Nahoru ]

Vítám vás v novém týdnu. Možná jste zaregistrovali že v posledních týdnech jsem jaksi nebyl ve formě. Ne že by to nyní bylo lepší, ale...
Původně jsem zamýšlel na tomto místě sepsat litanii na téma svět se zbláznil a všichni okolo s ním,leč jsem narazil na následující citátek po kterém mi připadá nějak zbytečné psát ještě něco dalšího:
"Ničeho nelitovat je počátek vší moudrosti."
Ludwig Börne
Přesto si ale neodpustím ještě citovat svoji kamarádku Sunmoon:"Ať mi ještě někdy někdo řekne že co mě nezabije to mě posílí..., zabiju ho!" Plně se s tímto výrokem ztotožňuji.

"Moje nejhorší zkušenost: Bolest nedělá většinu lidí velkými, ale malými."

Morgenstern

Náhodný citátek od mojí maličkosti pro tento týden...

Stonehenge v Českém ráji

Dvě skalní věže, na kterých stojí hrad Trosky, patrně sloužily Keltům za svatyni a observatoř

Archeologové objevili první keltskou svatyni v Česku.
Pravděpodobně se nacházela mezi dvěma skalisky, na kterých později vznikl hrad Trosky. Blížil se slunovrat a skupinka Keltů, menších zavalitých chlapíků, spěchala. Přes rokle a hustými lesy se prodírali co nejrychleji na planinu poblíž dvou skalních věží. Od středověku na tomto útvaru stojí hrad Trosky. Tehdy, ve druhém století př. n. l., pozorovali Keltové z planiny východ Slunce v den slunovratu. Zářivý kotouč totiž vychází přesně v úžlabí mezi dvěma skalními věžemi.
Silueta vrchu s výraznými sopečnými sopouchy Keltům patrně sloužila jako pradávná astronomická observatoř a pravděpodobně zde probíhaly také kultovní obřady. S trochou nadsázky lze říci, že šlo o jakési Stonehenge v Českém ráji.

Jenom šperky a keramika

Důkazy? "Na úpatí jednoho skaliska, na kterém od středověku stojí věž zvaná Baba, jsme našli množství luxusní malované keramiky, skleněných a jantarových šperků," říká PhDr. Jiří Waldhauser, archeolog Muzea Mladoboleslavska. Přitom nikde v okolí nejsou stopy po osídlení, pohřebišti nebo zemědělské činnosti Keltů. Keramiku a ozdoby mohli při svých obřadech používat keltští kněží - druidové.
Další indicií pro hypotézu, že šlo o svatyni a observatoř, je rozsáhlá planina na dohled od Trosek. Plochu o rozloze 180 hektarů obklopovaly v době Keltů valy a palisáda. Pokud by šlo o útočiště nebo hradiště, zůstaly by zde nejspíše hroty šípů, pozůstatky nástrojů nebo stopy po základech staveb.
Nic takového se na planině ale nenašlo. Jen střepy z keramických nádob a zbytky zetlelého dřeva z palisád. "Předpokládám, že právě odtud v den slunovratu pozorovali Slunce," říká archeolog Jiří Waldhauser a dodává: "To je zatím pracovní hypotéza, samozřejmě je nutné doložit ji podrobným paleoastronomickým výzkumem."
Žádné osídlení ani pohřebiště, ale jen a pouze luxusní keramiku nebo šperky nalezli archeologové přibližně na deseti místech v oblasti Českého ráje. Například pod skálou Sokolka leželo v jednom úzce vymezeném prostoru množství střepů. "Máme archeologické důkazy, že sem předměty dopadaly z nejvyššího místa svislé skalní stěny," říká odborník.
Když člověk vystoupí na temeno skály, spatří jenom mělkou prohlubeň a žlábek směřující po stěně kolmo k úpatí Sokolky. Cokoliv odtud hodíte dolů, spadne na místo, kde ležely střepy z keramiky. Není příliš obtížné představit si na vrcholku skály druida, který provádí obřady a odevzdává keltským bohům obětiny uložené v nádobách.
"Uvažujeme o biologickém rozboru vzorků horniny ze skalní rýhy, zjistíme tak, zda neobsahuje například mikroskopické částečky krve," poznamenává archeolog.

Sluneční kámen

Největší překvapení ale čekalo na odborníky v jeskyni nedaleko hradu Kost v údolí jménem Plakánek. Během vykopávek zde doktor Waldhauser společně se svými kolegy zcela náhodou zpozoroval velmi neobvyklý úkaz.
Ve večerních hodinách, přesně 21. března a 23. září, tedy ve dnech rovnodennosti, pronikají sluneční paprsky vchodem do jeskyně a několik minut osvětlují nejvyšší vrcholek přibližně metr vysokého kamene. V jinou roční dobu k tomuto úkazu nedochází.

Kromě slunečního kamene našli archeologové pod nánosem hlíny úlomky z rozbité mísy. Pozůstatky menší misky objevili v rohu jeskyně, poblíž výklenku ve stěně.
Sloužily druidům ke kultovním obřadům nebo si v nich jenom smáčeli ruce? Nevíme. Jisté je, že z jeskyně míří úzká puklina až na povrch skalního masivu. Tento přirozený komín mohl sloužit k vysílání kouřových signálů, že nastal okamžik rovnodennosti.
Hezká představa. Ale podaří se ji někdy prokázat? Doktor Waldhauser se zabývá studiem keltské civilizace několik desetiletí a ví, že přinést hmatatelný důkaz třeba o rituálech je někdy nemožné. Mnohé podle něho může osvětlit etnologie, věda zabývající se studiem národů a jejich kultur. Svoje by měla říct také religionistika, věda zkoumající podstatu a vznik náboženství.

Český ráj posvátnou krajinou Keltů?

Naprostá absence sídlišť, pohřebišť a zemědělských ploch z období keltské civilizace přivedla doktora Waldhausera k otázce, proč se Keltové v bizarní krajině s pískovcovými skalními městy, úzkými roklemi a vulkanickými kužely vlastně zdržovali.
Jako zdatní řemeslníci ovládající výrobu a zpracování železa, ozdobných emailů, skla a keramiky, zde přece neměli dostatek nerostných surovin. Také půdy vhodné pro zemědělství není nazbyt. Nad územím dnešního Českého ráje tehdy šuměl jenom hluboký les převážně dubů, habrů a borovic.
"Písemné zprávy antických kronikářů uvádějí, že obtížně přístupné a divoké lesy využívali Keltové jako posvátné háje," říká doktor Waldhauser. V tajemném a intimním šeru se odehrávaly soudy, poradní shromáždění kmenové elity a meditace. Lze předpokládat, že Keltové považovali posvátný háj za území patřící nadpřirozeným bytostem. Tedy za místo nedotknutelné a přístupné jenom hrstce zasvěcených osob. Pohřbívat mrtvé nebo zabydlovat takové lokality proto velmi pravděpodobně nebylo přípustné.
Význam posvátných lesů si uvědomovali římští vojevůdci v době válečných operací na keltském území. Proto například Julius César nechal jako akt nadvlády vykácet háj poblíž nynější Marseille. Podobně se zachovaly římské legie na ostrově Anglesey u pobřeží Anglie.
"Antičtí autoři bohužel nemluví o velikosti posvátných hájů, zato se zmiňují o využití jeskyní," říká Waldhauser. Podle starověkých pramenů v nich žili druidové. V podzemí trávili přibližně 20 let a připravovali se na roli šamana, věštce a kmenového rádce.
Český ráj, plný skal a lesů, měl předpoklady stát se posvátnou krajinou Keltů. "Tato hypotéza s mnoha otazníky je námětem pro diskusi," říká doktor Waldhauser. Pokud mu jednou víceoborové výzkumy dají za pravdu, půjde o první kultovní areál Keltů na našem území.

***

Historie Keltů v Čechách

* Keltové jsou první obyvatelé na našem území s konkrétním jménem. Zřejmě zde sídlilo několik kmenů, jedním z nich byl početný jmen Bójů, který dal jméno Čechám - Boiohaemum vlast Bójů.
* za pravlast Keltů je považováno území od východní Francie, přes jihozápadní Německo až po jižní Čechy, kde žili od 5. století př. n. l.
* největší prosperitu u nás zažívali Keltové ve 2. století př. n. l., tehdy žilo v české kotlině přibližně 150 až 200 tisíc obyvatel tohoto etnika
* keltská civilizace zaniká na našem území v rozmezí let 50 až 25 př. n. l., pravděpodobně ustupuje před několikanásobnou přesilou GermánůLidové noviny, 21. 08. 2004, Josef Matyáš; REDAKTOR LN
http://lidovky.centrum.cz/
V Antarktidě objeveny obrovské krátery

DELFT (Nizozemsko) 21. srpna (ČTK) - Pod ledovým krunýřem Antarktidy nizozemští vědci objevili obrovské krátery vyhloubené kosmickými tělesy. Podle jejich mínění na nejjižnější kontinent před pouhými 780.000 lety dopadl asteroid nebo celý roj kosmických těles. Informoval o tom německý časopis Der Spiegel.

Při pátrání po anomáliích skrytých pod věčným ledem Antarktidy vědci z Technické univerzity v nizozemském městě Delft učinili nečekaný objev. Satelitní snímky odhalily oblast o rozloze zhruba 2000 krát 4000 kilometrů, provrtanou několika krátery.

Největší kráter přitom po sobě zanechal díru o průměru 322 kilometrů, oznámil vedoucí vědeckého týmu Frans van der Hoeven. Jámy mohl podle vědců vyhloubit asteroid nebo hejno komet či jejich úlomky.

Katastrofa se údajně projevila na celé zeměkouli. Obrovský žár kosmických úlomků podle vědců roztavil asi jedno procento objemu ledového příkrovu Antarktidy, a hladina moří tak stoupla o 60 centimetrů.

Překvapivá je podle vědců skutečnost, že toto vesmírné krupobití se odehrálo před pouhými 780.000 lety, tedy v době, kdy už na Zemi žili předkové současného člověka. Tehdejší doba ledová ale následky kosmického ostřelování zmírnila, domnívá se van der Hoeven. Velké záplavové vlny prý zbrzdily ledovce v oceánech.
Systémy sebezničení

Kdo chce vládnout, musí umět sloužit, jak se říkávalo již ve středověku. Prostoduché autoritářství v našem světě slaví nebývalé úspěchy. Znavenost denními půtkami, starostmi o přežití fyzické nebo duševní, nás vede k úvaze o dokonalosti bytosti zvané člověk.

Bloudíme světem v němém úžasu nad vlastní dokonalostí, kážeme okolí myšlenky vytažené z dávnověku, kdy moudrost ještě bývala skutečně moudrostí, leč volíme z oné doby jen slova a myšlenky, dílo samotné za námi vidět není.
Jen houšť a větší kapky:
Bush zvýšil pravomoci šéfa CIA a zavedl protiteroristický úřad
WASHINGTON 27. srpna 2004 | 16:31
Americký prezident George Bush se rozhodl dočasně zvýšit pravomoci ředitele Ústřední zpravodajské služby (CIA) a vytvořit Národní protiteroristické středisko (NCC).
http://lidovky.centrum.cz/svet/clanek.phtml?id=288141

 A jak tento týden ?

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 1.9.2004 .
Jak vypadají jednotlivé aspekty, které nás budou provázet příští týden ?
 • Slunce
  stojí ve znamení Panny. V tomto znamení je sluneční oheň a žár rozumně vyvážen analytickou inteligencí Merkura, vládce znamení. V tomto znamení v lidech Slunce rozvíjí soudnost, bystrost. Slunce přeje povoláním souvisejícím se zdravím,medicínou, letectvím.
  City jsou v pod vlivem tohoto znamení poněkud chladně analyzovány a v lidech se může projevovat nedostatek vášně.
  Konjunkce Slunce s Marsem se bude rušit až do pátku s opozicí Slunce Uran.
 • Lilith
  - Černá Luna, která ovlivňuje pudovou sexualitu, se nachází ve znamení Blíženců. V tomto znamení Lilith obecně podporuje smyslnost, především zvyšováním představivosti. Pudová složka našich osobností se po pobytu v Blížencích poněkud "probere".
   
 • Merkur
  stojí ve znamení Lva. V tomto znamení planeta zlepšuje organizační schopnosti a rozvíjí intelekt. Může ale svádět k poněkud okázalému předvádění a využívání rozumových schopností. Postavení přeje literatuře a u nadaných jedinců zlepšuje jasnovidné schopnosti.
   
 • Venuše
  stojí ve znamení Raka. V tomto znamení planeta podporuje legitimní svazky, do lásky vnáší smysl pro romantiku, do života představivost  invenci. Přeje bytovým architektům a designérům. Bohužel tento pozitivní efekt klesá díky aspektaci.
  Konjunkce Venuše se Saturnem je totiž v Panně pro city dosti frustrujícím aspektem. Lásku odsouvá na druhou kolej, zkrátka se ze vztahů jaksi vytrácí. Aspekt přeje pouze párům kde je mezi partnery velký věkový rozdíl.
  Do soboty bude tento aspekt přeci jen poněkud mírnit sextil Venuše s Jupiterem který ochraňuje dlouhodobé vztahy.
 • Mars
  stojí ve znamení Panny. V tomto znamení rozvíjí planeta jemnou a živou inteligenci. Přeje průmyslu a lékařským vědám. Zvyšuje strategické schopnosti a efektivitu v jakýchkoliv činnostech.
  Mars v konjunkci s Jupiterem je spíše mužským aspektem. Dává schopnost ovládat události a rozhodnost.
 • Jupiter
  stojí ve znamení Panny. V tomto znamení je planeta poškozena. Přeje pouze obchodu. Lidé pod vlivem Jupiterova působení mají problémy s pochopením skutečných citů a duchovna. Planeta způsobuje že vše se topí v přízemnostech, konzumním způsobu života. Roste i nebezpečí mezigeneračních konfliktů a střetů s těmi kdo představují opačný pohled na život.
  Sextil Jupiteru se Saturnem je aspekt při kterém balancují nové myšlenky v rovnováze se starými, a děje které jsou v tomto období zahájeny mohou přinést významné změny do budoucna.
   
 • Saturn
  stojí ve znamení Raka. Planeta je v tomto znamení poškozena a narušena. Symbolicky to lze označit tak jako když se kámen, symbol pevnosti a jistoty ztrácí v moři. Celkově postavení planety může znamenat problémy s přírodou, přírodní katastrofu ve které hraje roli voda nebo moře. Saturn nás vybízí abychom se více zabývali minulostí, historií. 
   
 • Uran
  je retrográdní a stojí ve znamení Ryb. Planeta působí v tomto znamení působí jen slabě. Přeje především tvůrčí činnosti v oblasti skrytých věcí - v esoterice, okultismu a podobně. Planeta může způsobovat utrpení v souvislosti s otřesením zdánlivě neotřesitelných "jistot".
   
 • Neptun
  je retrográdní a stojí ve znamení Vodnáře - přeje ideálům a idealistům. 
   
 • Pluto
  stále ve znamení Střelce a je retrográdní. Planeta přeje nové mystice, objevování skrytých věcí a ideálů. Díky retrográdnosti mohou být ponory do skrytých tajemství až nebezpečné.

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude síla planet vyrovnaná. V pondělí pozor na úplněk!

Mějte se hezky...

Hade, 29.8.2004