Nahoru ]

Do nového týdne opět vás potrápím dalším pokračováním fotografie z týdne minulého:-) A při této příležitosti upozorňuji že jsem aktualizoval "galerii" o nové fotografie prošlé "týdnem"

 

Vítám vás v novém týdnu. Tak nějak to vyšlo že je tento "týden" tak nějak více ekologický než je zde zvykem. Ale vzhledem k anomálnímu průběhu letošní zimy to asi nebude nikomu tak moc divné. Takže hned v úvodu si můžete porovnat momentální kosu v naší zemi s teplotami v Grónsku, které máte pěkně seřazené níže...
Březen 2005
01.       10 stupňů Celsia
02.         1
03.       10
04.       12
05.       13
06.         5
07.         3
08.         9
09.         2
10.         5
11.       14
12.       13
13.       10

"Zřeknutí se je osvobození. Nechtít je moci.
Co mi může dát Čína, aby už mi to nebyla dala moje duše? A jestliže moje duše mi to dát nemůže, jak mi to dá Čína, když právě svou duší budu vidět Čínu, pokud ji uvidím? Do Orientu budu moci jít za bohatstvím, nikoli však za bohatstvím duše, protože bohatství mé duše jsem já, a já jsem tam, kde jsem, bez Orientu nebo s ním."

F. Pessoa, Kniha neklidu

Náhodná ukázka od Polly pro tento týden...


Nabídku od Polly na knihu pro tento týden...

McIwan

Cizinci ve městě


Do města přijedou dva cizí lidé, jejich sedmiletý vztah se stává stereotypem, nejsou vdaní ani svatbu neplánují. Málokdy spolu hovoří, svým způsobem si překáží, žijí vedle sebe, ale ne spolu. Dny tráví většinou blouděním po neznámém městě a hledáním neobsazených restaurací. Co by se muselo stát, aby k sobě našli cestu tito lidé, kteří si jsou znudění navzájem i sami sebou?

Tento na první pohled poněkud jednoduchý příběh v sobě skrývá mnohem více a nakonec se obrátí do neskutečné zvrácenosti, kolem níž se všechny vztahy celou dobu nenápadně proplétají. Perverznost, která některé spojuje, mezi jinými staví přehrady a přitom jen odtrhává nánosy každodennosti, které máme zakořeněné hluboko v očích. A potom třeba zjistíte, že jen s vyteklými bělmy můžete teprve skutečně vidět.
 

Poznámka za mojí maličkosti. "Cizinci ve městě" jsou jedna z nejlepších knih jakou jsem kdy četl...

Do nového týdne odkaz od Táni:-) Zkuste si to.. já dopadnul dobře, dokonce lépe jak Táňa... Asi jsem nějaký asketa nebo co...:-)
Paráda, spočítej si, jak zatěžuješ zemi, :o))) Kdyby žil každý jako já, potřebovali bychom 2 planety, :o))) Ale furt jsem lepší, než český průměr, :o)))
 

T.K.

 


Poslední runda

"Pod zdánlivě klidnou hladinou (ekonomiky) se skrývají nebezpečné a neovladatelné okolnosti, jaké nepamatuji... Nejsou porovnatelné s ničím, s čím máme zkušenost ... Ale nikdo jim nechce rozumět a nechce s tím nic udělat...

Spotřebováváme asi o šest procent více, než produkujeme. To, co drží pohromadě náš svět, je masivní příliv zahraničního kapitálu... To živí naše spotřebitelské orgie... Ekonomika Spojených států roste na úsporách chudých...

K velkému zúčtování, které se stalo neodvolatelnou nutností, dojde ještě předtím, než se rozplynou přebytky ze sociálního pojištění a deficity explodují... Bruslíme na stále tenčím ledě." Tato znepokojivá slova nevyslovil nikdo jiný, než bývalý šéf Federální rezervní banky Paul Volcker. Více >>ZDE>>
Přiznejme si že zatímco odborníci diskutují o reálnosti a důvodech změn klimatu situace den ode dne houstne... A tak jsem články tak nějak seřadil...
Kde leží práh bezpečného návratu?
Představitelé vlády USA tvrdí, že neexistují jednoznačné důkazy pro globální oteplování. Američtí vědci, mnozí z nich podporovaní z vládních peněz, však říkají, že tyto důkazy nacházejí."Otázka - alespoň pro racionální lidi - už nestojí tak, jestli existují signály svědčící o globálním oteplování. Teď bychom se už měli ptát, co s ním budeme dělat," řekl na nedávném výročním zasedání Americké asociace pro povznesení vědy (AAAS) ve Washingtonu Tim Barnett, mořský fyzik ze Scrippsova oceánografického ústavu sídlícího v San Diegu.


Nemůže to být přirozené
Barnett je vedoucím představitelem týmu, v němž působí i další vědci ze skutečně renomovaných institucí - z americké laboratoře Lawrence Livermore, z Národního úřadu pro oceány a atmosféru (NOAA), ministerstva energetiky a z britského Hadleyho střediska. Na konferenci ve Washingtonu představili výsledky své studie.
Shromáždili při ní sedm miliónů údajů o měření teploty oceánů na povrchu i v hloubkách několika set metrů, zaznamenávaných od roku 1960. Mořskou vodu si vybrali pro svůj výzkum proto, že akumuluje teplo lépe a trvaleji než vzduch, takže výsledky jsou přehlednější než při měření teplot nad pevninou, které hodně kolísají.
Vyšlo jim, že oceány se za sledovanou dobu postupně staly v průměru teplejšími asi o půl stupně Celsia. To ještě samo o sobě není nic nového, protože podobné závěry už publikovaly i jiné týmy. Avšak výzkumníci dále použili matematické simulace pro objasnění příčin tohoto jevu.
Propočítávali varianty, že to způsobily přirozené vlivy - proměny ve sluneční aktivitě nebo dlouhodobé a přirozené cyklické změny klimatu. Jenže jimi se zvýšení teploty mořské vody vysvětlit nedařilo. "Klimatický systém nemohl z těchto zdrojů získat potřebnou energii," shrnul Tim Barnett.
Pak vzali v úvahu hypotézu, že větší množství tepla dodává lidmi zvyšovaný skleníkový efekt. "Použili jsme dva počítačové modely, jeden od nás a jeden z Anglie. Byli jsme přímo ohromeni, jak na naši situaci seděly," líčil Barnett.
Či přesněji - vysvětlení, že za změny může lidská činnost, odpovídalo na 95 procent.

Lokální dopady
Skleníkový efekt způsobují takzvané skleníkové plyny - vodní pára, oxid uhličitý, metan, chlorované uhlovodíky a další. Propouštějí sluneční paprsky, které ohřívají Zemi, ale zachycují teplo, jež zemský povrch vyzařuje. V posledních desetiletích přibývá skleníkových plynů produkovaných lidmi, zejména oxidu uhličitého, který vzniká při spalování fosilních paliv, a metanu uvolňovaného v zemědělství.
Spojené státy, vzhledem k vysoké spotřebě energie z ropy a uhlí, vypouštějí do atmosféry čtvrtinu všeho lidstvem produkovaného oxidu uhličitého.
"Za poslední čtyři desetiletí můžeme pozorovat znatelné oteplování planetárního systému. Přibližně devadesát procent z něj přímo pohlcují oceány," prohlásil Barnett. A propočítal: "Za tu dobu přijaly oceány energii, která by státu Kalifornie stačila na 200 000 let."
Teplotní změny však neovlivňují pouze oceán. Barnettův tým předpokládá, že v příštích dvaceti letech pocítí západ Spojených států nedostatek vody. Oteplování totiž způsobí rychlejší roztání zimní sněhové pokrývky, takže v létě bude vody v řekách k dispozici méně.
K podobným závěrům dospěla i skupina z Pacifické severozápadní národní laboratoře ve státě Washington. Množství vody dostupné pro zemědělství v této části USA poklesne do poloviny století o dvacet až čtyřicet procent, informoval o jejich prognóze člen týmu Michael Scott. "Globální změna klimatu má lokální dopady," komentoval to.

Jako kánoe u vodopádu
"Představte si, že jedete v kánoi po řece, na níž je vodopád. Až do určitého okamžiku se ještě dokážete vrátit. Ale když překročíte tuto hranici, proud vás strhne, a už to nedokážete změnit." Tímto přirovnáním popisoval na konferenci AAAS Klaus Keller, ředitel ekologického ústavu Pensylvánské státní univerzity, práh bezpečného návratu.
Jak zdůraznil, ekonomické modely globální změny klimatu vycházejí z předpokladu, že k ní dochází postupně a rovnoměrně. A domnívají se proto, že je v každém okamžiku možné přinejmenším zmírnit její dopady vynaložením určitých nákladů - například stavbou nových zavlažovacích kanálů či změnou struktury zemědělství.
Klaus Keller však soudí, že změna klimatu zřejmě patří mezi procesy, které po překročení určité hranice akcelerují a stanou se lidskými silami nezvladatelnými. Potíž je ovšem v tom, že zatím není jasné, kde leží práh bezpečného návratu a jak je od něj lidstvo daleko.

Kolik stupňů je příliš?
Současné studie obvykle argumentují, že závažné škody v masovém měřítku přinese zvýšení průměrné globální teploty o více než tři stupně Celsia oproti současné úrovni. Jestli ovšem jde o hranici nevratného zlomu, se říci nedá.
Mezinárodní skupina odborníků pracujících pod patronací Organizace spojených národů odhaduje, že pokud nedojde k významným změnám ve vypouštění skleníkových plynů, zvýší se průměrná teplota na zeměkouli do roku 2100 o 1,4 až 5,8 stupně Celsia. Existují i studie připouštějící ještě větší růst teplot, ale ty většina odborníků hodnotí jako příliš extrémní.
Evropská unie si jako výhledový cíl do roku 2050 stanovila snahu udržet zvýšení průměrné teploty pod hranicí dvou stupňů Celsia. Účastníci mezinárodní vědecké konference věnované globálnímu oteplování a pořádané začátkem února v britském Exeteru ovšem přišli s výpočty, podle nichž by si dosažení takového cíle vyžádalo snížení emisí skleníkových plynů o třetinu až polovinu. To je zatím nepředstavitelné.
Vždyť Kjótský protokol, který vstoupil v platnost 16. února, požaduje, aby vyspělé země snížily vypouštění skleníkových plynů do období 2008 - 2012 v průměru o 5,2 procenta oproti úrovni z roku 1990. Evropská unie je jím zavázána ke snížení emisí o osm procent.
Americká vláda prezidenta George W. Bushe od tohoto protokolu odstoupila s tím, že změna klimatu není natolik prokázána, aby ospravedlnila škody, jež by utrpěla americká ekonomika odklonem od fosilních paliv.
Další snížení emisí skleníkových plynů je možné jen při oproštění se od ropy a uhlí. Což by znamenalo drastické změny v energetice a také v dopravě, která by se musela stát nezávislá na benzínu a naftě.
Autor/ři: Josef Tuček
www.ihned.cz/tucek 
 
Globální oteplování by mohlo způsobit dobu ledovou
Globální oteplování by mohlo zanedlouho v Severní Americe a západní Evropě způsobit dobu ledovou. Tento paradoxní scénář získává stále větší podporu mezi ekology a klimatology. >>Více>>

A k tématu ještě jeden článek:
Kolik času zbývá do zastavení Golfského proudu?

(12.03.2005)

Dynamika současných klimatických změn nahrává prognózám, které předpovídají brzký kolaps cirkulačního systému mořských proudů. Vědci stále častěji a stále hlasitěji upozorňují na možnost, že velkou část severní polokoule ochromí nová doba ledová. Kolik času nám zbývá? Více >>ZDE>>
 

 A jak tento týden ?

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 16.3.2005 .
Jak vypadají jednotlivé aspekty, které nás budou provázet příští týden ?
 • Slunce
  stojí ve znamení Ryb. Poslední znamení Zvěrokruhu v sobě symbolizuje rozklad sil které oživují tento svět na základní složky - fyzickou, mentální a duchovní. Každá z nich si hledá svoji cestu a svoje působení... Jistě vás proto asi nepřekvapí přemíra často rozporuplných pocitů a činů jak vašich tak vašeho okolí.Tradičně znamení Ryb ovlivňuje osud arabských států.
  Konjunkce Slunce s Venuší. Tato konjunkce zvyšuje přitažlivost druhého pohlaví, pomáhá prosazení uměleckého nadání, zvláště v poezii, dramatickém umění a hudbě. Pomáhá nalezení či posílení milostného ideálu.
  Do úterý trigon Slunce se Saturnem udržuje vitalitu, vytrvalost, metodičnost a v lidech vyvolává sklony k filosofii.
  Sextil Slunce s Marsem nám bude dodávat energii tak potřebnou na konci zimy..
  Do pátku bude působit kvadratura Slunce s Plutem. Aspekt komplikuje sexuální vztahy, lidé mají tendence k sebedestruktivnímu chování, i malé problémy se stávají nepřekonatelnými překážkami. Působní aspektu bude mírněno předešlými aspekty, ale i tak je ostražitost na místě.

   
 • Lilith
  - Černá Luna, která ovlivňuje pudovou sexualitu, se nachází ve znamení Raka. Postavení přeje vychutnávání smyslnosti a představivost transponuje a rozšiřuje erotickou sféru.
   
 • Merkur
  stojí ve znamení Skopce.  Vzhledem k jeho poškození které bude trvat celý týden bude zanášet do našich životů nestabilitu, nepředvídatelné chování naše i okolí, nestálost v myšlení. Hrozí nebezpečí úrazů a pozor by si měli dávat kardiaci.
  Opozice Merkuru s Plutem přináší chybný úsudek, proměny, náladovost, nediskrétnost. Takže pozor na pomluvy a intriky!
 • Venuše
  stojí ve znamení Ryb. Planeta je v tomto znamení dobře umístěna. Láska se snoubí s milosrdenstvím. V tomto znamení Venuše umožňuje snadněji nalézt životní lásku. Jinak planeta přeje hudbě, soucitu a projevům dobré vůle mezi lidmi. Přeje rozvíjení vztahů u kterých pár dělí i velká vzdálenost. Venuše v Rybách velmi často umožňuje intuitivně správné řešení zapeklitých situací.
  Bohužel od čtvrtka bude planeta poškozena. V Rybách toto poškození není nijak výrazné ale i tak bude druhá polovina týdne nevhodná k uzavírání smluv, vytváření znaleckých posudků a podobně.
  Do čtvrtka bude působit trigon Venuše se Saturnem. Aspekt přeje dlouhodobým vztahům, neměnné oddané lásce prověřené časem.
  Od středy začne působit kvadratura Venuše s Plutem. Aspekt sice není v Rybách až tak zhoubný ale i tak bude destabilizovat citový život a sex. Nicméně přeje alespoň S-M zaměřeným párům.
   
 • Mars
  stojí ve znamení Kozoroha.Planeta je v tomto znamení vždy dobře umístěna. Zvyšuje vytrvalost, výkonnost, ctižádost. Lidé ale bývají pod jeho vlivem dosti nesmiřitelní pokud jim něco stojí v cestě.
  Do úterý působí opozice Marsu se Saturnem sice v Kozorohu nepůsobí až tak silně nicméně i tak bychom měli býti ostražití. Aspekt rozvíjí v lidech krutost, chlad a násilí. Pozor na zlomeniny. A pozor bychom si měli dát i na zimní rozmary počasí. Zajímavé je že meteorology věštěné oteplení se kryje s koncem tohoto aspektu...
   
 • Jupiter
  je retrográdní a stojí ve znamení Vah. Jupiter v tomto znamení vnáší vše co je společné či společenské do individuálních osudů. Lidé se více otvírají a zajímají se o veřejné dění. Jupiter přeje rozkrývání širokých souvislostí v událostech kolem nás. Za zmínku stojí fakt že Váhy jsou tradičně spojovány s Čínou a tak lze očekávat že pod vlivem Jupitera dojde k většímu otevření Číny světu a růstu jejího vlivu na svět.
  Trigon Jupitera s Neptunem rozvíjet duchovnost, plodnost a okultní síly. Zajímavé je že aspekt je často vykládán jako návrat vůdce.
   
 • Saturn
  je retrográdní a stojí ve znamení Raka. Planeta je v tomto znamení poškozena a narušena. Symbolicky to lze označit tak jako když se kámen, symbol pevnosti a jistoty ztrácí v moři. Celkově postavení planety může znamenat problémy s přírodou, přírodní katastrofu ve které hraje roli voda nebo moře. Saturn nás vybízí abychom se více zabývali minulostí, historií. 
   
 • Uran
  stojí ve znamení Ryb. Planeta působí v tomto znamení působí jen slabě. Přeje především tvůrčí činnosti v oblasti skrytých věcí - v esoterice, okultismu a podobně. Planeta může způsobovat utrpení v souvislosti s otřesením zdánlivě neotřesitelných "jistot".
   
 • Neptun
  je stojí ve znamení Vodnáře - přeje ideálům a idealistům. 
   
 • Pluto
  stále ve znamení Střelce. Planeta přeje nové mystice, objevování skrytých věcí a ideálů.

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude nejsilněji působit Mars a Venuše.

Mějte se hezky...

Hade, 13.3.2005