „nepravidelnost“ - a tedy jako něco a priori málo pravděpodobného. Není ale právě tohle největší slabinou propagátorů rozpínání Země?
Vždyť Země přece je jiná! Už kvůli tomu, že si po miliardy let udržela život, musejí být podmínky na jejím povrchu dlouhodobě stabilní. A takovou stabilitu může zajistit cykličnost procesů deskové tektoniky rozhodně spíše než skokové změny předpokládané zastánci rozpínání. A pokud jde o ty obloukovité a kruhové tvary, které údajně nelze rozumně vysvětlit jinak než impakty, znám ze své specializace – studia biogenních textur v sedimentech – řadu obdobných tvarů vzniklých plejádou jiných mechanismů. Existuje prostě řada fyzikálních a fyzikálně chemických procesů, jejichž výsledkem je válec, kruh nebo oblouk.

Ještě mě napadlo - nemohla by desková tektonika fungovat na nebeských tělesech, která jsou pokryta jinými kapalinami než vodou (například moře uhlovodíků či jiných organických látek, čpavku...)?

Nemyslím, že by desková tektonika mohla fungovat jedině s vodou. Na vaši otázku tedy můžu odpovědět kladně, ale v praxi ještě nikdo podobné jevy neviděl.

Jedná se o úryvek sbírky rozhovorů, jejíž vydání se chystá v nakladatelství Dokořán, http://www.dokoran.cz


autor: Pavel Houser

 A jak tento týden ?

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 30.3.2005 .
Jak vypadají jednotlivé aspekty, které nás budou provázet příští týden ?
 • Slunce
  stojí ve znamení Skopce. Znamení Skopce je ovládané Marsem. Toto znamení symbolizuje válečnické ideály. Slunce je v tomto znamení povýšeno, dodává lidem energii a vitalitu. Jinými slovy jaro je tady:-)
  Konjunkce Slunce s Venuší. Tato konjunkce zvyšuje přitažlivost druhého pohlaví, pomáhá prosazení uměleckého nadání, zvláště v poezii, dramatickém umění a hudbě. Pomáhá nalezení či posílení milostného ideálu.
  Do středy nám bude sextil Slunce s Marsem dodávat energii tak potřebnou na konci zimy..
  Konjunkce Slunce s Merkurem pomáhá prosazení intelektu a dodává lidem bystrost.
  Opozice Slunce s Jupiterem je aspektem, který způsobuje že lidé neznají míru v žádné oblasti. Projevuje se i mylným odhadem, lidé mrhají příležitostmi a penězi.

   
 • Lilith
  - Černá Luna, která ovlivňuje pudovou sexualitu, se nachází ve znamení Raka. Postavení přeje vychutnávání smyslnosti a představivost transponuje a rozšiřuje erotickou sféru.
   
 • Merkur
  je retrográdní a stojí ve znamení Skopce. Do úterý bude vzhledem k poškození zanášet do našich životů nestabilitu, nepředvídatelné chování naše i okolí, nestálost v myšlení. Hrozí nebezpečí úrazů a pozor by si měli dávat kardiaci. V úterý jeho poškození Plutem končí.
  Merkur bude oživovat nejen naši psychiku ale i jazyk. Lidé rádi diskutují, postavení přeje satiře a sarkasmům. Přeje i grafikům.
  Konjunkce Merkuru s Venuší vede ducha k rozkoši. Přeje umění a zvlášť literatuře. Podporuje milostnou korespondenci a zlepšuje vyjadřovací schopnosti. Přeje pokoušení a milostným hrám:-)
  Do úterý opozice Merkuru s Plutem přináší chybný úsudek, proměny, náladovost, nediskrétnost. Takže pozor na pomluvy a intriky!
  Vystřídá ho sextil Merkuru s Marsem. Do pátku bude zvyšovat duševní energii a svěžest, umožňuje spřádat reálné plány, a podporuje výřečnost a živou inteligenci.
 • Venuše
  stojí ve znamení Skopce. Planeta je v tomto znamení poškozena. Lidi sice ovládá touha a láska, ale nedostatek stability v tomto znamení dělá z milostný života zmatečnou horskou dráhu řítící se nahoru a hned zase dolů. Zvyšuje tendence vrhat se do neuvážených milostných vztahů, a lidé trpí citovými vzplanutími jež rychle pomíjejí. V tomto znamení přeje planeta pouze vztahům, kde je mezi partnery velký věkový rozdíl.
  Od středy ještě bude opozice Venuše s Jupiterem způsobovat nepořádek v osobním životě, nesoulad mezi láskou a legitimitou. Rozhodně bych tento týden nedoporučoval pro vstup do manželství.
 • Mars
  stojí ve znamení Vodnáře. V tomto znamení zvyšuje netoleranci mezi lidmi, prudkost činů. V intelektuální oblasti zvyšuje vynalézavost ale zároveň díky netoleranci i počet konfliktů. Přeje těm kdo se snaží prosadit nové společenské cíle ideály a podobně.
  Konjunkce Marsu s Neptunem přeje určité zatvrzelosti a tvrdošíjnosti v cestě za mlhavými cíli. Umožňuje upnout se k činnostem které ostatním mohou připadat nesmyslné nebo tajnůstkářské a prostě divné. Aspekt obecně pak může působit odloučení či ztrátu nějakého pevného bodu, vzoru ideálu, jistoty.
 • Jupiter
  je retrográdní a stojí ve znamení Vah. Jupiter v tomto znamení vnáší vše co je společné či společenské do individuálních osudů. Lidé se více otvírají a zajímají se o veřejné dění. Jupiter přeje rozkrývání širokých souvislostí v událostech kolem nás. Za zmínku stojí fakt že Váhy jsou tradičně spojovány s Čínou a tak lze očekávat že pod vlivem Jupitera dojde k většímu otevření Číny světu a růstu jejího vlivu na svět.
  Trigon Jupitera s Neptunem rozvíjet duchovnost, plodnost a okultní síly. Zajímavé je že aspekt je často vykládán jako návrat vůdce.
 • Saturn
  stojí ve znamení Raka. Planeta je v tomto znamení poškozena a narušena. Symbolicky to lze označit tak jako když se kámen, symbol pevnosti a jistoty ztrácí v moři. Celkově postavení planety může znamenat problémy s přírodou, přírodní katastrofu ve které hraje roli voda nebo moře. Saturn nás vybízí abychom se více zabývali minulostí, historií. 
 • Uran
  stojí ve znamení Ryb. Planeta působí v tomto znamení působí jen slabě. Přeje především tvůrčí činnosti v oblasti skrytých věcí - v esoterice, okultismu a podobně. Planeta může způsobovat utrpení v souvislosti s otřesením zdánlivě neotřesitelných "jistot".
   
 • Neptun
  je stojí ve znamení Vodnáře - přeje ideálům a idealistům. 
   
 • Pluto
  stále ve znamení Střelce. Planeta přeje nové mystice, objevování skrytých věcí a ideálů.

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude nejsilněji působit Mars Slunce a Venuše.

Mějte se hezky...

Hade, 27.3.2005