Nahoru ]Fotečka z podzimní večerní procházky Prahou...
Vítám vás v novém týdnu.

"Pete ovšem jako správný kocour raději chodí ven a nikdy se nevzdal přesvědčení, že stačí vyzkoušet všechny dveře a jedny z nich určitě musí být dveře do léta. Myslím si, že má nejspíš pravdu."
 
Henlein - Dveře do léta 


Náhodná ukázka od Polly pro tento týden...


Další Stonehenge objeveno v Rusku?

Jennifer Viegas, Discovery News, 17. listopad, 2004
Podle zpráv ruských agentur Pravda a Novosti oznámili ruští archeologové nález zbytků 4 tis. let staré stavby, kterou přirovnávají k anglickému Stonehenge.
Pokud se srovnání ukáže jako pravdivé, naznačoval by nález, že jak obyvatelé pravěké Evropy, tak ruská populace vyznávali podobnou pohanskou víru, která spojovala nebeské cykly s životem lidí a zvířat. Jelikož na ruském nalezišti v rjazaňské oblasti byly objeveny také posvátné objekty a symboly, mohlo by jejich vysvětlení vrhnout světlo i na pohanské obřady, které se konaly ve Stonehenge. Stejně jako salisburská pláň ve Wiltshire v Anglii zřejmě měla zvláštní význam pro ttvůrce megalitů, totéž může platit o Rjazani v případě stavitelů ruských. Lokalita se nachází nad soutokem dvou řek, Oky a Proni. Jde o křižovatku cest mnohých starověkých kultur. 
Ilja Ahmedov, hlavní archeolog rjazaňských vykopávek a pracovník oddělení archeologických památek Státního historického muzea Ruska, popsal v rozhovoru pro Novosti pozůstatky uvedené stavby. Řekl, že jeho tým našel otvory v zemi, které naznačují, že šlo o objekt tvořený kruhem o průměru 23 stop (cca 8m), sestávajícím z 1,6 stopy (cca 0,5m) silných dřevěných sloupů umístěných rovnoměrně od sebe. Uvnitř kruhu je velká pravoúhlá prohlubeň, naznačující, že čtyři kůly kdysi stály i na tomto místě. Archeologové jsou přesvědčeni, že středová konstrukce zřejmě umožňovala výborný výhled. "Dva páry sloupů uvniř kruhu (v pravoúhlém prostoru) vytvářely bránu," řek Ahmedov Pravdě. "Pokud stál pozorovatel ve středu kruhu, mohl skrze bránu pozorovat západ slunce. Další sloup mimo kruh ukazuje k místu východu slunce. Výzkumíci našli ve středové prohlubni malou keramickou nádobku. Je ozdobena klikatou čárou, která podle Achmedova připomíná sluneční paprsky, a vlnovkou, která podle něj symbolizuje vodu. Vedle nádobky byla nalezena bronzová sova ve schránce z březové kůry a "oltář ze zvířecích kostí", jak ohlásila ruská vědecká agentura Informnauka. Mimo kruh archeologové vykopali dvě další nádoby bez dekorace. Výzkumný tým tvrdí, že tyto dva objekty vyrobili obyvatelé lesa, kteří původně přišli z Iránu. Žili údajně v rjazaňské oblasti v době bronzové před 4 tis. lety. Za hranicí kruhu byly nalezeny také úlomky lidských kostí a zubů. Ahmedov a jeho kolegové se domnívají, že mohly patřit náčelníkovi kmene, který byl posmrtně oslavován. Pohřební mohyly se přitom nacházejí i poblíž Stonehenge. Ahmedov vysvětlil, že sluneční a měsíční kulty se vztahovaly ke kultu plodnosti a k mytologické spojitosti mezi životem a smrtí. Tvar kruhu měl mít magické vlastnosti, neb nemá začátek ani konec, a byl tak považován za symbol věčnosti. "Můžeme učinit paralelu se Stonehenge, který je našemu monumentu blízký dobou vzniku a tím, že byl původně také jen ze dřevěných sloupů," řekl Ahmedov Pravdě. "Nicméně mezi národy, které vztyčily Stonehenge a rjazaňskou observatoř, pravděpodobně nebylo žádné pokrevní pouto. U Rjazaně je jasně vidět vliv cizí populace (iránští obyvatelé lesů) z jihovýchodu eurasijské stepi. Mike Pitt, autor knihy "Hengeworld" a vydavatel magazínu Britská archeologie, řekl Discovery News, že pochybuje o přímém vlivu Stonehenge na ruský monument. "Neexistují žádné známé spojitosti mezi Ruskem a Británií v době vzniku Stonehenge, takže pokud byla shledána mezi oběma místy určitá podobnost, musí jít pouze o shodu okolností," říká Pitt. Dodává také: "Stonehenge je jedinečný, ale je v něm možné vidět předchůdce a inspiraci dřevěných konstrukcí, které jsou nyní v Británii poměrně četné, a to nejen okolí Stonehenge, ale zatím nikde jinde, dokonce ani za kanálem La Manche ve Francii." Ahmedov se svým týmem plánuje vykopávky na rjazaňské lokalitě opět v létě, kdy věří, že bude moci prozkoumat další řadu otvorů, kterou zaznamenali cca 11m od kruhové stavby.

Překlad: Agrimonrix
Podle: http://dsc.discovery.com/news/briefs/20041115/stonehenge.html 


Převzato: www.idnes.cz

Tajemstvím pyramidy jsou krvavé rituály
04.12.2004 13:20 - Hrobku plnou bezhlavých lidských pozůstatků objevili archeologové v útrobách Měsíční pyramidy v Mexiku. Přes dva tisíce let stará Měsíční pyramida, která se nachází v troskách města Teotihuacan na jihovýchodě země, patří k jednomu z turistických magnetů Mexika.

Teotihuacan byl prvním velkým městem na americkém kontinentě. V dobách své největší slávy byl metropolí aztécké říše a žilo v něm přes 120 000 obyvatel. Jeho centrem byla dvoukilometrová Ulice mrtvých, kterou lemovaly budovy místních elit. Právě na jejím konci se nachází 46 metrů vysoká Měsíční pyramida.

Archeologové objevili také bezhlavé pozůstatky orlů, psů a dalších zvířat. „Těžko uvěřit, že se rituál skládal z jasných symbolických aktů, takhle to spíše vypadá na hrůzostrašné krveprolití s obětováním lidí a zvířat," říká Saburo Sugiyuma, vedoucí týmu archeologů.

„Ať už byli lidé a zvířata obětováni zde na místě nebo někde nedaleko, tento rituál musel být jedním z nejstrašnějších činů, které byly ve Střední Americe archeologicky zdokumentovány," dodává.

Z dvanácti nalezených těl byla deseti sťata hlava. Lidské ostatky byly spíše hozeny do hrobky, než rituálně uloženy. Dvě zbývající těla byla bohatě zdobena korály a náhrdelníky z imitace lidských čelistí.

Archeologové zkoumají trosky města více než 200 let, přesto o jeho vzniku dosud nemají mnoho informací. Podle archeologa Sugiyuamy téměř kompletní zkoumání ukazuje, že Měsíční pyramida byla pro stavitele důležitým místem demonstrace státní moci prostřednictvím různých obřadů a obětování. Město zpustlo někdy kolem roku 700 našeho letopočtu, kdy ho zřejmě dobyli nájezdníci.

Trosky města Teotihuacan jsou národní památkou. Počátkem roku zde obyvatelé protestovali proti stavbě obchodu amerického řetězce Wal Mart, který měl vyrůst necelý kilometr od těchto historických pamětihodností. Nicméně nedávno byl obchod podle plánu otevřen a setkal se s obrovským zájmem nakupujících.

MF DNES , Reuters, vok

 
Převzato: www.lidovky.cz

Ptakopysk opět překvapil vědce


Genetici zjistili, že u ptakopysků rozhoduje o pohlaví pětkrát víc chromozomů než u ostatních savců


Narodí se holka, nebo kluk? U savců o tom rozhodují dva chromozomy. Ale nikoliv u všech. Vědci nedávno odhalili pozoruhodný systém, který určuje, jaký potomek se vyklube z vejce australského ptakopyska.

Ptakopysk podivný si své české přízvisko bezesporu zaslouží. Tento pozoruhodný savec je potomkem tvorů, kteří obývali Zemi už před 210 miliony roků spolu s dinosaury. Některé rysy dávných plazích předků si uchoval dodnes.
Je to živočich natolik bizardní, že první zprávy, jež o něm dorazily z Austrálie do Evropy roku 1797, považovali slovutní učenci za mysliveckou latinu. Skeptiky nepřesvědčily ani první konzervované exempláře, které dovezly britské lodi ze zámořské kolonie o rok později.
Prohlásili je za podvrh. Dnes už o existenci ptakopyska nikdo nepochybuje. Spolu se třemi druhy ježur je řazen mezi tzv. ptakořitné savce. Jako jejich zástupce se dostal i mezi tucet savců, jejichž DNA genetici usilovně "čtou".

Prapodivný tvor

Dědičná informace ptakopyska ale připravila přírodovědcům šokující odhalení ještě dávno předtím, než složité genetické aparatury "dolouskají" poslední písmena genetického kódu. Genetické určení pohlaví u ptakopyska zajišťuje systém, na který bychom v souladu s označováním velikosti oděvů mohli s klidným svědomím našít visačku XXXXXL.
Drtivá většina savců včetně člověka vystačí při určení pohlaví s dvěma pohlavními chromozomy X a Y. Ptakopysk má takových dvojic pohlavních chromozomů celkem pět. A jako by to nestačilo, má tento savec na jednom z nich i gen, kterým si určují pohlaví ptáci.
Dědičná informace živočichů je rozdělena do "porcí" zvaných chromozomy. Dvojici tzv. pohlavních chromozomů připadá úkol určit pohlaví. U savců předurčuje samici k jejímu pohlaví přítomnost dvou samičích pohlavních chromozomů X. Samčí pohlaví určuje přítomnost jednoho samičího pohlavního chromozomu X a jednoho samčího pohlavního chromozomu Y.
Do pohlavních buněk - vajíček samic a spermií samců - ukládají savci jen polovinu své dědičné informace. Vajíčko či spermie tak nese po jednom ze všech chromozomů včetně pohlavních. U samice je dělení chromozomů celkem jednoduché. Je vybavena párem chromozomů X, a vytváří proto jen vajíčka s pohlavním chromozomem X. Situace samců je poněkud komplikovanější. Samec vybavený pohlavními chromozomy X a Y produkuje ve varlatech dva typy spermií - jedny nesou jen samčí chromozom Y, druhé naopak jen samičí chromozom X.
Mládě dědí jednu polovinu chromozomů od otce a druhou od matky. Od každého dostává také po jednom pohlavním chromozomu. Matka mu může s vajíčkem předat jen samičí chromozom X. Pohlaví potomka proto závisí na tom, jakou spermií bylo toto vajíčko oplozeno. Pokud do vajíčka pronikla spermie nesoucí chromozom X, získává potomek po jednom chromozomu X od otce i matky a vyvine se z něj samice. Pokud vajíčko oplodní spermie se samčím chromozomem Y, pak má potomek pohlavní chromozomy v konfiguraci XY a bude z něj samec.
Obecně se dá říci, že vývoj savců je naprogramován na samičí pohlaví. Výhybku k vývoji v samce přehodí jen přítomnost chromozomu Y s genem označovaným jako SRY. Gen SRY má na starosti tvorbu varlat, a tím následně i vývoj dalších typických samčích znaků.
U ptáků je pohlaví určeno opačně. Samec má dva stejné pohlavní chromozomy Z, samice je vybavena jedním chromozomem Z a jedním "samičím" chromozomem W, na kterém sehrává klíčovou roli v určení pohlaví gen označovaný jako DMRT1.

Pětkrát určené pohlaví

Ptakopysk má dědičnou informaci rozdělenou do 26 chromozomů, ale vědci se nemohli dlouho shodnout, které z nich určují pohlaví. Není divu, že pátrání po páru pohlavních chromozomů vycházela naprázdno. Australští biologové Jennifer Gravesová a Frank Grützer z Australian National University v Canbeře zjistili, že ptakopysk má hned pět párů pohlavních chromozomů.
Samice nesou v buňkách pohlavní chromozomy v konfiguraci XXXXXXXXXX. Vývoj samce zajišťuje konfigurace pohlavních chromozomů XYXYXYXYXY. Každý z pětice X či Y chromozomů je jiný a nese odlišné geny. Ptakopysk tak zcela zastínil jihoamerické vřešťany, kteří byli považování díky dvěma párům pohlavních chromozomů za evoluční raritu.
Vlastnictví tak početné sady pohlavních chromozomů v sobě skrývá úskalí v podobě zmatků při dělení pohlavních chromozomů do pohlavních buněk. Samci všech savců podělí vznikající spermie o dvojici pohlavních chromozomů Xa Y. Ptakopysk však musí rozdělit pět dvojic a přitom nesmí dovolit, aby se ve spermiích chromozomy X a Y pomíchaly. Spermie musí nést jen dvě konfigurace pohlavních chromozomů - XXXXX nebo YYYYY.
"Smíšené" spermie, například s kombinacemi pohlavních chromozomů XXYYY, YXYXY nebo YYYXX, by nedaly vzniknout životaschopným potomkům. Jenny Gravesová přišla spolu s Frankem Grützerem na kloub i téhle záhadě. Než se začnou chromozomy dělit do pohlavních buněk, vytvoří X chromozomy a Y chromozomy řetěz a putují do nově vznikající pohlavní buňky vždycky společně.
Ani tím však výčet genetických rarit v určení pohlaví ptakopysků nekončí. Poslední z pěti X chromozomů označovaný jako X5 nese gen DMRT1, který určuje pohlaví ptáků. Jeho úloha při určení pohlaví ptakopyska není jasná. Stejně tak zůstávají záhadou i důvody vzniku tohoto velmi komplikovaného systému určení pohlaví u ptakopyska.

Lidové noviny, 04. 12. 2004, Jaroslav Petr; BIOLOG
Převzato: www.osel.cz

Psychotické symptomy jsou s marihuanou častější
Studie provedená na 2 437 osobách dokládá, že kouření marihuany je u těch, kdož mají genetickou predispozici k psychotickým stavům, rizikové. Kouření konopí má na svědomí 8% všech vážných případů psychóz.


Psychotická onemocnění jsou považována za největší celospolečenské břemeno. Duševní choroby náleží podle údajů Světové zdravotnické organizace mezi nejčastější příčiny neschopnosti. Mezi prvními deseti příčinami ve světovém měřítku, jich je pět z oblasti psychiatrie - deprese, bipolární porucha, závislost na alkoholu, schizofrenie a obsedantně kompulzivní (nutkavá) porucha. Tato onemocnění postihují obyvatelstvo v produktivním věku, vedou k dlouhodobým pracovním neschopnostem, a mají negativní dopad na rodiny, jsou zdrojem negativních sociálních jevů a sebevražed.
V poslední době jsme na stránkách Osla byli svědky střídání článků svědčících o škodlivosti i prospěšnosti látek obsažených v konopí. Jednou měli navrch vyznavači, podruhé zase oponenti kouření marihuany.
Nyní zveřejněná studie, kterou kolektiv nizozemských autorů publikoval v British Medical Journal, je argumentem na straně odpůrců kouření. Z této studie totiž vyplynulo, že používání marihuany u adolescentů a u mladých dospělých, může být příčinou psychotických poruch, které se projeví až v pozdějším věku. Riziko vzniku těchto symptomů sice není velké, ale podstatně se zvyšuje u osob, které mají k psychotickým stavům určité predispozice.


Psychické poruchy různého stupně se v průběhu života vyvinou téměř u třetiny osob. I když celá řada dříve provedených studií vztah užívání marihuany a psychotických problémů indikovala, vynesení jednoznačného verdiktu se jevilo jako komplikované. Obtížným se jevilo určit, zda užívání marihuany samo spouští psychotické problémy - jako například slyšení hlasů a paranoiu, a nebo zda jsou mentální problémy těchto osob důsledkem toho, že je mezi nimi více „samoléčitelů" , kteří si užívání marihuany ordinují.
Přijít této věci na kloub se snažil kolektiv vedený Jimem van Os z Maastrichtské univerzity. Tento tým výzkumníků sledovali 2437 osob ve věku 14 - 24 let. Zjistil, že během čtyř let se u 21% vyznavačů marihuany psychotické problémy vyskytly. Zatímco u osob, které marihuanu neužívaly, se tyto problémy vyskytly jen v 15%. Studie odhalila ještě jednu souvislost - čím větší dávku marihuany osoba konzumuje, tím větší je u ní pravděpodobnost, že se u ní vyvinou psychotické stavy.


Vliv rodinné predispozice
Největší riziko vývinu psychotických stavů mají podle výzkumníků ti, u nichž se v příbuzenstvu takové stavy již vyskytly. Osob s genetickou predispozicí, byla ve sledovaném souboru, přibližně jedna desetina. U nich (tedz těch co spadaly do zmíněné desetiny z celku), se u kuřáků marihuany vyvinul psychotický symptom u více než poloviny z nich (51%). U nekuřáků z této skupiny to bylo jen asi u čtvrtiny.
Nutno podotknout, že definice psychózy, používaná v této studii, je velmi široká a zahrnuje i občasné symptomy, které nevyžadovaly hospitalizaci. Podle van Ose jsou výsledky studie zcela jednoznačné: „Pokud máte sami psychické problémy, nebo máte v rodině někoho s narušenou psychikou, je pro vás kouření marihuany rizikové."
Shodně v tomto směru smýšlí například i Martin Barnes, šéf exekutivy dohledu nad léčivy ve Velké Británii. Podle něj si kuřáci marihuany zadělávají na psychické problémy a ten, kdo začne s kouřením brzo, má výhled na špatné konce mnohem větší. Jiný z profesionálů - Robin Murray z londýnského Psychiatrického ústavu, toto riziko dokonce vyčíslil. Kouření marihuany má podle něj na svědomí 8% všech vážných případů psychóz.

Prameny: British Medical Journal, New Scientist

Autor: Josef Pazdera

 A jak tento týden ?

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 8.12.2004 .
Jak vypadají jednotlivé aspekty, které nás budou provázet příští týden ?
 • Slunce
  stojí ve znamení Střelce. V tomto znamení jsou lidé ovládání ideály, které potřebují pro podepření vůle a cestu vpřed. Postavení je příznivé pro společenské styky, akce, přeje filosofii, cestování.
  Konjunkce Slunce s Plutem směřuje lidskou vůli k destrukci a následné rekonstrukci. Lidé jsou ovládáni pudy, sexualitou, temnem a tajemnem. Citům vzniklým pod tímto aspektem dává do vínku neúprosnou osudovost. Cesta do vlastního nitra a podvědomí bývá často provázena úzkostí.
  Konjunkce Slunce s Merkurem bude pomáhat prosazení inteligence.
  Do středy
  bude působit sextil Slunce s Jupiterem. Aspekt korunuje činnost úspěchem. Aspekt dodává vitalitu a soudnost, přeje dlouhodobým milostným vztahům.
  Do úterý bude bude také působit sextil Slunce s Neptunem. Aspekt dává silnou představivost, lidé se nechávají unášet nějakým ideálem. Aspekt zvyšuje uměleckou inspiraci, zvláště v hudbě.
  Má pozitivní vliv i na vztah k okultním disciplínám.
   
 • Lilith
  - Černá Luna, která ovlivňuje pudovou sexualitu, se nachází ve znamení Raka. Postavení přeje vychutnávání smyslnosti a představivost transponuje a rozšiřuje erotickou sféru.
   
 • Merkur
  je retrográdní a stojí ve znamení Střelce. V tomto znamení planeta umožňuje upřít myšlenky a vůli k jednomu cíli. Přeje studiu cizích jazyků, studiu filosofie, práv medicíny. Rozvíjí náboženské sklony a přeje autorům dobrodružných knih a cestopisů. Díky retrográdnosti bude ale myšlení poněkud zpomalovat.
  Konjunkce Merkuru s Plutem bude způsobovat že budeme své okolí posuzovat ze sexuálního hlediska. Aspekt také umožňuje zkoumání v jakékoliv oblasti a umožňuje lépe pochopit i vlastní podvědomí.
   
 • Venuše
  stojí ve znamení Štíra. V tomto znamení je planeta vždy poškozena. City jsou buď redukovány jen na sex, nebo sexualita naopak sublimuje do tvořivosti. V každém případě postavení citům škodí, vnáší do nich stíny smutku a pocity marnosti. 
  Konjunkce Venuše s Marsem bude zvyšovat erotické cítění.
  Od soboty začne působit trigon Venuše se Saturnem. Aspekt přeje dlouhodobým vztahům, neměnné oddané lásce prověřené časem.
   
 • Mars
  stojí ve znamení Štíra. Planeta v tomto znamení symbolizuje mýtus Lucifera, vzpírajícího se světlu. Planeta přeje vzpouře, neúprosným a tajným činnostem. Lidé rádi mění děje, situace, vžité zvyklosti, energii investují do změn. Planeta v tomto znamení přeje S-M vztahům.
   
 • Jupiter
  stojí ve znamení Vah. Jupiter v tomto znamení vnáší vše co je společné či společenské do individuálních osudů. Lidé se více otvírají a zajímají se o veřejné dění. Jupiter přeje rozkrývání širokých souvislostí v událostech kolem nás. Za zmínku stojí fakt že Váhy jsou tradičně spojovány s Čínou a tak lze očekávat že pod vlivem Jupitera dojde k většímu otevření Číny světu a růstu jejího vlivu na svět.
  Trigon Jupitera s Neptunem rozvíjí duchovnost, plodnost a okultní síly. Zajímavé je že aspekt je často vykládán jako návrat vůdce.
   
 • Saturn
  je retrográdní a stojí ve znamení Raka. Planeta je v tomto znamení poškozena a narušena. Symbolicky to lze označit tak jako když se kámen, symbol pevnosti a jistoty ztrácí v moři. Celkově postavení planety může znamenat problémy s přírodou, přírodní katastrofu ve které hraje roli voda nebo moře. Saturn nás vybízí abychom se více zabývali minulostí, historií. 
   
 • Uran
  stojí ve znamení Ryb. Planeta působí v tomto znamení působí jen slabě. Přeje především tvůrčí činnosti v oblasti skrytých věcí - v esoterice, okultismu a podobně. Planeta může způsobovat utrpení v souvislosti s otřesením zdánlivě neotřesitelných "jistot".
   
 • Neptun
  je stojí ve znamení Vodnáře - přeje ideálům a idealistům. 
   
 • Pluto
  stále ve znamení Střelce. Planeta přeje nové mystice, objevování skrytých věcí a ideálů.

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude nejsilněji bude působit Mars a Jupiter.

Mějte se hezky...

Hade, 5.12.2004