Nahoru ]

 
Vítám vás v novém týdnu.
A vítá vás v něm i tahle fotografie mraků na Marsovské obloze:-) Inu svět je plný překvapení, že?

Jinak doporučuji přečíst si článek kterým se znovu vracím k problematice kouření:

Světové sdělovací prostředky v těchto dnech opět publikovaly další důkazy o škodlivosti tzv. pasivního kouření. Nemine téměř měsíc, aby se nevynořila nová "studie", "výzkum", restriktivní zákon omezující kouření, apod. Přesněji řečeno, nikoliv studie či výzkum, ty bývají v plném rozsahu zveřejněny jen málokdy. Pouze z nich bývá citováno. Tu věta, tam věta. Po nás se očekává, abychom tomu věřili. A to se také daří. Více na: http://www.zvedavec.org/zpravySQL.php?clanek_id=890 


"Jen člověku, který sám neumí nic vytvořit se nic nelíbí."

J.W.Goethe

Náhodná ukázka od Polly pro tento týden...


Převzato: www.zvedavec.org

Je třeba připravit proceduru pro odklad či zrušení voleb, kdyby udeřili teroristé

(30.6.04)
Šéf federální volební komise DeForest B. Soaries požaduje, aby vláda vypracovala přesnou proceduru jak postupovat v případě, že by teroristé napadli Ameriku zrovna v době voleb. Musí být předem určeno, zda budou volby odloženy nebo zrušeny, musí být definováno kdy a kdo může takový stav vyhlásit.

Takový plán v současné době neexistuje. Soaries říká, že vytvořil čtyřčlennou komisi ze zástupců obou politických stran. Tato komise bude problematiku studovat a je možné, že Kongresu navrhne, aby příslušný zákon vydal.

Jak se zdá, někdo si připravuje půdu na vyhlášení vyjímečného stavu.

Zdroj: http://www.thestate.com/mld/thestate/news/politics/9014105.htm
Vědci zjistili, že rotace Saturnu se zpomaluje

Pasadena, 30. 6. 2004

Vědci zjistili, že rotace Saturnu se zpomaluje

Díky sondě Cassini, která se blíží k planetě Saturn, mají astronomové přesnější představu o tom, jak dlouho trvá den na Saturnu. Je kratší než na Zemi, trvá deset hodin, 45 minut a 45 sekund, což je méně, než ukázala předchozí měření. Tolerance je plus minus 36 sekund. Oznámila to včera agentura AP s odvoláním na americký Národní úřad pro letectví a vesmír.
Sonda zachycovala přirozené radiové signály vysílané ze Saturnu, což je nejspolehlivější metoda jak délku dne určit.
Den na Saturnu trvá asi o šest minut déle, než ukázala měření provedená sondami Voyager 1 a 2 v letech 1980 a 1981. Od nejnovějších poznatků se lišila i pozorování uskutečněná v roce 1997. "Všichni souhlasíme s tím, že perioda radiové rotace Saturnu je nyní delší, než byla během průletu sondy Voyager v roce 1980," řekl jeden z členů vědeckého týmu kolem mise Michael D. Desch.
Vědci ale pochybují o tom, že planeta skutečně rotuje pomaleji jako celek a hledají příčinu změny radiových pulsů kdesi hluboko uvnitř planety. "Nemyslím, že by kdokoli z nás mohl přijmout myšlenku nějakého procesu, který by byl skutečnou příčinou zpomalování celé planety," uvedl další expert Don Gurnett.
Podle něj nejspíš existuje "jakési prokluzování mezi vnitřkem planety a magnetickým polem, které ovládá nabité částice odpovědné za vysílání radiových vln".
Cassini, která má ve čtvrtek vstoupit na oběžnou dráhu kolem prstencové planety, sbírala data o jejím oběhu kolem vlastní osy od 29. dubna 2003 do 10. června 2004.
V minulých dnech americko-evropská sonda minula v rekordně krátké vzdálenosti temný a nevlídný povrch Saturnova měsíce Phoebe, který svou "podivností" už dlouhá léta přitahuje astronomy. Jak uvedla agentura Reuters, družice svým přeletem umožnila dosud nejdetailnější pohled na tento tajemný kosmický objekt. Phoebe má podle vědců mezi 31 známými Saturnovými měsíci nejpodivnější charakter. Planetu na rozdíl od většiny z nich obíhá v opačném směru a navíc po zvláštní ose.
 
Převzato: www.lidovky.cz

Měl Ötzi na krku zavěšen zapalovač?

Nová hypotéza: oheň se v dávných dobách nemusel rozdělávat jenom křesáním nebo třením dřívek roztáčených lukem


Přeslen, malý kotouček s otvorem uprostřed, je všeobecně považován za předmět používaný při spřádání nití, ze kterých se pak vyráběly látky a oděvy. Podle naší hypotézy mohl ale přeslen sloužit pravěkým obyvatelům Evropy podobně jako dnešní zapalovač.

Podle běžné interpretace sloužil přeslen pouze ke spřádání nití. Tím se také vysvětluje, proč byl všeobecně rozšířen v zemědělských kulturách a občas použit coby milodar v ženské hrobové výbavě. Tato interpretace ovšem příliš uspokojivě nevysvětluje, proč se přeslen poměrně často nacházel v horských terénech daleko od lidských obydlí, tedy v lokalitách pro předení ne zcela vhodných, anebo v hrobech mužů. Přesleny se nalezly také u lovců, kteří šili oděvy výlučně z kůží a výrobou látek se zřejmě nezabývali (máme na mysli například neolitického lovce Ötziho, muže z alpského ledovce).

Amulety nebo magické předměty

Vtěchto případech bývají nálezy podobné přeslenu zpravidla označovány jako amulety nebo magické předměty. Záhadou ale zůstává, proč od doby kamenné po raný středověk jsou tyto amulety provrtány uprostřed. Pro zavěšování by se kvůli větší stabilitě lépe hodil otvor na okraji. Vše nasvědčuje tomu, že pro využití amuletů byla důležitá schopnost udržovat rotaci.
Co tedy o těchto nálezech víme poměrně jistě? Šlo o předměty denní potřeby rozšířené v Evropě napříč různými kulturami a v obrovském časovém rozpětí - od počátku neolitu až po raný středověk. O tom, že šlo o předměty velmi potřebné, svědčí mimo jiné i skutečnost, že vedle dokonale vypracovaných až luxusních přeslenů nacházíme též kusy improvizované z keramického střepu.
Po zvážení těchto a dalších skutečností jsme dospěli ke zcela nové pracovní hypotéze, že přeslen měl více funkcí a mimo jiné byl základní a nezastupitelnou součástí zařízení sloužícího k rozdělávání ohně.

Plamen během jedné minuty

Jak lidé kdysi zapalovali oheň? Kromě náhodných zdrojů, jako jsou blesk, samovznícení či sopečná činnost, přicházejí v úvahu pouze dvě technologie - křesání a tření dřev.
Křesáním se zažíhal oheň snad všude po Evropě až do novověku. Můžeme sledovat vývoj od zapalovacích souprav pazourek-pyrit nalézaných v neolitických hrobech přes nejrůzněji tvarované ocílky pozdějších eneolitických kultur a středověká křesadla prakticky až po křesadla současné doby. Princip křesání se používal u křesadlových zámků pušek ("flint"), ale také v novodobých zapalovačích vyráběných do konce 20. století.
Rozdělávání ohně "třecími dřívky" je u nás vnímán spíše jako kuriózní vynález severoamerických indiánů. Jejich třecí dřeva, etnologicky dobře doložená v mírném pásmu a polárních oblastech Severní Ameriky a u nás popularizovaná hojnými překlady knih E. T. Setona, zakladatele woodcraftu, lze s jistotou považovat za relikt pravěké technologie přípravy ohně.
Zatímco původní obyvatelé Austrálie třeli dřívka vodorovně, tedy podobně jako při hoblování, používali indiáni dřevěnou hůlku, kterou ve svislé poloze roztáčeli pomocí luku. Celkem snadno tak dosahovali asi 500 otáček za minutu. Horní hrot hůlky přitlačovali, aby spodní špička dobře "seděla" na dřevěné destičce. Pokud člověk vybral vhodný materiál na tětivu luku, hůlku i destičku a ovládal dosti sofistikované know-how mohl během jedné minuty vytvořit dostatek žhavého popela k rozdělání ohně.

Experiment s přeslenem

Navrhli jsme úpravu třecích dřev tak, aby hůlka rotovala na jiném fyzikálním principu, než jaký využívali severoameričtí indiáni. Přitom jsme dosáhli obdobného účinku.
Základní součástí zařízení je přeslen naražený na bukovou tyčku, zahrocenou na obou koncích. Do otvoru v přeslenu se pomocí hůlky "přiskřípne" tenký řemínek dlouhý zhruba 70 cm a tyčka se svisle vloží mezi dvě jamky. Spodní, asi půl centimetrová, je v kameni, popřípadě ve smolném dřevě nebo v ledu. Horní, "horké", ložisko je obdobná jamka, ale v suchém dřevěném prkénku. Jestliže asi polovinu řemínku ovineme kolem střední části hůlky a druhou polovinu si omotáme pevně kolem prstů, je možné energickým tahem ruky uvést tyčku do rychlého rotačního pohybu. Když se celá délka řemínku odmotá, je hůlka dále hnána setrvačností přeslenu, takže se řemínek opět navine na osu tyčky. Rytmickým taháním za řemínek se vřeteno udržuje v neustálém pohybu podobně jako jojo.
Pro náš model jsme použili přeslen o vnějším průměru pět centimetrů, vyrobený z keramické dlaždice o tloušťce 1,2 cm. Moment setrvačnosti přeslenu je zhruba takový, jaký měly přesleny pocházející z archeologických nálezů a stačil k tomu, aby při odpovídajícím osovém tlaku umožnil zpětné navíjení řemínku. Celkem snadno jsme dosáhli rotační rychlosti asi 1200 otáček za minutu. Během 10 sekund horní ložisko z dřevěného prkénka silněji zuhelnatělo, zároveň vznikal dým a vysypával se žhavý popílek. Teplota uvnitř "horkého" ložiska vystoupila přibližně na 600 stupňů C a dosáhla zápalné teploty dřevěných materiálů. V několika případech se nám podařilo propálit tenké lipové prkénko a zároveň zažehnout troud z lístků březové kůry a choroše, který byl umístěn přímo nad ložiskem.

Zatím jenom hypotéza

Technická možnost, byť experimentálně prokázaná, by ovšem sama o sobě vůbec nic neznamenala, kdyby se nedala zasadit do rámce známých archeologických a kulturněhistorických souvislostí. Situace je komplikována tím, že současný stav popisu archeologických nálezů a pracovních stop, které na nich zůstaly zachovány, v žádném případě neumožňuje jednoznačně identifikovat přesleny, které mohly být používány k rozdělávání ohně, ani jednoznačně rekonstruovat konkrétní podobu třecích dřev s přeslenem, o pracovním postupu ani nemluvě.
Navíc je třeba si uvědomit, že v různých oblastech a obdobích se mohly tvary třecích dřev i příslušné postupy lišit. Chceme-li posoudit věrohodnost hypotézy, podle níž existovala miniaturní "evropská" verze zapalovače v podobě přeslenu (amuletu) zavěšeného na krku, čeká nás ještě mnoho mravenčí práce s archeologickými nálezy.

Proč se přestal oheň rozdělávat třením dřev?

Jak ale vysvětlíme, že se způsob, který byl podle naší hypotézy v Evropě po tisíce let všeobecně rozšířen, nedochoval alespoň do vrcholného středověku?
Podle našeho názoru musí odpověď na tuto zajímavou otázku úzce souviset s existencí dobře doložených, avšak dnes kupodivu poměrně málo známých církevních zákazů rozdělávání ohně pomocí vzájemného tření dřev.
V církevních záznamech o pokutách a trestech, které pocházejí z raného středověku, čteme, že za rozdělání ohně tímto způsobem musely církevní autority ukládat různé postihy, postem počínaje a exkomunikací konče.
Důvodem pro tyto tvrdé tresty bylo užívání ohně vzniklého třením dřev k pohanským očistným rituálům při epidemiích nebo při dobytčím moru. Po uhašení všech ohnišť ve vsi se zapálil plamen "živý" (výhradně z organických materiálů), kterým se pak proskakovalo nebo jím byl proháněn dobytek. Stejným způsobem se oheň zažíhal i k pravidelným pohanským svátkům (u nás to bylo pálení čarodějnic nebo svatojanské ohně). O tom, že nešlo o jev lokální, ale celoevropský, nás přesvědčují etnografické studie z různých částí Evropy a mimo jiné i dochované názvy tohoto ohně v keltském (tein-eigin), germánském (nod-fyr) i slovanském (živyj, kupalskij ogoň) prostředí.
Podařilo se nám formulovat a experimentálně podpořit pracovní hypotézu, podle níž tvořil přeslen spolu s řemínkem základní, v evropském regionu archeologicky zachytitelné součásti velmi skladné modifikace třecích dřev. Pokud je nám známo, navržená hypotéza neodporuje žádnému výsledku archeologického průzkumu ani historicky doložitelným faktům, a navíc umožňuje uvést mnohá nálezová fakta do nových logických souvislostí.
Vzpomeňme jen, že právě přeslen spolu s "náhradním" řemínkem a troudem byl nalezen ve výbavě Ötziho. Jsme přesvědčeni, že nová interpretace některých nálezů by mohla objasnit mnohé sporné body z kultury evropského pravěku.
Novou náplň by tak zřejmě získala například symbolika přeslenu jako slunečního kotouče, přeslenu jako amuletu i přeslenu - a "praktického" milodaru na cestu nehostinným záhrobím.

Celkem snadno jsme hůlku roztočili rychlostí asi 1200 otáček za minutu. Prkénko silněji zuhelnatělo a začal se vysypávat žhavý popílek.

Článek byl převzat z červnového čísla časopisu Vesmír, které vyšlo minulý týden. Text zkrátila a titulky i mezititulky doplnila redakce LN. Červnové vydání časopisu Vesmír obsahuje mj. také články: Hematologické nádory - leukemie, Naplní se orwellovská vize v 21. století. Redakce časopisu Vesmíru připravila CD s názvem Vesmír 1994 až 2003, které obsahuje kompletními texty za uvedené období. Abonenti časopisu dostanou CD zdarma, ostatní zájemci si jej mohou objednat v redakci časopisu Vesmír.

***

Pravěký zapalovač z provrtaného kotoučku

Ötzi, muž doby kamenné, zemřel před 5300 lety. Jeho mumie, nalezená v Alpách, je dodnes středem vědeckého výzkumu. Ötzi měl ve své výbavě kromě měděné sekery také kroužek s provrtaným otvorem. Mohlo jít o amulet, ale také o zapalovač.
 

 A jak tento týden ?

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 7.7.2004 .
Jak vypadají jednotlivé aspekty, které nás budou provázet příští týden ?
 • Slunce
  stojí ve znamení Raka. Slunce v tomto znamení podporuje citovost, lidé jsou společenštější než v jiných obdobích. Slunce rozvíjí i vztah k romantice. Zdraví a životní síla jsou ale poněkud rozkolísané a závislé na podvědomí. Obecně pak období přeje obchodu a stoupá v něm význam žen a ženského prvku.
  Konjunkce Slunce se Saturnem nutí lidi hloubat nad vším více jak obvykle, zvyšuje vážný přístup k věcem.
  Do pátku působící sextil Slunce s Jupiterem - přeje úspěšnému završení všech činností kterým jsme se věnovali v poslední době. Přeje i vyrovnanému citovému životu.
   
 • Lilith
  - Černá Luna, která ovlivňuje pudovou sexualitu, se nachází ve znamení Blíženců. V tomto znamení Lilith působí spiritualizaci a zjemnění pudů. Její působení je v tomto znamení oslabeno, neb je zde podřízena rozumové kritice a instinkty jsou neutralizovány rozumem.
   
 • Merkur
  stojí ve znamení Lva. V tomto znamení bývá intelekt lidí zaměstnán především ctižádostí, snahou dosáhnout uznání či majetku prostřednictvím nápadů, myšlenek. Postavení přeje literatuře, zlepšuje schopnost organizovat.
  Konjunkce Merkuru s Marsem dodává psychickou energii, přidává smysl pro humor, přeje manuální zručnosti a intelekt ostří směrem k satiře.
  Na víkend se přidá i sextil Merkuru s Venuší a opozice Merkuru s Neptunem. Aspekty působí proti sobě a jejich působení se bude eliminovat.
   
 • Venuše
  je retrográdní a stojí ve znamení Blíženců. Symbol lásky a tělesnosti v podvojném znamení. Může svádět k nevěrám, dejte si pozor i na infantilní milostná vzplanutí:-))). Planeta přeje poezii, tanci, smlouvy uzavřené v tomto období vedou obvykle k úspěchu. Uvědomte si že její retrográdnost může způsobit určité zpoždění následků všech činů prožitých pod jejím vlivem a typický je značně  špatně odhadnutelný vývoj situace.
  Od čtvrtka začne působit sextil Venuše s Marsem, zvyšující důležitost citového života. Zvyšuje i šance na vznik nových harmonických vztahů a utužuje ty stávající do kterých vnáší harmonickou a vyváženou sexualitu.
  Ve čtvrtek také začne působit trigon Venuše s Neptunem. Silně zvyšuje uměleckou inspiraci, zjemňuje lidské dušičky až k přecitlivělosti. Přeje hudbě.
 • Mars
  stojí ve znamení Lva. V tomto znamení planeta přeje činnostem. Podporuje úspěch ve sportu. Lidé propadají nadšení k jakýmkoliv činnostem kde rozhoduje síla a energie.
  Od čtvrtka ale bude planeta poškozena
  opozicí s Neptunem. Toto poškození bude mít vliv na naši fyzickou kondici. Lidé mrhají svou energií špatným směrem, a ta potom samozřejmě chybí pro činnosti důležité. Pozor by si měli dát lidé s nemocným srdcem aby se nedali strhnout k přepínání svých sil.
  Od čtvrtka působící opozice Marsu s Neptunem nás bude ohrožovat zvýšeným nebezpečím úrazů. LIdé bývají hyperemotivní, mají tendence k úletům a únikům všeho druhu, hýčkají si pocity nepochopení a prchají do iluzí.
   
 • Jupiter
  stojí ve znamení Panny. V tomto znamení je planeta poškozena. Přeje pouze obchodu. Lidé pod vlivem Jupiterova působení mají problémy s pochopením skutečných citů a duchovna. Planeta způsobuje že vše se topí v přízemnostech, konzumním způsobu života. Roste i nebezpečí mezigeneračních konfliktů a střetů s těmi kdo představují opačný pohled na život.
   
 • Saturn
  stojí ve znamení Raka. Planeta je v tomto znamení poškozena a narušena. Symbolicky to lze označit tak jako když se kámen, symbol pevnosti a jistoty ztrácí v moři. Celkově postavení planety může znamenat problémy s přírodou, přírodní katastrofu ve které hraje roli voda nebo moře. Saturn nás vybízí abychom se více zabývali minulostí, historií. 
   
 • Uran
  je retrográdní a stojí ve znamení Ryb. Planeta působí v tomto znamení působí jen slabě. Přeje především tvůrčí činnosti v oblasti skrytých věcí - v esoterice, okultismu a podobně. Planeta může způsobovat utrpení v souvislosti s otřesením zdánlivě neotřesitelných "jistot".
   
 • Neptun
  je retrográdní a stojí ve znamení Vodnáře - přeje ideálům a idealistům. 
   
 • Pluto
  stále ve znamení Střelce a je retrográdní. Planeta přeje nové mystice, objevování skrytých věcí a ideálů. Díky retrográdnosti mohou být ponory do skrytých tajemství až nebezpečné.

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude nejsilněji působit Slunce a Saturn.  Ve druhé polovině týdne si dejte pozor na nepříznivé působení Marsu.

Mějte se hezky...

Hade, 4.7.2004