Nahoru ]

 

Vítám vás v novém týdnu. Vítá vás v něm fotografie ze ze starého ramene Labe.

Svět je skutečně velice veselé místo.
V Beslanu zemřelo až 500 lidí
Hurikán Frances dorazil v plné síle na Floridu
Japonsko zasáhla série zemětřesení, hrozí tsunami

A protože tak nějak nevím čím tuto aktualizaci uvodit a nebýt ještě více tragický tak jsem prostě zvolil poněkud rozsáhlejší náhodnou ukázku... Nehledejte v ní příliš hluboké moudro, neb sám nevím co jsem jí vlastně chtěl říct. Ale bude nejspíš o nedorozuměních a zapletencích komunikace:-).
 

"Když už padnout tak do propasti, a ne do příkopu s pomyjemi."

Jurij Markovič Nagibin

Náhodná ukázka od Polly pro tento týden...

A tu se zvedli ti dva mladíci a zeptali se nás, jestli jsme někdy slyšeli profesora Slossenna Boschena (který prý právě přišel a je dole v jídelně) zpívat jeho slavný německý kuplet.
Pokud jsme se mohli upamatovat, neslyšel ho nikdo z nás.
Mladíci řekli, že je to nejlegračnější kuplet, jaký kdo kdy složil, a jestli prý chceme, požádají pana Slossenna Boschena, s kterým se výborně znají, aby nám ho zazpíval. Je prý tak legrační, že když ho pan Slossenn Boschen jednou zpíval německému císaři, museli ho (německého císaře totiž) odnést na lože.
A nikdo prý ten kuplet neumí zazpívat tak jako pan Slossenn Boschen; během celé té produkce zachovává tak hlubokou vážnost, až by se mohlo zdát, že zpívá něco tragického, ale tím větší je to ovšem legrace; ani přednesem ani chováním prý nikdy nenaznačí, že to, co zpívá, je vlastně veselé - tím by celý efekt pokazil. Právě pro ten jeho nesmírně vážný, skoro až dojemný výraz je ten kuplet tak neodolatelně směšný.
Řekli jsme, že si ho poslechneme s velikou chutí, že se potřebujeme pořádně zasmát, a oni tedy šli dolů pro pana Slossenna Boschena.
Ten zřejmě tu svou píseň zpíval velice rád, protože přišel okamžitě a beze slova usedl k pianu.
„Jé, to se pobavíte! To se nachechtáte!“ říkali tiše ti dva mladíci, když procházeli salónem, a pak zaujali
nenápadné postavení za profesorovými zády.
Pan Slossenn Boschen se doprovázel sám. Předehra zrovna nenapovídala, že půjde o kuplet. Měla melodii spíš zasmušilou, až rozryvnou. Skoro z ní naskakovala husí kůže, ale my jsme si navzájem šeptali, že to je ta německá metoda, a chystali jsme se na velikou zábavu.
Já sám německy neumím. Ve škole jsem se němčině učil, ale do dvou let potom, co jsem vystudoval, jsem z ní všechna slovíčka zapomněl a od té doby je mi mnohem líp. Přesto jsem nechtěl, aby ti lidé tam tu moji nevědomost vytušili; a připadl jsem na nápad, který se mi zdál znamenitý. Nespouštěl jsem pohled z těch dvou studentů a dělal jsem všechno po nich. Když se pochechtávali, pochechtával jsem se taky; když smíchy řvali, řval jsem smíchy i já; a kromě toho jsem se ještě tu a tam polohlasně zasmál sám od sebe, jako kdybych byl postřehl drobnou perličku humoru, která ostatním unikla. To jsem pokládal za obzvlášť vychytralé.
Ale jak píseň pokračovala, stále jsem zjišťoval, že i spousta jiných lidí upírá oči na ty dva mládence zrovna tak jako já. I tihle lidé se pochechtávali, když se pochechtávali oba studenti, a řvali smíchy, když řvali smíchy oba studenti; a poněvadž oba studenti se při tom kupletu pochechtávali, řvali smích a vybuchovali v hlasitý řehot v jednom kuse, šlo všechno hladce jako po másle.
Přesto však ten německý profesor nevypadal spokojeně. Zprvu, když jsme se smát teprve začínali, vyjadřoval výraz jeho tváře nesmírný údiv, jako kdyby smích bylo to poslední, co očekával jako uznání. To nám připadalo velice směšné; a říkali jsme, že už jeho vážné chování tvoří polovinu celé té švandy. Kdyby jen sebeméně naznačil, že dobře ví, jakou hraje komedii, všechno by to hned pokazil. A když jsme se pak smáli víc a víc, údiv v jeho obličeji vystřídalo pobouření a rozhořčení a zlostně se na nás na všechny mračil (jenom na ty dva mladíky ne, jelikož ti stáli hned za ním, a nemohl je tedy vidět). To už nás rozchechtávalo tak, že jsme se svíjeli v křečích.
Říkali jsme, že to bude naše smrt, tenhleten kuplet. Už sama ta slova, říkali jsme, stačí, aby se člověk válel po zemi, ale když je ještě navíc provází ta jeho markýrovaná vážnost - ne, to už se prostě nedá vydržet!
Při posledních verších se nadobro překonal. Škaredil se na nás s tak soustředěnou zuřivostí, že by nás byl velice znervóznil, kdyby se nám už napřed nebylo dostalo upozornění, že takhle se v Německu zpívají kuplety. A do té pochmurné hudby vložil tak kvílivý tón agónie, že nevědět, že je to písnička veselá, byli bychom se snad rozplakali.
Dozpíval za burácejícího chechotu. Volali jsme, že to byla ta největší legrace, jakou jsme v životě slyšeli. Divili jsme se, jak se po něčem takovémhle pořád ještě může ve světě udržovat názor, že Němci nemají žádný smysl pro humor. A ptali jsme se profesora, proč ten kuplet nepřeložil do angličtiny, aby mu rozuměli i lidé nevzdělaní a mohli si poslechnout, jak pořádný kuplet má vlastně vypadat.
Tu se pan Slossenn Boschen zvedl a začal příšerně řádit. Nadával nám německy (řekl bych, že pro tento účel je to jazyk neobyčejně zdatný), poskakoval, zatínal pěsti a tupil nás vší angličtinou, kterou uměl. Křičel, že takto ho v životě nikdo neurazil.
Vyšlo najevo, že to, co zpíval, nebyl vůbec žádný kuplet. Bylo to o jedné dívčině, která žila v Harcu a obětovala vlastní život, aby spasila duši svého milého; ten taky umřel a setkal se s ní v oblacích; ale potom, v poslední sloce, dal té její duši kvinde a upláchnul jí s jinou duší - podrobnosti si už přesně nepamatuji, vím jenom, že to bylo něco hrozně smutného. Pan Boschen pravil, že když to jednou zpíval německému císaři, tak vzlykal (německý císař totiž) jako malé děcko. A dodal (pan Boschen totiž), že ta píseň je všeobecně uznávána za jednu nejtragičtějších a nejdojemnějších písní v německé řeči.
Byli jsme v trapné situaci - v moc trapné. Co jsme měli říkat? Rozhlíželi jsme se po těch dvou mládencích, co to celé nastrojili, ti se ale hned, jak ta píseň skončila, nenápadně vytratili z domu.
Takhle ten večírek skončil. V životě jsem už nezažil společnost, která by se rozcházela v takové tichosti a tak naprosto bez ceremonií. Ani jsme jeden druhému neřekli dobrou noc. Dolů jsme odcházeli po jednom, našlapovali jsme co nejměkčeji a drželi jsme se ve stínu. Sluhy jsme žádali o klobouky a pláště úplně šeptem, domovní dveře jsme si otevřeli každý sám, jak jsme vyklouzli na ulici, honem jsme se hnali za roh a dělali jsme, co jsme mohli, abychom se jeden druhému vyhnuli.
Od té doby se nijak zvlášť nezajímám o německé písně.

J.K. Jerome - Tři muži ve člunu


Náhodná ukázka od mojí maličkosti pro tento týden...

Kamenné koule v Kostarice jsou asi známé většině lidí ale kamenné koule v České republice? Pokud se chcete dozvědět více koukněte na následující odkaz:
http://www.mwm.cz/clanek1.php?id=1230&pjmeno=&kredit=&p1=
Převzato: www.ihned.cz

Tisíciletý peruánský pivovar

Příslušníci peruánského kmene Wari si bohatě dopřávali alkoholu, zjistili američtí archeologové. V Andách, u města Cerro Baúl v jižním Peru, ve výšce 2400 metrů nad mořem, objevili pozůstatky pivovaru, který byl postaven v letech 600 až 1000, tedy asi čtyři století před největším rozmachem říše Inků. Archeologové z Fieldova muzea v Chicagu zde našli zbytky dvaceti sudů, z nichž každý měl obsah až šedesáti litrů, i ohniště, na němž se pivo vařilo. Uvážíme-li, jak dlouho může tento nápoj vydržet, než se zkazí, je zřejmé, že místní lidé museli pořádat vydatné alkoholické dýchánky alespoň jednou týdně. Další nálezy ukazují, že tamní pivo by českým pivařům zřejmě nešlo pod nos - vařilo se z obilných zrn, lesních plodů s kořeněnou příchutí a z plodů pepřovníku.
 

 A jak tento týden ?

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 8.9.2004 .
Jak vypadají jednotlivé aspekty, které nás budou provázet příští týden ?
 • Slunce
  stojí ve znamení Panny. V tomto znamení je sluneční oheň a žár zklidněn a rozumně vyvážen analytickou inteligencí Merkura, vládce znamení. V tomto znamení v lidech Slunce rozvíjí soudnost, bystrost. Slunce přeje povoláním souvisejícím se zdravím,medicínou, letectvím.
  City jsou v pod vlivem tohoto znamení poněkud chladně analyzovány a v lidech se může projevovat nedostatek vášně.
  Konjunkce Slunce s Marsem spojuje vůli s činností dává energii a schopnost zvládat i hůře řešitelné děje a situace.
  Konjunkce Slunce a Jupitera dává sílu k dosažení nějakého ideálu. Aspekt podporuje optimistické myšlení a soudnost.
  Od středy bude působení Slunce zhoršovat kvadratura Slunce s Plutem. Aspekt komplikuje sexuální vztahy, lidé mají tendence k sebedestruktivnímu chování, i malé problémy se stávají nepřekonatelnými překážkami. Působní aspektu bude mírněno předešlými aspekty, ale i tak je ostražitost na místě.
 • Lilith
  - Černá Luna, která ovlivňuje pudovou sexualitu, se nachází ve znamení Raka. Postavení přeje vychutnávání smyslnosti a představivost transponuje a rozšiřuje erotickou sféru.
   
 • Merkur
  stojí do čtvrtka ve znamení Lva. V tomto znamení planeta zlepšuje organizační schopnosti a rozvíjí intelekt. Může ale svádět k poněkud okázalému předvádění a využívání rozumových schopností. Postavení přeje literatuře a u nadaných jedinců zlepšuje jasnovidné schopnosti.
  Od pátku již bude planeta stát ve znamení Panny. V tomto znamení je planeta v plné síle. Přeje lékařství, v lidech rozvíjí tendence a sebeanalýze. Inteligence je spíše materialistická a opatrná.
  Od čtvrtka bude ale planeta poškozena opozicí s Uranem. Dejte si pozor na aby jste nebyli přespříliš sobečtí.
  Opozice Merkuru s Uranem způsobuje nevyváženost v ideálech ostrý jazyk a nervovou labilitu. Vyvolává mezigenerační problémy. Pozor si dejte i na nehody.
   
 • Venuše
  stojí ve znamení Lva. Vztahy navázané v tomto znamení bývají většinou pevné, postavení rozvíjí sklony k zjemnělosti a touhu po přepychu. Stinnou stránkou bývá že lidé mají pod vlivem planety postavený svůj milostný ideál příliš vysoko a tak není navazování milostných kontaktů právě jednoduché. Planeta přeje uzavírání smluv z oblasti umění.
  Konjunkce Venuše se Saturnem ve Lvu je pro city dosti frustrujícím aspektem. Lásku odsouvá na druhou kolej, zkrátka se ze vztahů jaksi vytrácí. Aspekt přeje pouze párům kde je mezi partnery velký věkový rozdíl.
 • Mars
  stojí ve znamení Panny. V tomto znamení rozvíjí planeta jemnou a živou inteligenci. Přeje průmyslu a lékařským vědám. Zvyšuje strategické schopnosti a efektivitu v jakýchkoliv činnostech.
  Mars v konjunkci s Jupiterem je spíše mužským aspektem. Dává schopnost ovládat události a rozhodnost. Nicméně toto bude silně narušovat následující aspekt.
  Kvadratura Marsu s PLutem v lidech vyvolává fatalitu, narušuje harmonii v erotice a přeje jen a pouze S-M zaměřeným párům.
 • Jupiter
  stojí ve znamení Panny. V tomto znamení je planeta poškozena. Přeje pouze obchodu. Lidé pod vlivem Jupiterova působení mají problémy s pochopením skutečných citů a duchovna. Planeta způsobuje že vše se topí v přízemnostech, konzumním způsobu života. Roste i nebezpečí mezigeneračních konfliktů a střetů s těmi kdo představují opačný pohled na život.

   
 • Saturn
  stojí ve znamení Raka. Planeta je v tomto znamení poškozena a narušena. Symbolicky to lze označit tak jako když se kámen, symbol pevnosti a jistoty ztrácí v moři. Celkově postavení planety může znamenat problémy s přírodou, přírodní katastrofu ve které hraje roli voda nebo moře. Saturn nás vybízí abychom se více zabývali minulostí, historií. 
   
 • Uran
  je retrográdní a stojí ve znamení Ryb. Planeta působí v tomto znamení působí jen slabě. Přeje především tvůrčí činnosti v oblasti skrytých věcí - v esoterice, okultismu a podobně. Planeta může způsobovat utrpení v souvislosti s otřesením zdánlivě neotřesitelných "jistot".
   
 • Neptun
  je retrográdní a stojí ve znamení Vodnáře - přeje ideálům a idealistům. 
   
 • Pluto
  stále ve znamení Střelce a je retrográdní. Planeta přeje nové mystice, objevování skrytých věcí a ideálů. Díky retrográdnosti mohou být ponory do skrytých tajemství až nebezpečné.

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude síla planet vyrovnaná.

Mějte se hezky...

Hade, 5.9.2004